top of page
Tìm kiếm

LỊCH SỬ KINH THÁNH – NGÀY TIÊN TRI XA-CHA-RI NÓI TIÊN TRI VỀ TƯƠNG LAI VÀ BÁO NGÀY ĐẤNG MÊ-SIA ĐẾN
Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022 năm nay nhằm ngày 4 tháng Kislev năm 5783 theo lịch Do Thái Giáo.


Theo như Kinh Thánh thì hôm nay chính là ngày mà tiên tri Xa-cha-ri nói về sự kiêng ăn mà Chúa mong muốn dân sự nhận được. Ngoài ra tiên tri Xa-cha-ri cũng nhận được khải tượng từ nơi Chúa về thời đại của Đấng Meessia sẽ đến trong tương lai (3410/-352).


Xa-cha-ri 7:1 có chép “Xảy ra trong năm thứ tư vua Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Xa-cha-ri nhằm ngày mồng bốn tháng chín, là tháng Kít-lêu….”. Khi những người từ Ba-bi-lôn đến hỏi tiên tri Xa-cha-ri về việc có cần kiêng ăn vào ngày thứ 9 tháng Av nữa không khi mà Đền Thờ thứ hai đã được xây dựng. ( Kỳ kiêng ăn vào ngày thứ 9 tháng Av là kỳ kiêng ăn của người Do Thái cho ngày đền thờ thứ nhất bị phá hủy ). Trả lời cho điều này tiên tri Xa-cha-ri đã truyền đi thông điệp của Đức Chúa Trời rằng điều quan trọng nhất của việc kiêng ăn đó là duy trì công lý, sự thật, lòng tốt và lòng trắc ẩn vì nếu không thì tai vạ sẽ đến trên dân sự.


“Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhân từ, thương xót đối với anh em mình; chớ ức hiếp đàn bà góa, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó, và ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình.” ( Xa-cha-ri 7:9-10 ).


Tiếp đến trong đoạn 8, Xa-cha-ri cũng báo trước điều sẽ xảy ra với những ngày kiêng ăn trong thời kỳ Đấng Mê-si: “Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Sự kiêng ăn về tháng tư [ngày mười bảy tháng Tam-mút], sự kiêng ăn về tháng năm [mùng chín tháng Av] , sự kiêng ăn về tháng bảy [mồng ba của Tishrei], và sự kiêng ăn về tháng mười [mồng mười tháng Teves] sẽ làm sự vui mừng, hớn hở, và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa. Vậy hãy ưa sự chân thật và bình an.” ( Xa Cha Ri 7:8 ).


Sau đó Xa-cha-ri đã nói tiên tri về tương lai của dân Do Thái và sự trở lại của Đấng Mê-sia, đáng chú ý trong lời tiên tri này là lời tiên tri về sự đến của Đấng Mê-sia và cách thức mà Ngài trở lại


“Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam.” Xa-cha-ri 14:4


Cũng bởi lời tiên tri này mà ngày nay tại sườn núi Olive đối diện với phía đông Jerusalem chính là nơi có nghĩa trang lớn nhất, đắt đỏ bậc nhất tại Do Thái . Người Do Thái tin rằng khi họ chôn tại đó, lúc Chúa trở lại thì họ sẽ sống lại trước hết vì đó là nơi đặt chân đầu tiên khi Chúa trở lại.Tiên tri Xa-cha-ri là vị tiên tri khá đặt biệt và được tôn kính tại Do Thái, ngày nay mộ của ông vẫn còn đó tại sườn núi Olive, phía đông của Jerusalem như để chờ đợi ngày tái lâm của Chúa khi Ngài trở lại thế gian này.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.Comments


bottom of page