top of page
Tìm kiếm

MỘT SỐ CÁC ĐIỀU VỀ KOHANIM – GIA TỘC THẦY TẾ LỄ CỦA DO THÁI.1. Kohanim là tộc linh mục.


Trong tiếng Do Thái, Kohen ( Kohanim số nhiều ) là những thầy tế lễ, nhà lãnh đạo hoặc người cai trị. Trong Do Thái giáo, Kohanim là gia tộc tư tế, những người được tôn vinh với những nhiệm vụ, trách nhiệm và đặc quyền nhất định.


2. Họ là những người thuộc về dõng dõi của A-rôn.


Tất cả Kohanim (về mặt lý thuyết) đều có thể theo dõi dòng dõi của họ, thông qua những người nam trực hệ với A-rôn, anh trai của Môi-se và là thầy tế lễ cả tối cao đầu tiên . Vì A-rôn sống cách đây hơn 3.000 năm, chúng ta có thể ước tính rằng hầu hết Kohanim có khoảng 100 liên kết trong chuỗi giữa họ và A-rôn.


3. Họ là một phần trong chi phái Lê-vi.


Giống như Môi-se, A-rôn là cháu của Lê-vi , một trong 12 con trai của Gia-cốp . Do đó, khi đếm 12 chi phái, bạn sẽ không tìm thấy chi phái nào của Kohen , vì họ nằm trong Levi và tất cả những người Lê-vi đều có vai trò tư tế.


4. Họ Phục vụ trong Đền Thánh


Trong khoảng 1.200 năm lịch sử của người Do Thái, Kohanim đóng một vai trò quan trọng trong việc thờ phượng tập trung diễn ra (đầu tiên là trong Đền tạm và sau đó) tại các Đền Thánh ở Jerusalem . Trong đền thờ, các Kohanim đã dâng lễ và thực hiện nhiều vai trò thiêng liêng khác.5. Họ là giáo viên


Vào thời Kinh thánh, Kohanim thường là giáo viên và người mang truyền thống Torah . Họ cũng là những người sẽ chẩn đoán và theo dõi những người mắc chứng bệnh về da do tâm linh gây ra được gọi là tzaraat .


6. Họ quản lý các phước lành của thầy tế lễ.


Cho đến ngày nay, Kohanim vẫn thực hiện một nghi lễ đặc biệt được gọi là Birkat Kohanim (Lời chúc phước của thầy tế lễ ). Đứng trước nhà hội, với những cánh tay dang rộng được che bởi chiếc khăn cao của họ , các thầy tế lễ đọc lời chúc phước gồm ba phần do Đức Chúa Trời ủy nhiệm trong Dân-số-ký 6:22 .


7. Họ được tặng 24 món quà


Vì Kohanim đã cống hiến hết mình cho sự phục vụ của Đức Chúa Trời và không được chia một phần đất để làm trang trại, Kinh Torah yêu cầu các chi phái khác được trao 24 “món quà” cho họ, từ challah — một phần bột được lấy bất cứ khi nào, những bó vải đầu tiên của đàn chiên của một người, và nhiều của lễ được đem đến Đền Thánh.


8. Họ chuộc những người Y-sơ-ra- ên đầu long


Một trong 24 món quà là năm đồng bạc (hoặc số tiền tương đương) mà họ nhận được từ cha của một bé trai đầu lòng là người Y-sơ-ra- ên vào ngày thứ 31 của cuộc đời đứa bé. Nghi lễ này, vẫn được thực hiện, được gọi là Pidyon Haben , và đi kèm với một bữa ăn lễ hội.


9. Con đực Tránh tiếp xúc với người chết.


Các Kohanim được lệnh phải tránh xa nghĩa trang hoặc bất cứ nơi nào họ có thể tiếp xúc với xác chết.


10. Có những họ Kohen thường gặp

Kể từ thời Kinh thánh, không có gì lạ khi hakohen (“thầy tu”) được gắn vào tên của một số (nhưng không phải tất cả) Kohanim. Tên gia đình như chúng ta biết hiện nay chủ yếu là một quy ước phi Do Thái, thường được áp đặt bề ngoài đối với các cộng đồng Do Thái không có ý nghĩa tôn giáo. Điều đó nói rằng, có một số cái tên thường được tìm thấy nhất trong số các Kohanim. Chúng bao gồm:


Cohen, Kahan, Kahanowitz, Kogan, Kagan, Kaganoff và các lần lặp lại khác nhau của chúng

Kaplan , từ gốc La-tinh cũng cho chúng ta từ tiếng Anh "chaplain"

Katz , từ viết tắt của Kohen Tzedek , "linh mục chính trực"

Kohenzadeh và Kohanchi đều là tên tiếng Ba Tư có nguồn gốc rõ ràng từ Kohen


10. Họ được tôn vinh bằng cách đi đầu.


Những Kohen được đối xử tôn trọng và được tôn vinh trong nhiều lĩnh vực của đời sống nghi lễ của người Do Thái. Khi Torah được đọc, một Kohen được tôn vinh với lần đọc đầu tiên, và một Kohen được kêu gọi đọc lại Ân điển Sau Bữa ăn . Mặt khác, không được phép yêu cầu Kohen thực hiện một nhiệm vụ quan trọng như tìm nạp một thứ gì đó.


11. Đàn ông là Kohen không được kết hôn với một số phụ nữ.


Kohen nam không được kết hôn với một phụ nữ nào đó, trong đó có người đã ly hôn và người chuyển đổi . Nếu điều này xảy ra, Kohen và những đứa con tiếp theo của anh ta sẽ bị tước bỏ tư cách linh mục, và được gọi là chalalim.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.
Comments


bottom of page