top of page
Tìm kiếm

Masada một pháo đài cổ ở sa mạc Judea của Israel


Masada là một pháo đài cổ ở sa mạc Judea của Israel. Pháo đài này là biểu tượng cho sức mạnh và sự kiên định của người Do Thái trong suốt lịch sử của mình.


Hội Thánh Chúa cũng vậy, là một cái thành trên núi, là một cái thành kiên cố, một nơi bảo vệ bạn giữa lúc phong ba bảo tố này. Dù bất cứ đâu, hãy đến với Hội Thánh Chúa ngay trong ngày hôm nay.


Xin kính chúc đến quý con cái Chúa một ngày Thánh Nhật phước hạnh bình an trong Chúa.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #masada

bottom of page