top of page
Tìm kiếm

Năm mới với điều răn của Chúa

Đã cập nhật: 27 thg 2, 2021Chúng ta đang ở trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc, cũng là dịp tuyệt vời để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về điều răn hay luật lệ của Chúa. Và như trong Thi Thiên 119:73 có chép “Bàn tay Chúa đã làm tôi và nắn hình tôi; Xin hãy ban cho tôi trí hiểu, để tôi học điều răn Chúa.” Bởi điều đó mà mỗi một người “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.” Truyền Đạo 12:13.

Một trong những lễ hội tiếp sau lễ thổi kèn hay năm mới của người Do Thái đó chính là một ngày người ta tôn vinh Kinh Thánh, tôn vinh những điều răn của Chúa. Có thể nói rằng, người Do Thái được bắt đầu bởi điều răn của Chúa, được tồn tại cũng bởi chính điều răn của Ngài.

Trong tiếng Do Thái, từ Mitzvah có nghĩa là điều răn hay nghĩa đơn giản của nó chính là Mệnh Lệnh, đây là những điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta làm hay không làm. Điều răn chính là mạng lịnh, nên đây là những điều phải làm theo, đôi khi chúng ta không cần phải hiểu chỉ cần làm theo. Người Do Thái rất tôn trọng điều răn vì họ tin rằng có phước hạnh kèm theo cho họ và con cháu của họ nữa.

Kinh Talmud của người Do Thái cho rằng người Do Thái đã được Chúa ban cho 613 mitzvot tại Sinai trong đó có 10 điều răn chính được chính Chúa viết tay. Trong số này có đa dạng các điều răn khác nhau như sinh con, tuyên bố là của Đức Chúa Trời, nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, không ăn thịt lợn, quấn tefillin trên cánh tay và đầu, xây dựng một Đền thờ ở Jerusalem, bổ nhiệm một vị vua, tuân theo các nhà hiền triết và quan tâm đến người khác…

Vào các kỳ lễ, người Do Thái dùng quả lựu, đây cũng là một loại cây được ban phước tại vùng đất này. Người Do Thái làm điều này vì họ tin hạt của quả lựu giống như những viên kim cương trên vương miện của Vua, họ cũng tin rằng có 613 hạt, tượng trưng 613 điều răn trong Kinh Thánh. Vì vậy mỗi một điều răn giống như là những viên kim cương mà Chúa ban cho trên vương miện của một vị Vua.

Ngoài ra, với người Do Thái, trong cách sử dụng rất phổ biến thì điều răn hay là mitzvah thường có nghĩa là “một hành động tốt” Ví như người ta có thể nói “Hãy làm một mitzvah và giúp anh ấy gói hàng của anh ấy”. Một cách dùng từ Mitzvah khá cũ trong Kinh Talmud đó là người ta dùng từ “ các mitzvah.”cho những hành động thương xót.

Trong tiếng Hê-bơ-rơ thì từ mitzvah có liên quan đến từ tzavta có nghĩa là gắn hoặc nối. Theo nghĩa này, thì mitzvah hay điều răn gắn kết người được chỉ huy và chỉ huy, tạo ra một mối quan hệ và sự gắn bó thiết yếu. Bởi vậy chúng ta làm theo điều răn đó là cách chúng ta gắn kết với chính Chúa.


Bản thân ba nghĩa này có thể được gộp lại cùng với nhau. Điều “Tốt” được định nghĩa là điều mà Đấng Tạo Hóa Vũ Trụ muốn thực hiện với vũ trụ của Ngài, và bằng cách làm điều mà Đấng Tạo Hóa muốn làm, chúng ta gắn bó với Ngài về thể xác, tâm trí và linh hồn.

Chúng ta đều biết và tin rằng Đức Chúa Trời không cung cấp các chương trình “làm việc” tùy tiện. Mitzvot hay những điều răn mang lại lợi ích thiết thực cho người thực hiện chúng cũng như cho toàn thế giới.

Sefer ha-Chinuch, một tác phẩm có ảnh hưởng được sáng tác bởi một tác giả vô danh ở Tây Ban Nha thế kỷ 13, có nói đến vai trò mitzvot hay là các điều răn có tác dụng như là một loại liệu pháp cho hành vi nhận thức của loài người. Câu nói nổi tiếng nhất của cuốn sách: "Thái độ của một người được tạo nên bởi hành vi của anh ta."

Tác giả ủng hộ tuyên bố của mình bằng cách mô tả rằng qua những hành động tốt và suy gẫm Kinh Thánh thì một trái tim độc ác có thể được chuyển đổi thành trái tim thiện lành và ngược lại.

Kinh Mishnah của người Do Thái tuyên bố rằng ngoài những điều tuyệt vời mà điều răn mang lại cho con người và cho thế giới thì “phần thưởng của một mitzvah(điều răn) đó là chính mitzvah (điều răn)”. Khi bạn làm theo điều răn Chúa thì bạn và thế giới của bạn là một với chính Ngài.

Nguyện xin Chúa ban cho quý vị một năm mới phước hạnh và giúp cho mỗi một chúng ta luôn gìn giữ điều răn Chúa vì “Ai gìn giữ điều răn, gìn giữ lấy linh hồn mình;” Châm ngôn 19:16.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page