top of page
Tìm kiếm

LỊCH SỬ KINH THÁNH – NGÀY CUỐI CÙNG LÃNH ĐẠO DÂN DO THÁI CỦA MÔI-SE.


 Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày 5 tháng Adar II năm 5784 theo lịch Do Thái. Ngày này chính là ngày lãnh đạo cuối cùng của Môi-se (1273 TCN).

 

Môi-se qua đời vào ngày 7 của tháng Adar. Theo chỉ dẫn của Đức Chúa Trời thì Giô-suê sẽ là người kế vị ông và dẫn dắt dân tộc Do Thái vào Đất Israel, Moses đã chuyển giao nhiệm vụ lãnh đạo cho Giô-suê vào một ngày trước khi ông qua đời. Vì vậy, ngày thứ năm của Adar là ngày cuối cùng của sự lãnh đạo của Môi-se.

 

Vào ngày đầu tiên của tháng mười một trong năm thứ bốn mươi sau cuộc xuất hành khỏi Ai Cập, Môi-se bắt đầu dạy lại toàn bộ Kinh Torah với con cái Y-sơ-ra-ên. Ông cảnh cáo họ về tội lỗi của họ chống lại Đức Chúa Trời, và khuyến khích họ tuân theo các mệnh lệnh thánh của Ngài cho mọi thời đại sau này. Moses cảnh báo người dân Y-sơ-ra-ên về sự diệt vong không thể tránh khỏi sẽ ập đến với họ trong trường hợp họ từ bỏ kinh Torah và không tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Họ sẽ mất đất đai, nhà cửa, nền độc lập và sẽ bị săn đuổi khắp nơi trên thế giới. Điều này cũng đã đúng như lời Môi-se nói, khi họ không vâng lời họ bị xua đuổi khắp “đầu cùng đất”.

 

Nhưng sẽ không bao giờ Đức Chúa Trời từ bỏ dân Do Thái. Ở đỉnh điểm của sự đau khổ, họ sẽ lại hướng về Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ cứu họ khỏi sự hư mất và trả lại cho họ một vinh quang vĩ đại hơn trước. Ngày nay bằng nhiều cách khác nhau mà chúng ta đang thấy, họ đang trở về vùng đất của mình khi họ biết kêu cầu với Ngài.

 

Chính Môi-se cũng đã viết lại toàn bộ năm cuốn sách của Ngũ Kinh, từng chữ một. Cuộn kinh Torah này đã được đặt vào Hòm Thánh, bên cạnh hai bảng Giao Ước.


Môi-se đã chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên lần cuối cùng: lần cuối cùng và lên núi Nê-bôn vào ngày thứ bảy của tháng Adar năm 2488. Ông đứng trên đỉnh Pisgah ngang qua Giê-ri-cô và ngắm nhìn Đất Thánh, nơi ông hằng ao ước, nhưng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, ông không được bước vào. Vì vậy, Môi-se, tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời và là người chăn trung thành của Y-sơ-ra-ên, đã chết tại xứ Mô-áp , sau khi đã nhìn toàn cảnh về Đất Thánh. Ông đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên trong suốt bốn mươi năm lưu lạc trong sa mạc. Môi-se đã 120 tuổi khi ông chết.

 

Với người Do Thái thì Môi-se là người vĩ đại nhất trên thế giới. Lời tiên tri của ông có thứ tự cao hơn tất cả các nhà tiên tri khác. Môi-se là người gần gũi Đức Chúa Trời hơn bất kỳ con người nào từng có. Chính Ngài đã đưa linh hồn thánh thiện của ông lên thiên đàng và chôn xác Môi-se trong một hang động, khuất mọi ánh nhìn của con người.

 

Trong ba mươi ngày, dân Y-sơ-ra-ên thương tiếc cái chết của vị lãnh tụ vĩ đại nhất của họ. Nhưng họ không rơi vào tuyệt vọng, vì người tiếp tục lãnh đạo họ, người kế vị xứng đáng cho Môi-se, một môn đồ của ông-Giô-suê.

 

Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

 

Comments


bottom of page