top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH – NGÀY Ê-XƠ-RA LÊN ĐỀN THỜ VÀ KÊU GỌI DÂN SỰ ĂN NĂN.Chúa nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2022 nhằm ngày 17 tháng Kislev năm 5783 theo lịch Do Thái Giáo. Theo Kinh Thánh ( E-xơ-ra 9;10 ) thì hôm nay là ngày mà E-xơ-ra khóc và cầu nguyện (348 TCN)


Vào ngày này, E-xơ-ra đã lên Đền Thánh kiêng ăn, cầu nguyện và khóc trước công chúng. “Trong lúc E-xơ-ra cầu nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sấp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Y-sơ-ra-ên, người nam và nữ rất đông, nhóm hiệp xung quanh người; chúng cũng khóc nức nở” ( E-xơ-ra 10:1 )


Vào thời điểm đó, tất cả các thầy tế lễ và người Y-sơ-ra-ên tập hợp đã thề sẽ bỏ những người vợ không phải là người Do Thái của họ. Sau đó, E-xơ-ra đã đưa ra một tuyên bố rằng tất cả những người Do Thái cư trú tại Israel nên tập trung tại Jerusalem trong thời gian ba ngày.


“Trong ba ngày, các người của Giu-đa và Bên-gia-min đều nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem, nhằm ngày hai mươi tháng chín; cả dân sự đều ngồi tại phố ở đằng trước đền của Đức Chúa Trời, rúng sợ về việc ấy và về cơn mưa lớn.” ( E-xơ-ra 10:9 )


Biên tập Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


bottom of page