top of page
Tìm kiếm

Ngày đau thương của dân tộc Do Thái cùng những dấu hiệu đầy hi vọng vào ngày TISHA B'AVChủ nhật, ngày 18 tháng 7 năm 2021 nhằm ngày 9 tháng Av năm 5781 theo lịch Do Thái Giáo. Ngày này trong lịch sử của Do Thái Giáo là ngày kỷ niệm sự đau thương của dân tộc Do Thái.


MỘT THẾ HỆ NGƯỜI DO THÁI BỊ KẾT ÁN PHẢI CHẾT TRONG ĐỒNG VẮNG (1312 TCN)


Vào ngày 9 tháng 5 (Av) năm 2449 kể từ khi sáng tạo (1312 TCN), thế hệ người Do Thái đã rời khỏi Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Môi-se đã bị kết án phải chết trong sa mạc vì sự lằm bằm của mình và việc vào Đất Hứa của dân Y-sơ-ra-ên đã bị trì hoãn vì 40 năm.


Đây là thảm kịch đầu tiên trong số 5 thảm kịch quốc gia xảy ra vào ngày 9 tháng Av được Talmud liệt kê (Taanit 4: 6). Bốn điều còn lại là: Đền thờ thứ I và Đền Thờ thứ II bị phá hủy, sự sụp đổ của Betar, và sự phá hủy của thành phố Jerusalem.


NGÀY MÀ ĐỀN THỜ THỨ NHẤT VÀ ĐỀN THỜ THỨ HAI ĐÃ BỊ PHÁ HỦY (423 TCN và 69 CN)


Một điều kỳ lạ là cả hai Đền Thánh thứ nhất và thứ hai ở Jerusalem đều bị phá hủy vào ngày 9 Av: Đền thờ thứ nhất bởi người Babylon vào năm 3338 sau khi tạo ra (423 TCN), và Đền Thờ Thứ Hai bởi người La Mã vào năm 3829 (69 CN). Với người Do Thái thì sự phá hủy của Đền thờ đại diện cho thảm kịch lớn nhất trong lịch sử Do Thái.


HAI DẤU HIỆU ĐẦY HI VỌNG VÀO NGÀY TISHA B'AV CỦA NGƯỜI DO THÁI


Ngày 9 tháng Av được người Do Thái gọi là Tisha B'Av, ngày này cũng chứng kiến nhiều những sự đau thương của người Do Thái. Nhưng năm nay, vào ngày này chúng ta nhìn thấy những tia sáng xuyên qua bóng tối của hai trong số những thảm họa lịch sử đã xảy ra trên Tisha B'Av:


1. Ngày 9 tháng Av, các bức tường của Jerusalem đã bị phá vỡ vào năm 586 TCN, dẫn đến sự tàn phá của Jerusalem và sự lưu đày của người dân dưới tay của người Babylon. Và khảo cổ học đã tìm thấy nó vào những ngày này.


2. Người Do Thái đã bị trục xuất hết nước này đến nước khác, đặc biệt là vào khoảng thời gian của thời Trung cổ, họ bị trục xuất cả từ những nước theo đạo “Cơ đốc”. Đáng chú ý, họ đã bị trục xuất khỏi Anh vào năm 1290, đúng vào ngày 9 Av.


DẤU TÍCH: ĐOẠN TƯỜNG THÀNH CỔ TỪ THỜI ĐỀN THỜ THỨ NHẤT ĐƯỢC TÌM THẤY VÀ VẪN ĐỨNG VỮNG!


Đáng chú ý, đúng vào thời điểm ngày thứ 9 tháng Av nhằm vào ngày 17-18 tháng 7 năm nay 2021, các phần của bức tường thành cổ đã được phát hiện - một cách nguyên vẹn! Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel đã công bố phát hiện thú vị về một phần của bức tường đã bị phá hủy bởi người Babylon vào năm 586 trước Công nguyên đã được tìm thấy vào thời điểm hiện tại.


https://loisusong.net/.../cong-bo-phat-hien-ve-buc-tuong.../


Phần nguyên vẹn của bức tường được phát hiện vẫn còn nguyên trong suốt những năm qua. Nó nhắc nhở chúng ta về sự kiên định đứng vững và chịu đựng trong khi tai họa và thảm họa đang ở xung quanh.


LỜI XIN LỖI VÀ ĂN NĂN TỪ GIÁO HỘI ANH


Một lần nữa, ngay trước Tisha B'Av năm nay, Tổng giám mục Canterbury đã thay mặt nhà thờ Anh Giáo đã xin lỗi công khai về việc trục xuất người Do Thái khỏi nước Anh, cùng với nhiều sự bắt bớ người Do Thái trong các thời kỳ khác nhau của nhà thờ Anh Giáo.


Luật của nhà thờ ở Anh trong thời kỳ trung cổ đã buộc những người Do Thái phải đeo "huy hiệu của sự xấu hổ", tiền thân của ngôi sao vàng của Đức Quốc xã, để phân biệt họ với những người theo đạo Thiên Chúa Giáo và ngăn chặn bất kỳ ai kết hôn nhầm với người Do Thái. Nhà thờ cũng không cho phép người Do Thái nắm giữ chức vụ công, và cuối cùng, vào ngày 9 tháng 5 năm 1290, người Do Thái bị cấm hoàn toàn sinh sống ở Anh cho đến năm 1657. Đó là thời điểm đúng và ngày Tisha B'Av


“Có một lịch sử chống Do Thái giáo và chủ nghĩa bài Do Thái lâu đời có từ thời trung cổ ở đất nước này mà phần lớn không được biết đến nhưng rất quan trọng và vẫn để lại di sản cho đến ngày nay. Hội thánh nên nhận ra điều này và ý thức về sự giúp đỡ thiết thực cho cộng đồng Do Thái vào thời điểm mà chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng.” (Dave Rich, giám đốc chính sách tại Community Security Trust)


Chúa luôn làm việc ở những nơi tăm tối nhất, và Tisha B'Av năm nay chúng ta thấy có hai dấu hiệu hi vọng đúng vào ngày tang lễ của người Do Thái.


“Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta. Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình.”


Và “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống: các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy." (Ê-sai 40: 1-5)


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

https://www.mucvudothai.org/

https://www.facebook.com/mucvudothai/


#mucvudothai #loisusongvietnam #Tisha_BAv

bottom of page