top of page
Tìm kiếm

LỊCH SỬ KINH THÁNH – NGƯỜI DO THÁI TRỞ VỀ CAM KẾT TUÂN THEO KINH THÁNH VÀ SỰ TRỞ VỀ CỦA DÂN DO THÁI.




Thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2022 nhằm ngày ngày 24 tháng Tishrei năm 5783 theo lịch Do Thái Giáo . Theo Kinh Thánh thì hôm nay là ngày mà những người Do Thái lưu vong trở về, họ cam kết tuân theo Kinh Thánh ( 335 BC ) . Nê-hê-mi 9 : 1-3 có chép “Ngày hai mươi bốn tháng ấy, dân Y-sơ-ra-ên nhóm lại, cữ ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Y-sơ-ra-ên chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày: trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ”


Vào ngày hôm nay, những người Do Thái đã trở về Đất Y-sơ-ra-ên cùng với Ê- xơ -tê và Nê- hê -mi đã tụ họp lại và ăn năn những việc làm sai trái của họ. Những người lưu vong đã ký vào một văn kiện trong đó họ cam kết tin cậy nơi Đức Chúa Trời và làm theo đường lối của Ngài. Trong số đó có việc không kết hôn và không mua bán vào ngày Sa-bát (Nê-hê-mi 9: 1–3; 10: 1–32).




SỰ TRỞ VỀ ĐẤT ISRAEL CỦA NGƯỜI DO THÁI BỊ LƯU ĐÀY

XÂY DỰNG ĐỀN THỜ THỨ HAI.


Khi vua Si-ru cho phép xây dựng Bais Hamikdash ( Đền thánh ) , 42.360 người Do Thái, dẫn đầu bởi Xô-rô-ba-bên, cháu trai của Jehoiachin , và các nhà tiên tri A-ghê, Xa-cha-ri và Ma-la-chi, đã đến Jerusalem và bắt đầu công việc. Lúc đầu, họ xây dựng lại Bàn thờ, vì luật Do Thái cho phép dâng lễ trên Núi Đền ngay cả khi không còn tồn tại Công trình Đền thờ. Việc xây dựng đã bị A-sê-ru dừng lại và không tiếp tục trong suốt cuộc đời của ông. Ngay sau khi câu chuyện Purim ( sách Ê-xơ-tê ) kết thúc , vào năm 3406, A-sê-ru qua đời và được kế vị bởi Darius II, con trai người Do Thái của ông thông qua Ê-xơ-tê .. Hai năm sau, vào năm 3408, người Do Thái được phép tiếp tục xây dựng lại Đền Thờ ( Bais Hamikdash ). Đây chính xác là 70 năm sau sự hủy diệt của Bais Hamikdash đầu tiên vào năm 3338 và là lời giải thích thực sự về lời tiên tri 70 năm của tiên tri Giê-rê-mi .

Sau bốn năm, vào năm 3412, Bais Hamikdash thứ hai được hoàn thành. Mặc dù sự linh thiêng của nó không bằng Bais Hamikdash đầu tiên - chiếc Hòm Thánh bị mất tích, cùng với một số vật linh thiêng khác – nhưng Đền Thờ đã trở thành trung tâm tâm linh của người Do Thái.



Ê-XƠ-RA.



“Nếu Môi-se không đi trước ông, Đức Chúa Trời đã ban Kinh Torah cho dân Do Thái qua Ê-xơ-ra” ( Talmud , Sanhedrin 21b). Mặc dù ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và lôi cuốn, chỉ có 1.500 người Do Thái đáp lại lời kêu gọi của Ezra để tham gia cùng ông trong chuyến đi đến vùng đất Israel. Không có những người Lê-vi đi cùng, và Ezra đã trừng phạt bộ lạc của họ vì sự thiếu quan tâm thể hiện bằng cách tước quyền nhận maaser rishon, 10% phần mười mà người Do Thái dâng hiến cho những người Lê-vi . Có hai ý kiến ​​trong Talmud về bản chất chính xác của hình phạt này. Một ý kiến ​​cho rằng trước khi bị trừng phạt, người Lê-vi có độc quyền nhận được rishon của maaser, nhưng sau hình phạt, các Kohanim (thầy tế lễ) cũng đủ điều kiện nhận được nó. Ý kiến ​​khác cho rằng ngay cả trước khi bị phạt, một người nông dân có quyền lựa chọn đưa phần mười cho Kohanim hoặc người Lê-vi, trong khi sau hình phạt của Ê-xơ-ra, anh ta chỉ có thể đưa nó cho Kohanim.


Khi người thầy vĩ đại này hành trình đến đất Y-sơ-ra-ên, ông nhận thấy nhiều người Do Thái lưu đày trở về không hiểu Kinh Thánh và không tuân thủ theo luật Do Thái . Vì vậy, ông đã buộc những người Do Thái đã kết hôn phải ly hôn với người phối ngẫu không phải là người Do Thái của họ và bắt đầu một chiến dịch giáo dục đại trà về Kinh Thánh cho người Do Thái. Ngoài ra, Ê-xơ-ra còn ban hành 10 đạo luật nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người Do Thái cả về vật chất và tinh thần. Trong số các sắc lệnh này, có yêu cầu đọc kinh Torah trong hội đường vào các ngày thứ Hai, thứ Năm và chiều ngày Sabát .


NÊ-HÊ-MI.


Vào năm 3426, Nê-hê-mi nhận quyền từ vua Ba Tư để trở thành thống đốc cai trị người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem . Khi đến nơi, anh thấy cộng đồng đang ở trong tình trạng khốn khổ, và bức tường của thành phố đã bị thiêu rụi. Không nản lòng, Nê-hê-mi đã xây lại bức tường trong vài tuần. (Đây không phải là bức tường hiện tại xung quanh Thành cổ Jerusalem, được người Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng vào những năm 1500.) Kinh hoàng bởi hoạt động thương mại vào ngày Sabát (điều này mặc dù không bị Torah cấm nếu không có chữ viết, tuy nhiên thì không. trong tinh thần của ngày Sa-bát), Nê-hê-mi đã ngăn chặn nó và thiết lập các quy tắc của muktzah , những món đồ mà việc xử lý trong ngày Sa-bát bị cấm.


Và vào ngày hôm nay, những người Do Thái đã trở về Đất Y-sơ-ra-ên cùng với Ê- xơ -tê và Nê- hê -mi đã tụ họp lại và ăn năn những việc làm sai trái của họ. Những người lưu vong đã ký vào một văn kiện trong đó họ cam kết tin cậy nơi Đức Chúa Trời và làm theo đường lối của Ngài. Trong số đó có việc không kết hôn và không mua bán vào ngày Sa-bát (Nê-hê-mi 9: 1–3; 10: 1–32).



Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.



Comments


bottom of page