top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH – ĐỀN THỜ THỨ NHẤT HOÀN THÀNH VÀ CHI TIẾT CÁC PHẦN CỦA ĐỀN THỜ.
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2022 nhằm ngày 1 Cheshvan, 5783 theo lịch Do Thái Giáo. Theo như Kinh Thánh thì hôm nay chính là ngày Đền Thờ Thứ Nhất tại Jerusalem do Vua Salomon xây dựng đã hoàn thành.


“Năm thứ tư, nhằm tháng Xíp, cái nền của đền-thờ Đức Giê-hô-va đã đặt; năm thứ mười một, nhằm tháng Bu-lơ, nghĩa là tháng tám, đền-thờ hoàn-thành trong mọi phần nó, theo kiểu đã ra. Sa-lô-môn cất đền hết bảy năm.” (I Các vua 6:38). Đền thờ thứ nhất mất mất bảy năm để xây dựng, được hoàn thành trong tháng MarCheshvan nhưng đến ngày 8 tháng Tishrei của năm sau thì Đền Thờ mới được khánh thành (gần một năm).


Ngôi đền đầu tiên đóng vai trò là tâm điểm của đời sống quốc gia và tâm linh của người Do Thái trong 410 năm, cho đến khi bị tàn phá bởi người Babylon vào năm 423 TCN. Người ta tin rằng ngôi đền được xây dựng trên tảng đá gọi là đá nền tảng, nơi mà Áp-ra-ham bởi đức tin mà dâng Y-sác lên cho Chúa (Sáng thế ký 22:2).


Đền thờ của Sa-lô-môn được xây dựng theo mô hình của đền tạm mà Môi-se đã làm. Nhiều học giả tin rằng vườn Ê-đen là nguyên mẫu cho Đền Tạm, và cho những Đền Thờ sau này. Kinh Thánh cho biết sau khi A-đam và Ê-va bất tuân và ăn trái cây bị cấm, thì họ bị đuổi ra khỏi vườn về phía đông. Để quay trở lại với sự hiện diện của Chúa, Israel phải quay ngược lại hành trình của A-đam và Ê-va, ngang qua Chê-ru-bim và quay trở lại khu vườn từ hướng Tây. Như vậy đền tạm cùng đền thờ được thiết kế theo quá trình này; để phục hồi và trở lại họ đã đi từ Tây sang Đông để đến lại với vị trí ban đầu của mình. Cách bố trí của Đền Thờ là hình ảnh cho trở lại để phục hồi của Israel, để dạy bảo cho Israel quay về với sự cứu chuộc của Đấng Cứu Thế; để một lần nữa họ có thể tận hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.Thuyết minh bởi Mục Vụ Do Thái.


Commentaires


bottom of page