top of page
Tìm kiếm

MÊ-TU-SÊ-LA, CÁI TÊN BÀY TỎ LÒNG THƯƠNG XÓT, NHÂN TỪ VÀ NHỊN NHỤC CỦA CHÚA TRƯỚC TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY.Hôm nay, Thứ Năm, ngày 26 tháng 10 năm 2023 nhằm ngày 11 tháng Cheshvan, năm 5784 theo lịch Do Thái Giáo. Cũng theo truyền thống Do Thái Giáo thì hôm nay chính là ngày Mê-tu-sê-la qua đời (2105 BC )


Methuselah, con người sống lâu nhất mọi thời đại, đã qua đời ở tuổi 969 vào ngày 11 tháng Cheshvan năm 1656 kể từ khi tạo dựng (2105 TCN) - chính xác là bảy ngày trước khi bắt đầu trận Đại hồng thủy. Mê-tu-sê-la là chắt của Adam và là ông nội của Noah.


LỜI BÁO TRƯỚC VỀ CƠN ĐẠI ĐỒNG THỦY.


Nếu chúng ta xem trong Kinh Thánh thì người sống thọ nhất Kinh Thánh được ghi chép lại đó chính là Mê-tu-sê-la, ông sống đến 969 tuổi (Sáng thế ký 5:27 )


Trong cái tên Mê-tu-sê-la thì từ “mê-tu” xuất từ từ “muth” mà gốc của nó có nghĩa là "cái chết"; và “Sê-la” xuất phát từ từ “shalach” , có nghĩa là "mang theo", hoặc "gửi đi". Vì vậy cái tên Mê-tu-sê-la (Methuselah) thì có nghĩa là “cái chết của anh ấy sẽ mang lại…”.


Cha của Mê-tu-sê-la được cho là đã nhận được một lời tiên tri về trận Đại hồng thủy sắp tới, và dường như được cho biết rằng chừng nào con trai ông còn sống, thì sự phán xét về trận lụt sẽ được giữ lại; nhưng ngay sau khi anh ta chết, lũ lụt sẽ được đưa đến hoặc gửi đi.


Trên thực tế, cha của Mê-tu-sê-la là Hê-nóc, cũng chính là nhà tiên tri sớm nhất mà Kinh Thánh được ghi lại mà còn là người đầu tiên đồng đi với Chúa và không biết đến sự chết. Cha của Mê-tu-sê-la đã nói tiên tri về sự tái lâm của Chúa trong Giu-đe 14-15 “Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng: Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài.” Vì vậy không ngạc nhiên khi ông đặt tên cho con mình như là lời tiên tri cho những gì sẽ xảy đến.


Trong Sáng thế ký cho biết Mê-tu-sê-la là 187 tuổi khi ông sinh Lê-méc, và sống thêm 782 tuổi. Lê-méc sinh Nô-ê khi ông 182 tuổi (Sáng thế ký 5: 25–28). Trận Đại Hồng Thủy xảy ra vào năm thứ 600 đời Nô-ê (Sáng thế ký 7: 6, 11). 600 + 182 = 782. Nếu lấy 782 cộng thêm 187 (tuổi khi ông sinh Lê-méc) thì ông được 969 tuổi (Sáng thế ký 5:27 ). Năm Mê-tu-sê-la chết, đúng như Kinh Thánh ghi chép, quả thật như vậy 7 ngày sau đó, trận Đại Hồng Thủy ập đến.


Cái tên của Mê-tu-sê-la, báo trước điều xảy đến, Chúa đã cho ông sống một thời gian thật dài để cho mọi người có cơ hội ăn năn. I Phi-e-rơ 3: 19-20 chép “Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, về thời kỳ Nô-ê, khi ĐỨC CHÚA TRỜI NHỊN NHỤC CHỜ ĐỢI, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người.”


Thật thú vị khi cuộc đời của Mê-tu-sê-la, trên thực tế là biểu tượng của lòng thương xót, nhân từ và nhịn nhục của Đức Chúa Trời trong việc ngăn chặn sự phán xét sắp tới của trận lụt. Vì vậy, thật phù hợp khi mà cuộc đời của ông là một người sống lâu nhất trong Kinh thánh (gần 1000 năm), để nói về sự rộng rãi của lòng thương xót của Đức Chúa Trời.


Biên tập bởi Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.Σχόλια


bottom of page