top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH – NGÀY DÂN ISRAEL NHẬN ĐƯỢC SỰ THA THỨHôm nay, Chúa Nhật , ngày 28 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày 1 tháng Elul năm 5782 theo lịch Do Thái Giáo. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Elul, tháng Elul là tháng 12, tháng cuối cùng của năm theo lịch dân dụng Israel và là tháng 6 theo lịch Kinh Thánh. Theo đó vào ngày 1 tháng Elul có những sự kiện sau đây.


MÔI-SE LẦN THỨ 3 LÊN NÚI SI-NAI ( 1313 TCN )


Vào sáng sớm ngày 1 tháng Elul năm 2448, kể từ khi tạo dựng (1313 TCN), Môi-se đã lên núi Sinai, mang theo hai tấm bia đá mà ông đã làm theo lệnh của Chúa để Đức Chúa Trời ghi lại Mười Điều Răn. Trên núi, Đức Chúa Trời cho phép Môi-se “ngươi thấy phía sau ta; nhưng thấy mặt ta chẳng được.” đây là điều gần nhất mà bất kỳ con người nào từng biết đến Đức Chúa Trời. Tại Si-nai Đức Chúa Trời đã dạy cho Môi-se được biết về bí mật của "Mười ba đặc tính của lòng thương xót" của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 33: 18-34: .


Môi-se ở trên núi trong 40 ngày, cho đến ngày 10 tháng Tishrei (Yom Kippur ; đại lễ chuộc tội ), trong thời gian đó, Môi-se đã nhận được sự tha thứ và hòa giải hết lòng của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên sau khi họ phản bội giao mà thờ phượng con bò bằng vàng. Đây là lần thứ ba trong ba khoảng thời gian 40 ngày của Môi-se trên Núi Sinai liên quan đến việc trao Kinh Thánh Torah. Kể từ đó, tháng Elul được coi là "tháng của lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa."


TIÊN TRI A-GHÊ NÓI TIÊN TRI KHUYẾN KHÍCH DÂN SỰ XÂY DỰNG LẠI ĐỀN THỜ THỨ HAI ( 353 TCN )


Vào ngày này, nhà tiên tri A-ghê đã nhận được một thông điệp thiêng liêng để truyền lại cho Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, “Năm thứ hai đời vua Đa-ri-út, ngày mồng một tháng sáu, có lời của Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri A-ghê phán cho Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả,” (A-ghê 1: 1), để chỉ dẫn họ tiếp tục nỗ lực xây dựng Ngôi đền thứ hai , đã bị tạm dừng xây dựng khoảng mười bảy năm trước đó.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #ngày_1_tháng_elul

bottom of page