top of page
Tìm kiếm

Nước sạch được tạo ra trực tiếp từ không khí tại Jerusalem

"Và đây là Bức tường phía Tây. Tại đây có một điều mới mà mọi người nên biết. Tôi sẽ quay camera sang xung quanh cho các bạn thấy. Và bạn có thế thấy đây là một chiếc máy được gọi là Watergen. Đây là chiếc máy đầu tiên tạo ra nguồn nước sạch từ không khí. Chiếc máy này sử dụng nguồn không khí xung quanh chúng ta để tạo ra nguồn nước sạch. Bạn có thể nhìn thấy đằng kia là nút ambient water (nước xung quanh). Khi chúng ta bấm vào nút đó thì nước sạch sẽ chảy thằng ra từ không khí. Không có một nơi nào trên thế giới, ngoại trừ Jerusalem mà bạn có thể nhìn thấy chiếc máy nước đầu tiên được tạo ra trực tiếp từ không khí như thế này. Chỉ có duy nhất tại Jerusalem thôi. Hãy đến và ghé thăm nơi đây nhé!"Comments


bottom of page