top of page
Tìm kiếm

NĂM ĐIỀU ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ TẠI GIÊ-RU-SA-LEM – THÀNH PHỐ CÓ CÁNH CỬA ĐI ĐẾN THIÊN ĐÀNG.Giê-ru-sa-lem , luôn luôn ở trong trái tim của người Do Thái. Được đóng dấu vào DNA của dân tộc Do Thái. Thành phố này có gì đặc biệt? Dưới đây là những lời dạy của người Do Thái về sự độc đáo của địa điểm linh thiêng này.


1. THÀNH PHỐ ĐẸP NHẤT.


Không chỉ là thủ đô của đất nước Do Thái, Jerusalem còn được coi là thành phố đẹp nhất trên trái đất. Theo lời của Talmud ( Kiddushin 49b): Mười thước đo sắc đẹp đã được đưa ra cho thế giới. Chín chiếc đã bị chiếm bởi Giê-ru-sa-lem, và một chiếc được phân phát trên khắp trái đất.2. GIÊ-RU-SA-LEM LÀ CÁNH CỔNG CỦA THIÊN ĐÀNG.


Các Bức tường phía Tây của Giê-ru-sa-lem là một trong những hình ảnh biểu tượng nổi tiếng nhất ở Israel và trên toàn thế giới. Nó còn có một cái tên khác, ít được biết đến hơn, chỉ mới được nhắc nhiều trong thời gian gần đây đó là “Bức tường Than khóc”. Tên này được đặt ra bởi người Ả Rập, khi họ nhìn thấy những người Do Thái đến tại bức tường này than khóc, cầu nguyện cho Đền Thánh, và cho thành phố Jerusalem. Đây là nơi mà có hàng triệu người đã đến hằng năm để cầu nguyện và ngày nay, mỗi buổi tối ngày thứ sáu đều có hàng chục ngàn người vẫn đến để cầu nguyện Chúa tại đây.


Mối quan hệ giữa thành phố Jerusalem và sự cầu nguyện của người Do Thái là rất sâu sắc. Người Do Thái tin rằng Giê-ru-sa-lem chính là cánh cổng của Thiêng Đàng, đây là nơi mà Gia cốp đã nằm mơ và nhìn thấy về thang từ trên trời trong Sáng thế ký 28:10-12 “Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran, tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó; bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó.”


Về giấc ngủ của Gia-cốp ở Jerusalem, Midrash (Pirkei Drabbi Eliezer 35) ghi lại: Gia-cốp tỉnh dậy vào buổi sáng và nói: "Nhà của Chúa ở nơi này!" . . . từ chính điều này mà người Do Thái tin rằng bất cứ ai cầu nguyện tại nơi này, tại Giê-ru-sa-lem, được coi là đang cầu nguyện trước Ngôi Thiên Chúa, bởi vì đó là nơi có cổng lên trời, có cánh cửa rộng mở cho Đấng nghe lời cầu nguyện.


Thật vậy, Gia-cốp nói, "Gia-cốp thức giấc, nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết! Người bắt sợ và nói rằng: Chốn nầy đáng kinh khủng thay! Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!” Sáng thế ký 28 :16-17.3. GIÊ-RU-SA-LEM TRÊN TRỜI VÀ GIÊ-RU-SA-LEM DƯỚI ĐẤT.


Nói như cách của người Do Thái thì Jerusalem có một thành phố kết nghĩa, "Jerusalem trên trời." Tương ứng với thành phố Giê-ru-sa-lem vật chất trên các ngọn đồi Giu-đa, có Giê-ru-sa-lem ở trong tâm linh mỗi người hay là Giê-ru-sa-lem trên cao. Rõ ràng, thành phố trên trời này tồn tại mãi mãi, không bị ảnh hưởng bởi những kẻ thù địch. Trong Taanit 5a của Do Thái Giáo có chép “Tôi sẽ không vào GIÊ-RU-SA-LEM TRÊN TRỜI cho đến khi tôi vào GIÊ-RU-SA-LEM THẤP HƠN. Khi nào ĐẤNG CỨU THẾ khôi phục lại Giê-ru-sa-lem vinh quang, Giê-ru-sa-lem thuộc linh cũng sẽ được cứu chuộc.”


4. THÀNH PHỐ GIÊ-RU-SA-LEM LÀ NGUỒN VÀ LÀ CỘI RỄ CỦA SỰ NHẬN BIẾT CHÚA.


Người Do Thái tin rằng Giê-ru-sa-lem sẽ là nguồn và cội rễ của sự nhận biết Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người như trong sách Mi chê 4:1-2 có chép “Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem.”5. CHÚA SẼ XÂY LẠI GIÊ-RU-SA-LEM.


Cảm ơn Chúa Jerusalem đang sôi động với cuộc sống của người Do Thái. Tuy nhiên, người Do Thái ở Jerusalem đang sống trong mối đe dọa của cuộc tấn công khủng bố. Người Do Thái hiện nay đang háo hức chờ đợi ngày những lời của tiên tri Xa-cha-ri sẽ được ứng nghiệm, họ đang chờ đợi để Đền Thánh sẽ được xây lại như trong sách Xa-cha-ri 8: 3 : “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã xây lại cùng Si-ôn, và ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem; Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành chân thật; núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh.”


Nói như cách người Do Thái hay nói: Nó sẽ đến mau chóng trong ngày của chúng tôi! A-men


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page