top of page
Tìm kiếm

LỄ CỦA CÁC TUẦN LỄ ( LỄ NGŨ TUẦN ) – LỄ MÙA MÀNG – MỘT TRONG BA LỄ TRỌNG CỦA NGƯỜI DO THÁI.
Thứ bảy ngày 27 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày 7 tháng Sivan năm 5783 theo lịch Do Thái Giáo chính là ngày thứ hai trong kỳ lễ Shavuot ( Lễ Ngũ Tuần ) tại Israel. Lễ Ngũ Tuần hay Lễ Các Tuần Lễ là một kỳ lễ trọng thể của người dân Do Thái. Kỳ lễ này được sách Lê vi ký 23:4 có chép “Nầy là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm hiệp thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhứt định.” Những kỳ lễ được nhắc sau đó chính là LỄ VƯỢT QUA, LỄ CỦA CÁC TUẦN LỄ ( LỄ NGŨ TUẦN ), LỄ MÙA GẶT ( LỄ LỀU TẠM ).


Lễ Shavuot được gọi là Lễ Của Các Tuần Lễ (Tiếng Do Thái là חג השבועות) vì cách tính thời gian để đến kỳ lễ này được chép trong sách Lê vi ký 23: 15-16 thì “Kể từ ngày sau lễ sa-bát, là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ TÍNH BẢY TUẦN LỄ trọn: các ngươi TÍNH NĂM MƯƠI NGÀY cho đến ngày sau của lễ sa-bát thứ bảy, thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va.” Xuất 34:22 cũng chép “Đầu mùa gặt lúa mì, ngươi hãy giữ LỄ CỦA CÁC TUẦN LỄ;”. Vậy nên, sau 50 ngày kể từ ngày Chúa Phục Sinh, là ngày sau cùng của lễ sa bát thứ bảy thì người Do Thái kỷ niệm LỄ CỦA CÁC TUẦN LỄ.


Chúng ta vẫn thường gọi đây là LỄ NGŨ TUẦN (Công vụ 2:1) vì là tên của cách tính theo tiếng Hán Việt, theo đó thì NGŨ là năm (con số) còn TUẦN là mười vậy NGŨ TUẦN LÀ năm mươi ngày.Còn theo Xuất 23:16 có chép “Ngươi hãy giữ lễ mùa màng, tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng;” vì vậy LỄ CỦA CÁC TUẦN LỄ còn được gọi là LỄ MÙA MÀNG. Cũng bởi vào những ngày của kỳ lễ này, trong lịch sử Do Thái thì là những ngày mà Chúa ban luật pháp cho dân tộc Do Thái nên người Do Thái tổ chức Lễ Shavuot cũng để kỷ niệm việc Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Môi-se tại núi Sinai.


Đặc điểm chính của Lễ Shavuot được chép trong Kinh Thánh là dâng hai ổ bánh có pha men được làm từ lúa mỳ đầu mùa. Đây là kỳ lễ TRỌNG THỂ là sự NHÓM HIỆP THÁNH và là một LỆ ĐỊNH ĐỜI ĐỜI cho dân Do Thái (Lê vi ký 23 :17-21). Theo truyền thống Do Thái thì vào kỳ Lễ Shavuot, người Do Thái thường đọc sách Ru-tơ trong tất cả các ngày vì Ru-tơ là một công chúa người Mô-áp - và là tổ tiên của Vua Đa-vít - người đã cải sang đạo Do Thái. Theo như sách Ru-tơ thì bà gặp Bô-ô vào đầu mùa gặt lúa mỳ (đúng kỳ lễ Shavuot), cũng bởi điều đó mà mà đã kết hôn với Bô-ô từ đó một dòng dõi của các vị vua Do Thái được sinh ra.Vào ngày LỄ NGŨ TUẦN (LỄ MÙA MÀNG) người Do Thái mang mùa màng về nhà, dân sự cùng với gia đình vui vẻ trước mặt Đức Giê-hô-va, kể cả tôi trai, tớ gái, người Lê-vi trong thành mình, khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa, đều họp lại trong nơi Chúa đã chọn cho danh Ngài và dâng của lễ lạc ý từ tay mình cho Đức Giê-hô-va (Phục truyền 16:10-11).


Trong Tân Ước, cũng vào kỳ lễ này, một sự kiện quan trọng đã xảy ra khai sinh ra Hội Thánh Chúa ngày nay. Kinh Thánh trong Công Vụ 1-4 có chép “ĐẾN NGÀY LỄ NGŨ TUẦN, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi.Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. HẾT THẢY ĐỀU ĐƯỢC ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.” Cũng chính trong kỳ LỄ SHAVUOT này, ĐỨC THÁNH LINH đã TUÔN ĐỔ trên các MÔN ĐỒ đang nhóm hiệp tại PHÒNG CAO với 120 NGƯỜI (Công vụ 1:15).


Xin Chúa ban phước để Thánh Linh Chúa cũng sẽ tuôn đổ trên đời sống của quý con cái Chúa trong một kỳ lễ Ngũ Tuần phước hạnh trong Chúa.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.Comentários


bottom of page