top of page
Tìm kiếm

MỘT VÀI ĐIỀU VỀ GIÔ-KÊ-BẾT, MẸ CỦA MÔI SE TRONG TRUYỀN THỐNG DO THÁI.1. Giô-kê-bết và chồng đều là người Levi.


Ngay khi bắt đầu tường thuật về cuộc đời của Môi-se , Kinh Thánh ghi rằng “Vả, có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ.” Xuất Ê-díp-tô Ký 2: 1 Từ những câu sau, chúng ta biết rằng người đàn ông đó là Amram ( Am-ram ) , Dân số ký 26:59 “Tên vợ Am-ram là Giô-kê-bết, con gái của Lê-vi sanh trong xứ Ê-díp-tô; nàng sanh cho Am-ram, A-rôn, Môi-se, và chị của hai người là Mi-ri-am.


2. Giô-kê-bết được sinh ra ở biên giới Ai Cập.


Như phần Kinh Thánh phía trên cho chúng ta biết rằng Giô-kê-bết sinh ra ở Ai Cập. Nhưng cô ấy cũng được kể trong số 70 người đã đi đến Ai Cập cùng với Gia-cốp . Làm sao có thể? Mẹ của cô đã mang thai cô vào thời điểm cả gia đình đi du lịch đến Ai Cập, và cô được sinh ra "giữa các bức tường." ( Sotah 12a, được trích dẫn trong Rashi đến Sáng thế ký 46:15 . )


3. Tên của Giô-kê-bết có nghĩa là "Vinh quang của Đức Chúa Trời "


Yo là cách viết tắt tương đối phổ biến của tên Đức Chúa Trời , được dùng để bắt đầu nhiều tên trong Kinh thánh, chẳng hạn như Yochanan và Yonathan. Cheved có thể được đọc là kavod , có nghĩa là "danh dự" hoặc "vinh quang." Vì vậy, Yocheved có thể được hiểu có nghĩa là "vinh quang của Đức Chúa Trời ."


Thật vậy, Midrash của người Do Thái cho biết rằng cô ấy được đặt tên như vậy vì hình ảnh của cô ấy giống với vẻ mặt sáng ngời của chính Đức Chúa Trời . ( Midrash Hagadol Vaerah 6:20. )


4. Giô-kê-bết là mẹ của ba nhà tiên tri.


Am-ram và Giô-kê-bết sinh được ba người con là Miriam , Aaron và Moses, tất cả đều là những nhà tiên tri ..


Ngoài ra, những người con của Giô-kê-bết đã giúp cho dân Do Thái trong suốt 40 năm lưu trú trên sa mạc. G d đã gửi Manna vì công lao của Moses, Mây vinh quang trong công lao của Aaron, và giếng nước là công lao của Miriam. ( Chương 14: Midrash Shocher Tov, Mishlei. )


5. Giô-kê-bết chính là Shifra ( Siếp-ra ), Bà đỡ người Do Thái.


Kinh Thánh Xuất 1: 15-21 nói về Shifra ( Siếp-ra ) và Puah ( Phu a ), là những "bà đỡ người Do Thái" dũng cảm chống lại lệnh của Pharaoh giết tất cả những người đàn ông sinh ra từ Dân tộc Israel .


Theo truyền thống, Shifra ( Siếp-ra ) không ai khác chính là Yocheved, và Puah ( Phu a ) hoặc là con gái bà Miriam, hoặc con dâu bà Elisheva .


Giô-kê-bết được gọi là Shifra vì từ sh-pr, có nghĩa là "vẻ đẹp" vì Giô-kê-bết sẽ làm đẹp cho những đứa trẻ, trong khi những người khác kết nối nó với sh-mận, "chúng đã nhân lên", vì dân số Israel tăng nhanh trong lúc cô ấy là bà đỡ. ( Sotah 11b. )


6. Giô-kê-bết đã ly hôn và tái hôn cũng với Am-ram.


Trước sắc lệnh hà khắc của Pharaoh, Am-ram và Giô-kê-bết, lúc đó là cha mẹ của Miriam và Aaron, đã quyết định ly hôn, thay vì giết những đứa trẻ và họ cũng đã tái hôn với nhau sau đó ( Sotah 12a. )


7. Giô-kê-bết sinh nở mà không bị đau đớn.


Truyền thống Do Thái cho rằng Giô-kê-bết là một trong những người công chính nên không bị ô uế bởi tội lỗi của A-đam và Ê - va. Vì vậy, bà đã sinh ra Moses một cách dễ dàng. ( Sotah 12a. )8. Giô-kê-bết đã sống rất lâu để trải nghiệm cuộc Xuất Hành.


Am-ram và Giô-kê-bết đã sống rất lâu. Giô-kê-bết có sự khác biệt hiếm hoi là được vào và rời khỏi Ai Cập, đây là một đặc điểm mà cô giống với người em họ nổi tiếng của mình, Serach , con gái của Asher . ( Seder Olam Rabbah 9. )


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


bottom of page