top of page
Tìm kiếm

LỄ HỘI VUI MỪNG VỚI KINH THÁNH VÀO KỲ LỄ LỀU TẠM – SIMCHAT TORAH.Hôm nay, Thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022 nhằm ngày 23 Tishrei, 5783 theo lịch Do Thái. Hôm nay là ngày cuối cùng, kết thúc của Lễ Lều Tạm, một kỳ lễ vui mừng và kéo dài trong vòng tám ngày của người Do Thái.

Vào cuối ngày thứ tám của kỳ Lễ Lều Tạm là Lễ Simchat Torah ( tiếng Do Thái : שִׂמְחַת תּוֹרָה ) có nghĩa là “Vui mừng với Torah” (Torah chính là năm sách luật của Môi se cũng là năm sách đầu tiên trong Kinh Thánh). Đây là kỳ lễ đúng nghĩa đen với tên gọi của nó, là ngày mà người Do Thái vui mừng nhảy múa với Kinh Thánh Torah. Đây cũng là một ngày lễ mà người Do Thái kỷ niệm và đánh dấu sự kết thúc chu kỳ hàng năm của việc đọc hết Kinh Thánh Torah và bắt đầu một chu kỳ mới. Lễ Simchat Torah là một phần của Lễ Hội Kinh Thánh trong Lễ Shemini Atzeret ( Lễ hội ngày thứ tám) ngày cuối cùng trong Lễ Lều Tạm.


Lễ kỷ niệm Simchat Torah diễn ra trong giáo đường Do Thái vào buổi tối ngày thứ tám. Vào thời điểm đó, tất cả các cuộn sách Kinh Thánh Torah của giáo đường Do Thái được lấy ra khỏi hòm và được mang đi quanh bàn thờ trong Nhà Hội bảy vòng. Mỗi vòng quanh bàn thờ thì người Do Thái sẽ reo lên “hô-sa-na” nghĩa là “Xin Chúa Cứu” và kết thúc bằng điệp khúc, Aneinu B'yom Koreinu nghĩa là “Chúa trả lời chúng tôi vào ngày chúng tôi gọi”Người Do Thái vừa khiêng Kinh Thánh vừa vui mùng nhảy múa và ca hát với Kinh Thánh Torah, tràn cả ra ngoài đường. Người Do Thái làm điều này vì lời dạy trong Phục truyền 31: 10-12 “Cuối bảy năm, nhằm năm giải thích, TẠI NGÀY LỄ LỀU TẠM, khi cả Y-sơ-ra-ên đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong chỗ Ngài sẽ chọn, thì ngươi phải đọc luật nầy trước cả Y-sơ-ra-ên cho chúng nghe. Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy.”


Trong các giáo đường Chính thống và Bảo thủ, người Do Thái hát thánh ca truyền thống về kinh Torah, lòng tốt của Chúa, khao khát Đấng Mê-si cùng những lời cầu nguyện cho việc khôi phục Nhà David và Đền thờ ở Jerusalem. Trẻ em thường được tặng cờ, bánh kẹo và các món quà khác. Một số các nơi, người Do Thái nhảy múa cùng Kinh Thánh Torah trên các đường phố và có thể đến tận khuya.Người Do Thái thực sự vui mừng vì Kinh Thánh mà Chúa ban cho dân tộc này; có thể nói dân tộc này được hình thành từ khi họ được ban cho Kinh Thánh. Dân tộc Do Thái còn tồn tại cho đến ngày hôm nay cũng bởi Kinh Thánh và Kinh Thánh cũng là nền móng của luật pháp của đất nước này.


Người Do Thái ngày nay thông minh cách đặc biệt hơn mọi dân tộc khác cũng bởi họ tiếp xúc Kinh Thánh đầu tiên trên thế giới, cho đến tận ngày nay họ cũng dạy dỗ con cháu của mình đọc và học Kinh Thánh cách nghiêm khắc.Chúng ta có vui mừng vì Lời Chúa mà chúng ta có, chúng ta có đọc suy gẫm và truyền lại cho con cái của chúng ta như cách của người Do Thái hay không?


Kinh Thánh chép “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô suê 1:8). Nguyện lời của Chúa sẽ trong tâm trí, đời sống và việc làm của mỗi một chúng ta để phước hạnh sẽ ở cùng đời sống chúng ta.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page