top of page
Tìm kiếm

Một ngày nhanh NHỎ với một lịch sử LỚN

Đã cập nhật: 26 thg 11, 2020


Một ngày nhanh NHỎ với một lịch sử LỚN là ngày đập vỡ con bò vàng, hai bảng luật pháp đầu tiên bị vỡ, ngày đền thờ thứ 2 bị phá hủy.

Tháng Tammuz là tháng 10 theo lịch của Do Thái, tháng thứ tư của năm giáo hội theo lịch Do Thái và lịch Assyria theo dương lịch thì khoảng tháng Sáu - tháng bảy. Tháng này là tháng đặc biệt với khá nhiều các sự kiện xảy ra. Ngày 3 tháng tammuz là ngày mặt trời mặt trăng dừng lại một ngày như trong Giô suê, ngày 5 tháng tammuz Ê xê chi ên nhìn thấy khải tượng trong Ê xê chi ên 1. Ngày 9 tháng tammuz bức tường Giê ru sa lem ( đền thờ đầu tiên ) bị phá vỡ bởi Nê bu cát nết sa II.


Hôm nay là ngày 17 trong tháng Tammuz là ngày mà con bò vàng tội lỗi trong lịch sử người Do Thái đã được dựng nên bị phá vỡ ( Xuất ê díp tô ký 32 ). Cũng trong ngày hôm nay, bảng luật pháp đầu tiên mà Chúa ban cho dân sự Chúa bị vỡ ra bởi Môi se khi nhìn thấy dân sự thờ thần tượng. Chính ngày này dân sự lần đầu tiên chứng kiến thảm kịch đất nước của dân Do Thái với khoảng 3000 người chết vì lỗi dựng nên và thờ cúng con bò vàng.

Vào ngày 17 tháng Tamuz năm 70 SCN thì Đền thờ thứ 2 bị phá vỡ bởi đế chế La Mã đúng như lời Chúa Jesus tuyên báo về đền thờ trong Lu ca 21 : 5-6 và Ngài đã khóc về thành Giê ru sa lem trong Lu ca 19 :41-44.

Ngày 17 này cũng khởi đầu của 3 tuần tưởng nhớ đến Đền Thờ thứ nhất và Đền thờ thứ hai bị phá hủy, Thời kỳ Đền thờ thứ hai, một vị tướng La Mã tên là Apostomos đã đốt Kinh Thánh Torah, và dựng một tượng thần La Mã trong Đền thờ.

Vào ngày này, người Do Thái sẽ kiêng ăn từ lúc bình minh cho đến khi mặt trời lặn, ở một số nơi người ta sẽ kiêng nghe nhạc, kết hôn và cắt tóc.

Đây là ngày mà người Do Thái thương tiếc cho Đền Thờ, ăn năn hành động dựng bò vàng và thảm kịch đầu tiên trong lịch sử người Do thái.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt nam

https://www.mucvudothai.org/

https://www.facebook.com/mucvudothai/

bottom of page