top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH-NGÀY BẮT ĐẦU CƠN ĐẠI HỒNG THỦY VÀ NHỮNG GIAI ĐOẠN TRÊN TÀU NÔ-Ê
Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2022 năm nay nhằm ngày 17 tháng Cheshvan năm 5783 theo lịch Do Thái Giáo. Theo như lịch Do Thái Giáo thì ngày hôm nay chính là ngày bắt đầu của cơn Đại Hồng Thủy (2105 TCN).


Truyền thống Do Thái Giáo cho biết mưa bắt đầu rơi vào ngày 17 tháng Cheshvan của năm 1656 kể từ khi trái đất được tạo dựng (2105), làm ngập mặt đất và dâng cao trên những ngọn núi cao nhất. Chỉ có Nô-ê và gia đình anh ta sống sót, trong chiếc tàu được đóng cùng theo lời của Chúa đã báo trước.


Sáng thế ký 7:6-7 có chép “Vả, khi lụt xảy ra, và nước tràn trên mặt đất, thì Nô-ê đã được sáu trăm tuổi. 7 Vì cớ nước lụt, nên Nô-ê vào tàu cùng vợ, các con trai và các dâu mình; loài vật thanh sạch và loài vật không thanh sạch, loài chim, loài côn trùng trên mặt đất, từng cặp, đực và cái, trống và mái, đều đến cùng Nô-ê mà vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn người.”.


Sau đây là niên đại của trận Đại hồng thủy, theo như lời Kinh Thánh và truyền thống của Do Thái.

Ngày 17 tháng Cheshvan : Nô- ê vào tàu; mưa bắt đầu.

Ngày 27 tháng Kislev : “Nước lụt phủ mặt đất bốn mươi ngày; nước dâng thêm nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất. Trên mặt đất nước lớn và dâng thêm nhiều lắm; chiếc tàu nổi trên mặt nước. Nước càng dâng lên bội phần trên mặt đất, hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Nước dâng lên mười lăm thước cao hơn, mấy ngọn núi đều ngập….. Nước dâng lên trên mặt đất trọn một trăm năm mươi ngày.” Sáng 7:17-24

Ngày 1 tháng Sivan : Nước dịu đi và bắt đầu giảm dần với tốc độ một cubit sau mỗi bốn ngày.

Ngày 17 tháng Sivan : “Đến tháng bảy, ngày mười bảy, chiếc tàu tấp trên núi A-ra-rát.” ( Sáng thế ký 8:4 ) . Đáy thuyền chìm 11 cubit bên dưới bề mặt, chạm xuống đỉnh núi Ararat.

Ngày 1 tháng Av : “Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng mười; ngày mồng một tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra.” ( Sáng thế ký 8 : 5 )

Ngày 10 tháng Elul :Bốn mươi ngày sau khi đỉnh núi hiện ra. “Được bốn mươi ngày, Nô-ê mở cửa sổ mình đã làm trên tàu, thả một con quạ ra; quạ liệng đi liệng lại cho đến khi nước giựt khô trên mặt đất.” Sáng thế ký 8:6-7

Ngày 17 tháng Elul : “Người cũng thả một con bồ câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa. Nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Nô-ê giơ tay bắt lấy bồ câu, đem vào tàu lại với mình.” Sáng thế ký 8:8-9

Ngày 23 tháng Elul : "Đoạn, người đợi bảy ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu; đến chiều bồ câu về cùng người, và nầy, trong mỏ tha một lá ô-li-ve tươi; Nô-ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất.” Sáng thế ky 8 :10-11.

Ngày 1 tháng Tishrei: “Người đợi bảy ngày nữa, thả con bồ câu ra; nhưng chuyến nầy bồ câu chẳng trở về cùng người nữa.” Sáng thế ký 8:12

Ngày 27 tháng Cheshvan : “Đến tháng hai, ngày hai mươi bảy, đất đã khô rồi.” ( Sáng thế ký 8:14 ) Nô-ê ra khỏi tàu.

Tổng thời gian Nô-ê ở trong tàu: 365 ngày ( một năm dương lịch; một năm 11 ngày âm lịch).


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Kommentarer


bottom of page