top of page
Tìm kiếm

MỘT SỐ TRUYỀN THỐNG DO THÁI VỀ THÁNG ELUL THÁNG CỦA ÂN ĐIỂN VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.Elul là tháng thứ 12 trong lịch Do Thái (tháng thứ 6 tính từ Nissan ). Nó luôn có 29 ngày, kết thúc vào cùng một ngày trong tuần mà nó bắt đầu (Chủ nhật, Thứ Hai, Thứ Tư hoặc Thứ Sáu), điều này đảm bảo rằng các ngày lễ trong tháng tiếp theo sẽ rơi vào những ngày thích hợp.


Lần đầu tiên và duy nhất tên tháng này được nhắc đến trong Kinh Thánh là ở sách Nê-hê-mi 6:15 “Vậy, ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, vách thành sửa xong, hết năm mươi hai ngày.”. Kinh Thánh cho biết bức tường xung quanh Jerusalem được hoàn thành vào ngày 25 của tháng . (chi tiết thú vị: Đây cũng là ngày người Do Thái tin rằng là ngày bắt đầu tạo ra thế giới, kết thúc 6 ngày sau vào ngày 1 Tishrei .)


Bốn chữ cái của Elul (אלול) được cho là từ viết tắt của אני לדודי ודודי לי, có nghĩa là “Tôi dành cho người tôi yêu và người tôi yêu là dành cho tôi,” Đây là sự thể hiện sự gần gũi mà người Do Thái trải qua với Đức Chúa Trời trong thời gian này. Nó cũng là từ viết tắt của [ואשר לא צדה והאלקים] אנה לידו ושמתי לך [מקום], Câu này đề cập đến Thành phố Ẩn Náu , nơi mà một người vô tình giết người có thể tìm thấy sự an toàn, và nó bao gồm nơi ẩn náu mà Đức Chúa Trời cung cấp cho tất cả chúng ta khi chúng ta tìm cách sửa chữa những sai lầm trong quá khứ của mình.Tháng Elul là tháng mà người Do Thái chuẩn bị nội tâm để đến gần Ngày lễ cao điểm ( Rosh Hashanah và Yom Kippur ). Theo truyền thống Chassidic, người ta nói rằng trong tháng này, “Vua ( Đức Chúa Trời ) đang ở trên cánh đồng,” mỉm cười và có thể gần gũi với tất cả mọi người. Tháng Elul là tháng mà bất cứ ai cũng có thể tiếp cận Chúa và cầu nguyện với Ngài.


Sau khi người Do Thái phạm tội vì thờ phượng con bò vàng , Môi-se đã dành cả tháng này (và 10 ngày tiếp theo cho đến Yom Kippur ) để có được hai bảng giao ước lần thứ hai, cùng với sự tha thứ hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Do đó, khoảng thời gian này là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng để người Do Thái có thể đến gần hơn với Đức Chúa Trời. Người Do Thái dành thời gian cho cheshbon hanefesh (“Kiểm tra linh hồn”), ghi lại các hoạt động, suy nghĩ và cuộc trò chuyện của trong năm qua.Vào những ngày của tháng Elul, người Do Thái thường đọc bài cầu nguyện có tên là Selichot (“Sự tha thứ”). Đây là những lời cầu nguyện đặc biệt được nói vào những ngày nhanh và trong mùa này. Điểm nổi bật của Selichot là việc đọc lại 13 đặc tính của lòng thương xót , công thức mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se để đảm bảo sự tha thứ của Chúa. Người Do Thái Sepharadim bắt đầu đọc bài cầu nguyện này vào đầu tháng Elul và kết thúc 40 ngày sau vào Yom Kippur. Người Do Thái Ashkenazim bắt đầu nói Selichot vài ngày trước Rosh Hashanah (luôn vào tối thứ Bảy).


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page