top of page
Tìm kiếm

Lễ hội "Lấy nước" trong lễ lều tạm và hình ảnh của Chúa Jesus trong ngày hôm nayHôm nay, thứ bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2021 nhằm ngày 19 tháng Tishrei năm 5782 theo lịch Do Thái. Người Do Thái đang ở trong ngày thứ năm của kỳ Lễ Lều Tạm được diễn ra trong vòng bảy ngày. Vào thời kỳ Đền Thờ, lúc Chúa Jesus còn đi lại trên đất, có một nghi lễ "lấy nước" đặc biệt được thực hiện hàng đêm trong Sukkot được gọi là Simchat Beit HaShoeva (Vui mừng tại ngôi nhà của người lấy nước).


Vào thời kỳ đền thờ thứ hai, vào ngày đầu tiên của Lễ Lều Tạm cũng là lúc bắt đầu của Lễ Hội Lấy Nước. Người Do Thái sẽ làm các khán đài ngay bên các bức tường của Đền Thờ để mọi người có thể được tham dự trên khán đài. Vào cuối ngày đầu tiên của Lễ Lều Tạm, dân chúng tập trung ở Đền Thờ tại khu trung tâm để tham gia Lễ Hội Lấy Nước. Tại đây, những chàng trai sẽ trèo lên những chiếc thang có độ cao gần 150 feet người ta thắp sáng bốn ngọn đèn lớn khổng lồ. Những ngọn đèn này sáng đến nỗi người ta nói rằng mọi sân trong Giê-ru-sa-lem đều được thắp sáng.


Khu vực thắp sáng cho Lễ Hội Lấy Nước này chính là khu vực mà vài hôm sau đó Chúa Jesus đã nói rằng “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. " Giăng 12:46 Cũng như ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu khắp thành phố, thì cũng vậy ánh sáng của Đấng Christ cũng sẽ tỏa sáng khắp thế gian cho mọi người nhìn thấy.

Trong đêm thắp sáng các ngọn đèn này, các thầy tế lễ sẽ thổi kèn, sáo, đàn lia cùng các loại nhạc cụ khác để nhảy múa vui mừng trước mặt Chúa. Ca hát và nhảy múa được tiếp tục cho đến rạng sáng, đến khi Cohen HaGadol (Thầy tế lễ thượng phẩm) lấy nước từ Ao Si-lô-ê để mang nó lên bàn thờ như một lễ vật. Dân chúng sẽ đi theo thầy tế lễ thượng phẩm đến Ao Si-lô-ê cùng với sự rước lễ vui vẻ ca hát, nhảy múa và hân hoan, đọc thuộc lòng Hallel (những lời ca ngợi) từ Thi thiên 113–118 và 120–134, và đọc Kinh Thánh sách Ê-sai 12: 3 “Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà MÚC NƯỚC NƠI CÁC NGUỒN SỰ CỨU; [Jesus].”


Nguồn nước từ ao Si-lô-ê, nơi các thầy tế lễ lấy nước phục vụ trong Lễ Hội này xuất phát từ dòng suối có tên là Ghi-hôn; tên “gihon”trong tiếng Hebrew có nghĩa là “dòng nước, hay nước sống”. Sáu ngày liên tục, vào mỗi buổi sáng, các thầy tế lễ sẽ mang nước từ ao Si-lô-ê, vừa đi vừa vui mừng cùng với tiếng kèn vang dội mang nước lên Đền Thờ, đi một vòng quanh bàn thờ và đổ nước ra trước bàn thờ. Riêng vào ngày thứ bảy thì các thầy tế lễ đi bảy vòng thay vì một vòng và đổ nước ra bàn thờ.

Cũng vào Lễ Lều Tạm năm đó, “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy.” Giăng 7:37-38

Nước mà Ngài đang nói đến là Đức Thánh Linh “Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; (Giăng 7:39). Như Thi Thiên 22:14 đã nói về Chúa Jesus là Đấng Mesia đã được “đổ ra như nước”, thì vào ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi Chúa chết và sống lại; Đức Chúa Trời đã trút cơn mưa của Đức Thánh Linh xuống thế gian (Công vụ 2: 1–4).

Cũng vào hôm sau lễ, Chúa Giê-su cũng đã chữa lành cho một người mù bằng cách “nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù. Đoạn, Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ.” Giăng 9:7. Tại đây chính nơi thầy tế lễ lấy “nước sự sống” Người mù vâng lời và được chữa lành.

Giống như những gì có trong Lễ Hội Lấy Nước, chúng ta được Chúa soi sáng bởi sự sáng của Chúa Jesus, chúng ta được hưởng sự sống đời đời cũng như được nhìn thấy bằng đôi mắt tâm linh của mình và được thanh tẩy với Nước Hằng Sống từ Chúa Cứu Thế Jesus.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

https://www.mucvudothai.org/

https://www.facebook.com/mucvudothai/

Comments


bottom of page