top of page
Tìm kiếm

LỊCH SỬ CỦA QUỐC KỲ DO THÁI TRONG THỜI KỲ HIỆN ĐẠIKhông phải trong thời kỳ hiện đại thì người Do Thái mới có ngọn cờ cho mình. Lần đầu tiên Kinh Thánh ghi chép về ngọn cờ là trong Dân số ký 1:52. Trong hành trình của dân Do Thái tại đồng vắng sau cuộc Xuất hành khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, mỗi chi phái đã giương cao biểu ngữ và cờ của chi phái mình với màu sắc riêng, tương ứng với một trong 12 viên đá quý trên tấm áo ngực của Aaron. Dân số ký 2:2 có chép “Dân Y-sơ-ra-ên mỗi người phải đóng trại gần bên ngọn cờ mình, ở dưới bảng hiệu của tông tộc mình, đối ngang nhau vây chung quanh hội mạc.”


Lá cờ đầu tiên trong thời kỳ hiện đại là thiết của Theodor Herzl, đây một lá cờ của những người theo chủ nghĩa Phục quốc. Lá cờ này được ông được miêu tả trong nhật ký của ông và trên tờ The Jewish, là lá cờ với bảy ngôi sao màu vàng đại diện cho "bảy giờ làm việc" trong ngày trên nền trắng tượng trưng “cuộc sống mới và thuần khiết của người Do Thái”. Thiết kế này, với dòng chữ “ Aryeh Yehudah ” (nghĩa là Sư tử của Judah) được thêu ở trung tâm, đã trở thành lá cờ đầu tiên của chủ nghĩa Phục quốc.Lá cờ sau này cũng được thay đổi cho phù hợp và thông qua bởi Đại hội phục quốc Do Thái lần thứ nhất vào năm 1897. Lá cờ của quốc gia Israel ngày nay là sự kết hợp giữa màu xanh lam và màu trắng. Màu sắc này dựa trên cảm hứng từ một bài thơ năm 1860 mô tả đây là “Sắc màu của Judah” của Ludwig August Frankl người Áo. Theo đó người ta tin rằng màu xanh lam tượng trưng cho “sự huy hoàng của nền móng vững chắc” và màu trắng tượng trưng cho “ sự rạng rỡ của chức thầy tế lễ của dân tộc này” Các sọc màu xanh trên nền trắng của quốc kỳ Do Thái cũng được lấy cảm hứng từ các sọc trên tallit (khăn choàng cầu nguyện của người Do Thái). Theo đó y nghĩa của màu xanh trên khăn choàng tallit tương ứng với sự mặc khải thiêng liêng. Ngoài ra, nó có thể tượng trưng cho vinh quang, sự thánh khiết, sự công chính của Thiên Chúa. Mặt khác, màu trắng như là lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Hai sọc màu này tượng trưng cho “biểu tượng tôn giáo và nghi lễ của cuộc sống Do Thái được hướng dẫn bởi các điều răn trong Kinh Thánh” Các sọc màu xanh đậm trên lá cờ ban đầu sau đó được làm sáng đi để tăng cường khả năng hiển thị trên biển.


Sau khi thành lập Nhà nước Israel năm 1948 , quốc kỳ của Chủ nghĩa Phục quốc đã trở thành quốc kỳ chính thức của Israel vào ngày 28 tháng 10 năm 1948, năm tháng sau khi thành lập quốc gia này.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt NamCommentaires


bottom of page