top of page
Tìm kiếm

Ngày này trong lịch sử Kinh Thánh - Ngày nước lụt rút - ngày Dân Do Thái đóng trại tại núi Sinai...Lịch Do Thái bắt đầu từ khi Chúa sáng tạo nên muôn loài vạn vật, vì vậy năm nay theo lịch Do Thái Giáo năm 5781 nghĩa là cách đây 5781 năm Chúa sáng tạo nên thế giới. Người Do Thái dùng 3 loại lịch khác nhau với tên gọi là LỊCH DO THÁI ( Jewish Calender ); LỊCH DÂN DỤNG ( Civil Calender ); và DƯƠNG LỊCH ( Calender Gregorian ) (Bảng so sánh lịch có đính kèm bên dưới). Theo như Kinh Thánh thì chính Chúa đã định ngày tháng cho dân Do Thái, được chép trong Xuất 12:2 “Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm.”, từ đó chúng ta tháng giêng của LỊCH DO THÁI (tên gọi tháng giêng là tháng Nissan). Bắt đầu từ tháng giêng mà Chúa ban cho dân tộc này mà phần lớn các dữ kiện về thời gian trong Kinh Thánh đều căn cứ trên LỊCH DO THÁI.


Hôm nay, thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021 tức ngày 1 tháng Sivan (tháng 3), năm 5781 theo lịch Do Thái. Vào ngày hôm nay một số các sự kiện đã xảy ra trong Kinh Thánh được Kinh Thánh hay truyền thống của Do Thái ghi lại như sau :


NGÀY NƯỚC LỤT CỦA TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY BẮT ĐẦU RÚT (2105 TCN)
Theo truyền thống của Do Thái thì ngày 17 tháng Iyar (tháng 2) của năm 1656 kể từ khi tạo hóa (2105 TCN) thì trận đại hồng thủy của loài người bắt đầu (Sáng thế ký 7:11), Nô-ê đã vào con tàu mà Chúa đã chỉ cho đóng cùng với những con vật mà Chúa đưa đến. Trận mưa kéo dài 40 ngày và nước dâng lên đất trọn 150 ngày (Sáng 7:24). Đến ngày hôm nay, ngày 1 tháng Sivan của 2105 TCN nước bắt đầu rút trong vòng 150 ngày với tốc độ bốn ngày một cubit (Sáng thế ký 8: 3). Kinh Thánh chép “Đến tháng hai (Iyar), ngày hai mươi bảy, đất đã khô rồi.” Sáng thế ký 8:14. Vậy theo Dương Lịch thì Nô-ê đã ở trên tàu 365 ngày ( một năm dương lịch; một năm 11 ngày âm lịch).


DÂN Y-SƠ-RA-ÊN ĐÓNG TRẠI TẠI NÚI SI-NA-I (1313 TCN)Hôm nay kỷ niệm ngày mà Xuất Ê-díp-tô-ký 19:1-2 có chép “Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, trong ngày đó (Nghĩa là mồng một tháng thứ ba) dân Y-sơ-ra-ên đến nơi đồng vắng Si-na-i. Từ Rê-phi-đim ra đi, đến nơi đồng vắng Si-na-i, và đóng trại tại đó, đối diện cùng núi.”. Nhằm vào ngày 1 tháng Sivan của năm 2448 từ sáng tạo (1313 TCN). Sau sáu tuần kể từ khi dân Y-sơ-ra-ên được Chúa giải phóng ra khỏi xứ Ai Cập, con cái Israel đã đến núi Si-na-i tại sa mạc Si-na-i và cắm trại dưới chân núi. Tại đây dân sự của Chúa đã dọn mình ra thánh sạch, ba ngày sau đó vinh quang của Chúa đã bày tỏ ra trên núi Si-na-i, tại nơi này Chúa đã ban cho họ hai bảng luật pháp cùng với các điều răn và luật lệ khác.


NGÀY MÀ NHỮNG NGƯỜI THUỘC ĐẢNG CÔ-RÊ (KORACH) BỊ ĐẤT NUỐT CHỬNG (1312 TCN)Kinh Thánh trong Dân số ký 16 chép về sự phản loạn của đảng Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram “Các người nầy với hai trăm năm mươi người trong dân Y-sơ-ra-ên, vốn là quan tướng của hội nghị viên của hội đồng, có danh giá, đều hiệp nhau dấy nghịch cùng Môi-se và A-rôn”. Ngay trong ngày hôm nay, theo truyền thống của Do Thái thì ngày 1 tháng Sivan chính là ngày mà Cô-rê và những người đi theo ông đã nhận phải kết cục bi thảm. Kinh Thánh chép “đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra; hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe Cô-rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đương sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ; đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. …..Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa hai trăm năm mươi người đã dâng hương.” Dân số ký 16: 31-35). Đây cũng là bài học đáng nhớ cho những ai chống lại những người được xức dầu của Chúa, bài học còn linh nghiệm cho đến ngày hôm nay.


CHÚA CÓ LỜI CHO Ê-XÊ-CHI-ÊN ĐỂ CẢNH BÁO PHA-RA-ÔN, VUA CỦA AI CẬP BẰNG HÌNH ẢNH CỦA SỰ SỤP ĐỔ ĐẤT NƯỚC A-SI-RI. (423 TCN)Kinh thánh trong Ê-chê-chi-ên 3:1-3 có chép “Năm thứ mười một, ngày mồng một tháng ba, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: Hỡi con người, hãy nói cùng Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, và cùng cả đoàn dân người rằng: Sự tôn đại của ngươi so sánh cùng ai? Hãy xem A-si-ri: ngày trước nó giống như cây hương bách của Li-ban, nhánh đẹp đẽ, bóng diềm dà, cây cao, và ngọn nó lên đến mây…”


Ê-chê-chi-ên (Ezekiel) nói đến sự sụp đổ của Assyria trong tay của vua Nê-bu-cát-nết-sa (Nebuchadnezzar), vua của Babylon, khoảng hai mươi năm trước đó để cảnh báo với Pha-ra-ôn vua của Ê-díp-tô rằng dầu vua có hùng mạnh đến đâu, giàu có thế nào thì cũng sẽ bị xô đổ như vậy ( Ê-xê-chi-ên 31).


Xin Chúa ban phước để những bài học trong lịch sử Kinh Thánh sẽ mang điều gì đó ích lợi cho đời sống của chúng ta là những cơ đốc nhân trong thời đại ngày nay.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page