top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ DO THÁI - HEROD AGRIPPA I VỊ VUA BỊ CHẾT VÌ KHÔNG NHƯỜNG VINH HIỂN CHO CHÚA. 

Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày 16 tháng Adar II năm 5784 theo lịch Do Thái. Theo đó thì hôm nay là ngày mà vua Ạc-ríp-ba I bắt đầu xây dựng lại Bức tường Jerusalem (khoảng năm 41 CN)

 

Người La Mã, cảnh giác trước sự thịnh vượng ngày càng tăng của người Do Thái, đã đặt nhiều trở ngại trên con đường của ông. Tuy nhiên, bức tường đã được hoàn thiện dù thành phẩm không được hoành tráng như dự kiến ​​ban đầu. Ngày 16 của Adar, ngày khởi công xây dựng, được coi là một ngày vui vẻ.

 

HEROD AGRIPPA I (12 TCN – 44 SCN)

 

Dòng Herodian được tiếp tục bởi Herod Agrippa (Ạc-ríp-ba) I và II. Hê-rốt Ạc-ríp-ba I là cháu nội của Hê-rốt Đại đế và cũng lấy tên là vua Hê-rốt.  Do tham nhũng mà Hê-rốt Ạc-ríp-ba I đã từng phải ngồi tù ở Rome, nhưng tình bạn của ông với Caligula đã giúp ông phục hồi quyền lực. 

 

Hê-rốt Ạc-ríp-ba tìm cách duy trì vị thế tốt với người Do Thái, cuối cùng nhận được sự tôn trọng của cả người Sa-đu-sê và người Pha-ri-si. Vì vậy với Do Thái Giáo thì Hê-rốt Ạc-ríp-ba I rất ngoan đạo và tử tế với thần dân của mình. Trong thời trị vì của ông, người Do Thái bắt đầu thịnh vượng và sống thoải mái. Các bậc hiền triết thời đó rất kính trọng ông.

 

Trong Kinh Thánh thì Ạc-ríp-ba I xuất hiện trong Tân Ước ở Công vụ 12: 1-3 khi Ạc-ríp-ba I giết Gia-cơ và Phi-e-rơ bị cầm tù. Cuối cùng Hê-rốt Ạc-ríp-ba I bị đánh gục vì đã không tôn vinh Chúa.

 

 “Vả, vua Hê-rốt căm giận dân thành Ty-rơ và dân thành Si-đôn. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Ba-la-tút rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ, vua Hê-rốt mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng: Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu! Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết. ( Công vụ 12:21-23 ).

 

Mục vụ Do Thái

 

Commentaires


bottom of page