top of page
Tìm kiếm

LỊCH SỬ KINH THÁNH – SÊ-ĐÊ-KIA, VỊ VUA CUỐI CÙNG CỦA VƯƠNG QUỐC GIU-ĐA PHÍA NAM QUA ĐỜI.

Hôm nay, thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022 nhằm ngày 27 tháng Adar II năm 5782. Theo truyền thống Do Thái thì hôm nay chính là ngày mất của vua Sê-đê-kia ( 397 BC ) vị vua cuối cùng của hoàng gia Đa-vít trị vì ở Đất Thánh. Vua Sê-đê-kia lên ngôi vào năm 434 BC, sau khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn đày Vua Giê-hô-gia-kin (cháu của Sê-đê-kia) đến Ba-by-lôn ( II Sử ký 36 : 9:10 ).


Sê-đê-kia hai mươi mốt tuổi khi lên ngai vàng của Giu-đa , vào năm 3327 theo lịch sáng tạo. Kinh Thánh chép “Sê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi, khi người lên ngôi làm vua, và cai trị mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Người làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, không hạ mình xuống trước mặt Giê-rê-mi, là đấng tiên tri vâng mạng Đức Giê-hô-va mà khuyên bảo người. Người cũng dấy lên nghịch cùng vua Nê-bu-cát-nết-sa, là vua đã buộc người chỉ Đức Chúa Trời mà thề; song người lại cứng cổ rắn lòng, không khứng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Những thầy tế lễ cả và dân sự đều theo những sự gớm ghiếc của các dân ngoại bang mà phạm tội lỗi nhiều quá đỗi; làm cho ô uế đền của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã biệt riêng ra thánh tại Giê-ru-sa-lem. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, vì có lòng thương xót dân sự và đền của Ngài; nên hằng sai sứ giả đến cùng chúng; nhưng chúng nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ các lời phán Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến nỗi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, chẳng còn phương chữa được.” ( II Sử ký 36 :11-16 )


Ông được đưa lên ngai vàng nhờ ân sủng của Nê-bu-cát-nết-sa , vua của Ba-by-lôn, người có quyền lực đối với Giu-đa và tất cả các nước lân cận sau chiến thắng trước Pha-ra-ôn . Năm 425 BC, vua Sê-đê-kia nổi dậy chống lại sự cai trị của người Babylon, và Nê-bu-cát-nết-sa bao vây Jerusalem ( ngày 10 tháng Tevet năm đó); vào mùa hè năm 423 BC, các bức tường của Jerusalem bị xuyên thủng, thành phố bị chinh phục, Đền Thánh (đầu tiên) bị phá hủy, và người dân Giu-đa bị lưu đày đến Ba-by-lôn. Sê-đê-kia cố gắng trốn thoát qua một đường hầm dẫn ra khỏi thành phố, nhưng bị bắt; các con trai của ông đã bị giết trước mắt ông, và sau đó ông bị mù. Sê-đê-kia mòn mỏi trong ngục tối hoàng gia ở Ba-by-lôn cho đến khi Nê-bu-cát-nết-sa qua đời vào năm 397 TCN. ( Giê-rê-mi 52:10-11; II Sử ký 36 : 9:10 ).


TÓM TẮT VỀ CÂU CHUYỆN CỦA VỊ VUA CUỐI CÙNG CỦA DO THÁI VÀ TIÊN TRI GIÊ-RÊ-MI TRONG SÁCH GIÊ-RÊ-MI.


Những người Do Thái ở Đất Thánh đã có sự đau khổ lớn, và sự đau khổ lớn hơn nữa giữa những người Do Thái lưu vong ở Ba-by-lôn. Những tiên tri giả đã đánh lừa dân chúng với hy vọng hão huyền rằng quyền lực của Ba-by-lôn sẽ sớm bị phá vỡ, và những người lưu vong sẽ sớm trở về nhà. Tiên tri thực sự của Chúa là Giê-rê-mi đã nói với người dân của mình rằng tai họa ập đến với họ là sự trừng phạt từ Đức Chúa Trời vì đã quay lưng lại với Chúa và Kinh Thánh . Hy vọng duy nhất đối với họ là toàn tâm toàn ý trở về với Đức Chúa Trời. Bởi ý muốn Chúa mà những người lưu vong được dẫn đến Babylon, và theo ý muốn của Chúa họ sẽ trở lại vào thời điểm thích hợp. Giê-rê-mi đã gửi một bức thư khích lệ, xen lẫn lời khuyên nhủ, cho những người lưu vong ở Ba-by-lôn, trong đó có thông điệp sau:" Hãy xây nhà và ở; hãy trồng vườn và ăn trái; hãy lấy vợ, đẻ con trai và con gái; hãy lấy vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, hầu cho chúng nó đẻ ra con trai và con gái. Số các ngươi khá thêm nhiều ra ở đó và đừng kém đi.7 Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù, hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Chớ để cho các tiên tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi; cũng chớ nghe những điềm chiêm bao mà các ngươi thấy. Vì chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối cho các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ta chẳng hề sai chúng nó. Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất nầy. " ( Giê-rê-mi 29 : 5-11 )


Tại Giê-ru-sa-lem, Giê-rê-mi tiếp tục cảnh báo dân chúng rằng thành phố sẽ bị diệt vong trừ khi cả nước ăn năn. Nhưng lời nói của anh ta rơi vào tai người điếc. Vua Sê-đê-kia đã phá bỏ lời thề trung thành với vua Babylon. Bỏ qua những lời dụ dỗ và cảnh báo của Giê-rê-mi, ông bí mật liên minh với vua Ai Cập để cởi bỏ ách thống trị của Nê-bu-cát-nết-sa. Vào năm thứ chín dưới triều đại của mình, Sê-đê-kia đã tuyên bố một cuộc nổi dậy mở chống lại người Chaldeans ( người Babylon ). Một lần nữa Nê-bu-cát-nết-sa lại dẫn đầu một đội quân đông đảo để dẹp tan cuộc nổi dậy. Ở lại Ríp-la, ông đưa quân xuống phía nam dưới sự lãnh đạo của tướng Nê-bu-xa-ra-đan. Vào ngày thứ mười của tháng Teveth, năm 3336 (424 TCN), quân đội Babylon đến các cổng của Jerusalem, và vây hãm Thành Thánh.


Trong cơn tuyệt vọng, Vua Sê-đê-kia đã gửi lời đến Jeremiah yêu cầu ông cầu nguyện Đức Chúa Trời giải cứu. Giê-rê-mi trả lời rằng số phận của Giê-ru-sa-lem đã bị đóng lại. Ông cầu xin nhà vua đầu hàng và tha mạng cho con cái và tôi tớ của ông, cũng như của cư dân trong thành phố. Sê-đê-kia không nghe theo lời khuyên của Giê-rê-mi, và ông không chịu đầu hàng.


Trong khi đó Nê-bu-cát-nết-sa buộc phải từ bỏ cuộc bao vây Giê-ru-sa-lem vì có tin vua Ai Cập đang hành quân chống lại ông ta với một đội quân đông đảo. Có một sự hân hoan ở Giê-ru-sa-lem, nhưng Giê-rê-mi đã tiên đoán rằng người Ba-by-lôn sẽ trở lại để phá hủy thành phố. Giê-rê-mi, giờ đây đã bị buộc tội là tay sai của kẻ thù, và Giê-rê-mi bị tống vào ngục tối. Tuy nhiên, nhà vua ra lệnh đưa nhà tiên tri đến trước mặt ông, và yêu cầu ông cho một thông điệp từ Đức Chúa Trời. Giê-rê-mi chỉ có thể lặp lại những gì ông đã nói với nhà vua trước đó, thêm vào yêu cầu về một nhà tù tốt hơn so với ngục tối mà ông đã bị giam giữ. Nhà vua chấp nhận yêu cầu của ông, và mỗi ngày nhà tiên tri được cấp một ổ bánh mì, cho đến khi nguồn cung cấp bánh mì trong thành phố bị bao vây được cung cấp hết.


Những tiên đoán lặp đi lặp lại của Giê-rê-mi về sự sụp đổ của thành phố, và lời cầu xin đầu hàng của ông, đã làm dấy lên sự tức giận của những người bảo vệ thành phố. Nhà tiên tri đã bị kẻ thù bắt giữ và ném xuống một cái hố, nơi ông gần như chết chìm trong bùn. Một người hầu của nhà vua, tên là Ê-bết-Mê-lết, người Ê-thi-ô-bi, đã báo cáo cho nhà vua về hoàn cảnh của nhà tiên tri. Nhà vua ra lệnh cho người hầu kéo Giê-rê-mi ra khỏi hố, và mạng sống của Giê-rê-mi đã được cứu kịp thời. Một lần nữa Giê-rê-mi được đưa đến trước mặt nhà vua, và Sê-đê-kia đã xin Giê-rê-mi lời Chúa, để giúp ông được bảo vệ khỏi kẻ thù của mình. Sau đó, Giê-rê-mi nói với nhà vua rằng nếu ông rời thành phố và đầu hàng người Ba-by-lôn ., anh ta sẽ sống, và thành phố sẽ được tha thứ. Nhưng Sê-đê-kia thiếu can đảm để làm theo lời khuyên của nhà tiên tri, vì sợ người đời coi ông là kẻ phản bội và hèn nhát. Giê-rê-mi ở trong nhà tù của nhà vua, nơi ông ở lại cho đến khi thành Giê-ru-sa-lem thất thủ.


Vào năm thứ mười một của triều đại Sê-đê-kia, vào tháng Tammuz , sau một cuộc vây hãm kéo dài, trong đó nạn đói và dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của vô số nạn nhân trong thành phố bị bao vây, các bức tường của Jerusalem đã bị kẻ thù chọc thủng. Nhà vua chạy trốn qua một đường hầm dẫn từ cung điện của mình ra ngoài cổng thành, nhưng ông bị bắt ở đồng bằng Giê-ri-cô và bị đưa đến Nê-bu-cát-nết-sa ở Ríp-la. Tại đó, các con trai của nhà vua và nhiều hoàng tử Do Thái khác đã bị giết trước mắt Sê-đê-kia; ông bị móc mắt, và nó bị xích vào Ba-by-lôn.


Cùng lúc đó, Nê-bu-xa-ra-đan bắt đầu công cuộc tàn phá Jerusalem. Các bức tường của thành phố bị phá bỏ, cung điện hoàng gia và các công trình kiến trúc khác bị đốt cháy. Vào ngày thứ chín của tháng Av , gần buổi tối, Đền thờ thứ nhất bị đốt cháy và bị phá hủy, sau khi nó bị tiêu hủy hết các kho báu, và các kim khí trong đền thờ đã có từ thời Vua Solomon . Tất cả những thứ này đã được lấy làm chiến lợi phẩm và mang đi Babylon. Thầy tế lễ thượng phẩm Sê-ra-gia, nhiều thầy tế lễ khác và các quan chức cấp cao đã bị xử tử. Đã có một cuộc tàn sát đáng sợ đối với những cư dân không có khả năng tự vệ, và hàng ngàn người thoát khỏi thanh gươm đã bị bắt làm tù binh và bị giam cầm ở Babylon. Chỉ những người nghèo nhất trong số những cư dân của Jerusalem mới được phép ở lại, trong và xung quanh thành phố đổ nát. Trong những Nê-bu-cát-nết-sa bổ nhiệm Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan, làm quan tổng-đốc.

Bản thân Giê-rê-mi, theo lệnh của Nê-bu-cát-nết-sa, được ra tù. Vua Babylon cho Giê-rê-mi sự lựa chọn giữa việc ở lại quê hương hoặc đi đến Babylon, không phải với tư cách bị giam cầm mà là một vị khách danh dự. Giê-rê-mi muốn ở lại và kết thúc những ngày của mình trên đất thánh của Giu-đa .


Vì vậy, vương quốc của Đa-vít đã kết thúc , cho đến khi nó sẽ được phục hồi trở lại, như đã hứa bởi Đức Chúa Trời qua các vị tiên tri thánh của Ngài. Sự hủy diệt và lưu đày đã được dự đoán bởi Môi-se và thảm họa đã xảy ra với tất cả nỗi kinh hoàng mà Kinh Thánh đã cảnh báo.


* * *


Đền thờ đầu tiên, được xây dựng bởi Vua Solomon, tồn tại trong 410 năm, cho đến khi nó bị phá hủy bởi người Babylon vào năm 3338. 70 năm sau, như lời tiên tri của Jeremiah, những người lưu vong quay trở lại và xây dựng Đền thờ thứ hai. Nó tồn tại trong 420 năm, từ năm 3408 cho đến năm 3828, khi nó bị phá hủy bởi người La Mã.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #ngaynaytronglichsudothai #Sê_đê_kia #Giê_rê_mi

bottom of page