top of page
Tìm kiếm

Lời cầu nguyện chữa lành của người Do Thái - Bài cầu nguyện Mi Sheberach

Đã cập nhật: 26 thg 11, 2020Một trong những lời cầu nguyện trung tâm của người Do Thái cho những người bị bệnh hoặc đang hồi phục sau khi bị bệnh hoặc tai nạn được gọi là lời cầu nguyện Mi Sheberach.


Lời cầu nguyện này là cái nhìn toàn diện về con người trong mọi khía cạnh cần sự chữa lành. Lời cầu nguyện này là lời cầu nguyện cho sự chữa lành thể xác cũng như chữa lành tâm linh, cầu xin phước lành, sự nhân từ, sự phục hồi và sức mạnh, của những người đang đối mặt với bệnh tật, ngay cả cho những người cần được phục hồi ở Do Thái, hay trên thế giới.


Theo truyền thống, khi người bêjnh có nhu cầu, họ gởi nhu cầu cầu nguyện đó đến Nhà Hội của người Do Thái. Tại đó Mi Sheberach được đọc để cầu xin sự chữa lành cho người bệnh trong hội đường khi Kinh Thánh đã được đoc . Nếu bản thân bệnh nhân không thể có mặt tại các nhà Hội thì người thân hoặc bạn bè có thể gọi đến Nhà Hội để nhờ cầu nguyện, họ sẽ điền tên người bệnh và bên bố mẹ người đó. Tại Nhà Hội, người ta sẽ cầu nguyện cho theo lời cầu nguyện Mi Sheberach này.

Ngày nay, lời cầu nguyện Mi Sheberach đã trở nên thông dụng hơn. Lời cầu nguyện chữa lành Mi Sheberach được các bác sĩ, y tá và nhân viên xã hội đọc trong lúc phục vụ các bệnh nhân. Họ và những người thân của bệnh nhân sẽ đọc lời cầu nguyện chữa lành Mi Sheberach trước khi tiêm, trước và sau khi phẫu thuật, trong khi điều trị, khi nhập viện hoặc xuất viện và vào lúc chẩn đoán...

Nội dung của lời cầu nguyện chữa lành Mi Sheberach như sau :

Thiên Chúa, Đấng ban phước cho tổ tiên của chúng ta, là các tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng Sa ra, Rê bê ca, Ra chên và Lê a.

Cầu sự chúc phước và chữa lành người bị bệnh tên là _____________ con trai / con gái của ______________.

Cầu xin Thiên Chúa là Đấng Thánh, bởi sự thương xót của Ngài đối với anh ấy (cô ấy). Ngài sẽ khôi phục anh ấy (cô ấy), chữa lành anh ấy (cô ấy), làm vững mạnh anh ấy (cô ấy), làm sinh động anh ấy (cô ấy).

Ngài sẽ nhanh chóng gửi đến anh ấy (cô ấy), một sự chữa lành hoàn toàn. Ngài chữa lành tâm hồn và chữa lành thân xác cùng với tất cả những người bệnh trong đất nước Israel và toàn nhân loại.

Sớm, nhanh chóng, không chậm trễ, và tất cả mọi người cùng nói: Amen! Amen!.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.Comments


bottom of page