top of page
Tìm kiếm

LỊCH SỬ KINH THÁNH - NGÀY MÔI-SE HOÀN THÀNH TORAH ( NGŨ KINH ) ( 1273 BC ) – KINH TORAH LÀ GÌ?
Hôm nay, thứ tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022 nhằm ngày 6 tháng Adar II năm 5782. Đây chính là ngày mà Moses đã hoàn thành cuốn sách Phục truyền luật lệ ký, sách cuối cùng của Torah ( Ngũ Kinh của Môi se ). Moses chính tay mình đã viết ra từng chữ một của Torah,theo lệnh của Đức Chúa Trời. Cuộn kinh Torah này được đặt vào Hòm Thánh,bên cạnh hai bảng chứng hay là hai bảng luật pháp.


Torah chính là văn bản thiêng liêng nhất, có thẩm quyền nhất và cao nhất của Do Thái Giáo. Có thể nói năm sách của Môi se là Kinh Thánh của người Do Thái, đây là NỀN TẢNG của Do Thái Giáo.


Ngũ kinh hay năm sách mà Môi se truyền lại được gọi đơn giản là TORAH. Torah ( tiếng Do Thái : תּוֹרָה ) từ này có nguồn gốc từ gốc ירה, có nghĩa là "hướng dẫn" hoặc "dạy dỗ". Do đó, nghĩa của từ Torah chính là “giảng dạy”, “giáo lý”, “hướng dẫn”, hoặc “luật pháp” Những người Do Thái Alexandria dịch bản Septuagint đã sử dụng từ nomos trong tiếng Hy Lạp , có nghĩa là “quy phạm”, “tiêu chuẩn” và sau này là "luật". Sau đó, Kinh thánh tiếng Hy Lạp và tiếng La tinh bắt đầu có phong tục gọi Torah là Ngũ kinh (năm cuốn sách của Môi-se) là Luật pháp.


Theo truyền thống Do Thái, thông thường Torah dành gọi cho Kinh Torah được viết ra ( תורה שבכתב , Torah She'bichtav ). Nếu được dùng cho các mục đích văn học, nó có dạng một cuộn Torah ( Sefer Torah ). Nếu ở dạng sách đóng gáy , nó được gọi là Chumash hoặc Pentateuch (liên quan đến các từ tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp tương ứng cho “năm”).Tuy nhiên, đôi khi từ Torah cũng có thể được sử dụng như một từ đồng nghĩa với toàn bộ Kinh thánh tiếng Hebrew ( Tanakh ), theo nghĩa đó, Torah không chỉ bao gồm năm cuốn đầu tiên, mà tất cả 24 cuốn sách của Kinh thánh tiếng Do Thái.


Và Torah thậm chí có thể có nghĩa là tổng thể của việc giảng dạy, văn hóa và thực hành của người Do Thái. Đây cũng là nguồn chính cho các văn bản Kinh sách hay các tác phẩm của giáo sĩ Do Thái sau này ( Tamud…) , những văn bản đó thường được gọi là Torah truyền miệng .


Thường thì người Do Thái lưu giữ hay in ấn nó thành cuộn, đây chính là cuốn sách được đọc ở nhà hội, mang lên đền thờ, dùng trong các dịp lễ. Lời của Kinh TORAH được chép trên cột nhà, ở các hộp được mang trên đầu… nhiều nơi khác nữa.


TORAH là năm sách được viết bởi Môi se và do CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI soi dẫn và sai khiến để viết. Cũng chính ngày hôm nay, trước một ngày Môi-se qua đời, ông đã viết hoàn thành sách Phục truyền luật lệ ký là sách cuối cùng của bản Torah thiêng liêng này. Người Do Thái không chỉ nghiên cứu, thờ phượng, kính sợ Kinh TORAH về mặt ý nghĩa và LỜI được viết trong đó, mà họ còn xem MỌI CHỮ CÁI, sắc thái trong kinh TORAH như là một sự giao tiếp thiêng liêng từ Đức Chúa Trời đến với con cái loài người. Đối với họ Kinh Thánh TORAH chứa đầy ý nghĩa và đầy ý nghĩa.


Kinh Thánh TORAH có chứa 613 mitzvahs (điều răn), 613 điều răn này như là con đường, hay sự chỉ dẫn đối với người Do Thái. Ngoài ra 613 điều răn chính là tất cả những gì định hình cuộc sống của người Do Thái ở khắp mọi nơi.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Việt Nam.


Yorumlar


bottom of page