top of page
Tìm kiếm

Lời tiên tri về biển chết (biển mặn) - trở thành "biển sống" hay sự hóa thành ngọt của biển chếtBiển chết, nơi thấp nhất trên trái đất, biển nằm dưới mực nước biển 423m. Biển này mặn đến nỗi nơi không có một sinh vật nào có thể sống nổi. Nhưng Kinh Thánh lại có lời tiên tri rất tuyệt vời về biển này.

Lời tiên tri về sự “hóa ra ngọt” của Biển Chết được chép trong sách Ê-xê-chi-ên 47:1-12. Theo đó sẽ có một dòng sông chảy từ bàn thờ tại Jerusalem “… có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về phía đông; vì mặt trước nhà ngó về phía đông; và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà, về phía nam bàn thờ.” Kinh Thánh lại chép tiếp “….nước nầy chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng, và chảy về biển; và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống; và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó.”

Biển chết, từ một nơi mà không có sinh vật nào có thể sống được, biển đó sẽ trở nên nguồn nước ngọt đến nổi người ta có thể đánh đủ loại cá khác nhau ở tại đó “Những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy; từ Ên-Ghê-đi cho đến Ên-Ê-la-im sẽ làm một nơi để giăng lưới; những cá trong đó có đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn.”

Không chỉ vậy, Biển Chết sẽ trở nên tràn đầy sức sống “Gần bên sông ấy, trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng, và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc”.

Những hình ảnh dưới đây về Biển Chết là những bức hình tuyệt đẹp chỉ có ở tại nơi này. Lời tiên tri nói đến một phép lạ rất vĩ đại sẽ xảy đến trong tương lai khi những cánh đồng muối không thể sống nổi này trở thành một nơi ngập tràn sức sống.


Chỉ có Chúa mới có thể làm cho sự chết trở nên sự sống. Đây cũng là hình ảnh của một nguồn nước sống chảy từ Chúa Jesus ngang qua đời sống hư mất của mỗi một người và làm cho chúng ta được sống dậy trong danh Chúa. Hãy tiếp nhận lấy nguồn nước sống này trên đời sống của quý anh chị em và xin Chúa ban phước cho quý anh chị em một tuần mới phước hạnh trong Chúa.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

コメント


bottom of page