top of page
Tìm kiếm

MƯỜI CHÍN DANH XƯNG CỦA CHÚA ĐƯỢC NGƯỜI DO THÁI SỬ DỤNG. 

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ NHIỀU DANH HIỆU.

 

Trong tiếng Do Thái, có khá nhiều danh hiệu được sử dụng dành cho Chúa, mỗi danh hiệu có một ý nghĩa khác nhau tùy theo hoàn cảnh.

 

Người Do Thái không được phép xóa hoặc hủy danh hiệu của Đức Chúa Trời nên họ sẽ viết các danh hiệu bên dưới bằng dấu gạch nối giữa các chữ cái. Lưu ý rằng người Do Thái không phát âm thành tiếng những tiêu đề này mà không có lý do chính đáng để làm như vậy (ví dụ: khi cầu nguyện hoặc nói lời chúc phúc trước hoặc sau khi ăn).

 

Nếu người Do Thái nói từ đơn gian “Ôi chúa ơi!” một cách thiếu sót bị coi là thiếu tôn trọng. Dưới đây là các danh xưng của Chúa mà người Do thái dùng.

 

BẢY CÁI TÊN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÓA

 

Đầu tiên, đây là bảy cái tên chúng ta không được phép xóa:

 

YHVH (י–ה–ו–ה): Đây là danh hiệu duy nhất được gọi là tên của Chúa chứ không chỉ đơn giản là một danh hiệu mô tả.

 

Nó chỉ được đọc trong Đền thờ khi linh mục ban phước lành, hoặc bởi Thầy tế lễ thượng phẩm khi ông ta bước vào Nơi Chí Thánh . Vì Đền thờ hiện không hoạt động ở Jerusalem nên ngày nay chúng tôi không bao giờ công bố nó. Thay vào đó, chúng tôi thay thế bằng tên A-do-nay.

 

Điều này phù hợp với chỉ dẫn của Đức Chúa Trời dành cho Môi-se . Cuối cùng, khi Đức Chúa Trời bảo Môi-se nói cho dân Y-sơ- ra-ên biết danh này của Ngài, Ngài kết luận: “Đây là danh Ta mãi mãi, và đây là cách Ta sẽ được nhắc đến qua mọi thế hệ”.

 

Từ “mãi mãi” trong tiếng Hê-bơ-rơ được viết theo cách mà nó cũng có thể được đọc là “che giấu”. Theo đó, dòng chữ có thể được đọc là “Tên này của tôi sẽ được giấu kín”. Làm thế nào để chúng ta che giấu nó? Bằng cách thay thế tên khác khi đọc to.

 

Mặc dù, như đã nói, nó là một cái tên chứ không phải một sự mô tả nhưng nó vẫn chứa đựng ý nghĩa. Nó là sự kết hợp của động từ “to be”, kết hợp phân từ hiện tại và dạng không hoàn hảo. Thực tế mà nói, điều đó có nghĩa là nó kết hợp hiện tại với quá khứ và tương lai. Đức Chúa Trời là không thay đổi, vô thời gian—vượt thời gian. ( Shulchan Aruch, Orech Chayim, 5.1.)

 

Ngoài ra, nó là một động từ nguyên nhân, có nghĩa là "Người tạo ra sự tồn tại". (Sha'ar Hayichud Veha'Emunah, chương 4)

 

E-LÔ-HIM : Danh hiệu này ám chỉ Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng và quyền năng, có khả năng đạt được bất cứ điều gì ở bất cứ đâu. (Shulchan Aruch 5:1) Đây là danh hiệu đầu tiên xuất hiện trong Năm Sách của Môi-se và nó không chỉ áp dụng cho Đức Chúa Trời. Các thiên thần, khi được trao quyền hoạt động đôi khi cũng được trao danh hiệu này.

 

Một ý nghĩa khác là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tối cao. Danh xưng này cũng được sử dụng cho con người khi họ đóng vai trò là thẩm phán.

 

Tiêu đề này chấp nhận hậu tố sở hữu, nghĩa là bạn có thể nói:

 

Chúa của tôi: E-lo-hai

Thiên Chúa của chúng ta: E-lo-hai-nu

Chúa của bạn: E-lo-heh-cha

Đức Chúa Trời của họ: E-lo-hai-hem

…và tương tự với các hình thức sở hữu khác.

 

A-DON-AI : “Adon” có nghĩa là “chủ nhân”, vì vậy danh hiệu này nói về Đức Chúa Trời là chủ nhân của vũ trụ và mọi tạo vật của Ngài.

 

SHA-DA’I: Nhiều cách giải thích khác nhau đã được đưa ra cho danh hiệu này. Một là nó ám chỉ Đức Chúa Trời khi Ngài kiểm soát và thao túng thế giới tự nhiên.

 

EL: Từ này ám chỉ Chúa vì Ngài tốt bụng và quan tâm đến các tạo vật của Ngài. EL cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời là một quyền lực siêu việt. Một lần nữa, nó cũng được sử dụng để chỉ con người, chẳng hạn như trong “Vua ấy đã chọn một con vua, lập giao ước với, khiến phát lời thề, và đã điệu những người mạnh (ellim)  trong đất đi”.(Ê-xê-chiên 17:13 .) Nó chấp nhận hậu tố sở hữu cho ngôi thứ nhất số ít: “E-li” cho “Chúa của tôi.”

 

EH-HE-YEH: Khi Moses hỏi tên của Ngài để Ngài có thể nói cho những người Israel đã nói chuyện với ông, Chúa trả lời: “Eh-he-yeh asher Eh-he-yeh,” (Xuất Ai Cập 3:14 ) có nghĩa là “ Ta là Đấng tự hữu hằng hữu” hoặc “Ta là đấng ta là”. Điều này được hiểu có nghĩa là tất cả các danh hiệu này chỉ đơn giản đề cập đến các phương thức của Đức Chúa Trời, trong khi chính Ngài vượt ra ngoài bất kỳ danh hiệu nào.

 

Một cách giải thích khác phù hợp với bối cảnh của câu chuyện: “Ta ở bên con khi con gặp hoạn nạn, và luôn ở bên con trong mọi lúc gian truân”.( Talmud Berachot 9b. Rashi, Exodus, ad loc.)

 

Danh hiệu này còn được coi là danh hiệu thiêng liêng không thể xóa bỏ. Nó ám chỉ Đức Chúa Trời là Ngài vượt trên mọi sự.

 

TZE-VA-OT: Danh hiệu này được nhắc đến bởi Chana (An-ne) , mẹ của Samuel . Nó luôn xuất hiện cùng với một tên khác.

 CÁC DANH HIỆN CHUNG KHÁC

 

Các danh hiệu khác được sử dụng cho Đức Chúa Trời trong tiếng Do Thái bao gồm:

Shalom : Hòa bình. Hòa bình là tên của Thiên Chúa. Trong Sách Thẩm phán, Gideon xây một bàn thờ và dâng hiến nó cho "YHVH Shalom."( Các quan xét 6:24 .) Có nghĩa là "Chúa bình an."

 

Vì chúng tôi không đề cập đến bất kỳ tên nào được sử dụng cho Chúa ở những nơi ô uế, chẳng hạn như nhà vệ sinh, nên các giáo sĩ Talmud đã dạy rằng nếu bạn gặp ai đó ở một nơi như vậy, bạn không nên chào họ bằng lời chào thông thường, " Shalom Aleichem !" (có nghĩa là "Bình an cho bạn!").

 

Còn nếu tên bạn của bạn là Shalom thì sao? Bạn có thể nói, "Hãy cẩn thận, Shalom!" trong phòng vệ sinh nam, hay điều đó cũng không ổn?

 

Câu hỏi đã được đặt ra và mọi người đều nhất trí rằng vì bạn đang nói chuyện với bạn mình chứ không phải với Chúa nên bạn ổn. 

 

Harachaman : Người nhân từ, hay từ bi. Trong tiếng Aramaic đây là Rachmana .

 

Hakadosh Baruch Hu : Đấng Thánh, chúc tụng Ngài. Trong tiếng Aramaic đây là Kudesha Berich Hu .

 

Shechinah : Khi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở một nơi, chúng ta nói “Shechinah ở đây”. Xem “ Shechinah là ai và cô ấy muốn gì từ cuộc sống của tôi? 

 

Hamakom : Nghĩa đen là “nơi.” Các nhà hiền triết của chúng ta giải thích rằng “Ngài là nơi của thế giới nhưng thế giới không phải là nơi của Ngài”. Ý nghĩa: Anh ta không phải là một chúng sinh khác trong thế giới. Đúng hơn, thế giới tồn tại bên trong Ngài.

 

Ribono Shel Olam : Bậc thầy của thế giới.

 

Hashem : Điều này đơn giản có nghĩa là “tên”.

 

TRONG TIẾNG BẢN NGỮ

 

Người Do Thái nói tiếng Yiddish thường gọi Chúa theo nhiều cách. Ngoài việc sử dụng các thuật ngữ tiếng Do Thái và từ “ G-tt ,” có nghĩa là “Đức Chúa Trời”, họ còn sử dụng một số thuật ngữ khác. Đây là hai:

 

Oybershter (hoặc Aybishter): Người ở trên.

 

Bashefer: Người sáng tạo

 

Trong số Sephardim nói tiếng Ladino , G‑d được gọi là Di-os. và người Do Thái nói tiếng Ả Rập chỉ đơn giản nói Al-lah .

 

Mục vụ Do Thái.

 

 

bottom of page