top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH - PESACH SHENI ( LỄ VƯỢT QUA LẦN THỨ HAI )
Hôm nay, Chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022 nhằm ngày 14 tháng Iyar năm 5782 theo lịch Do Thái Giáo. Vào ngày này, tại Israel, người Do Thái tổ chức kỳ LỄ VƯỢT QUA lần thứ hai cho những người “đến muộn” không tham dự được lần đầu vào ngày 14 tháng Nisan vừa qua. Lễ vượt qua lần thứ hai này có tên gọi là Pesach Sheni ( tiếng Do Thái : פסח שני , nghĩa là Lễ Vượt Qua Thứ Hai ). Ngày này thường được gọi là Pesach Sheni. Tuy nhiên, trong Mishnah , nó được gọi là Pesach Katan (“Lễ Vượt Qua Nhỏ”). Lễ vượt qua thứ hai xảy ra hàng năm vào ngày 14 tháng Iyar vào đúng một tháng sau ngày 14 tháng Nissan ( lễ vượt qua lần thứ nhất ) là ngày được quy định để dâng Korban Pesach ("lễ vật của Lễ Vượt Qua", tức là thịt cừu của Lễ Vượt Qua).


Lễ Vượt Qua lần thứ hai này có nguồn gốc trong Kinh Thánh sách Dân số ký 9:1-14. Theo đó, một năm sau cuộc Xuất hành ( Năm 1312 trước Công Nguyên), Đức Chúa Trời đã phán bảo cho dân Y-sơ-ra-ên dâng của lễ Vượt qua vào chiều ngày 14 tháng Nissan, và thịt cừu nướng ăn cùng với bánh không men và rau đắng vào lối chiều tối, như họ đã làm tại Ai-cập trước khi rời khỏi đó. “Vả, có mấy người vì cớ xác chết mà bị ô uế, không được giữ lễ Vượt qua trong ngày đó, bèn đến trước mặt Môi-se và A-rôn, mà thưa cùng Môi-se rằng: Chúng tôi bị lây ô uế vì xác chết của loài người; sao tại trong dân Y-sơ-ra-ên chúng tôi phải bị cất phần dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va theo kỳ đã chỉ?”(Dân số ký 9:6-7)


Sau khi Môi se hỏi Chúa thì “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu đại các ngươi bị ô uế vì cớ xác chết, hoặc mắc đi xa, thì cũng buộc phải giữ lễ Vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Mấy người đó phải giữ lễ nầy NGÀY MƯỜI BỐN THÁNG 2 (tháng Iyar ngày nay), vào buổi chiều tối, ăn bánh không men cùng rau đắng, chớ nên để chi còn dư lại đến sáng mai, và cũng chẳng nên bẻ gãy những xương; phải giữ theo mọi luật lệ về lễ Vượt qua vậy” ( Dân số ký 9:8-12).


Bởi điều đó mà “Lễ Vượt Qua thứ hai” ( pesach sheini ) được thiết lập cho bất cứ ai không thể mang lễ vật đến đúng thời gian đã định trong tháng trước. Lễ Vượt Qua thứ hai như là ân điển Chúa cho những ai đến muộn, điều này này đại diện cho “cơ hội thứ hai” để được quay trở lại (teshuvah) nhằm đạt được sức mạnh của sự ăn năn và “trở lại”. Người Do Thái tin rằng Lễ Vượt Qua thứ hai là cơ hội để không ai bị “thất lạc” mà có cơ hội cho mọi người ăn năn.


Giống như phần chính của Lễ Vượt Qua mà Chúa truyền, thịt cừu của Lễ Vượt Qua thứ hai phải được nướng trên lửa và ăn vào đêm trước của ngày 15 , cùng với matzah (bánh không men) và maror (rau đắng). Tuy nhiên, có một số các điều răn như loại bỏ men ra khỏi nhà và nghi lễ khác của bữa ăn Seder không được thực hiện trong lễ thứ hai này


Lễ vượt qua thứ hai dành cho cả những người cố tình vi phạm không tham dự lễ vượt qua lần thứ nhất . Bởi vậy, Pesach Sheni là một điều luật phi thường, Đức Chúa Trời đã lập luật chỉ sau khi một nhóm người Do Thái, những người không trong sạch tại đó, chân thành yêu cầu một cơ hội thứ hai. Bài học cho chúng ta rất rõ ràng: Không bao giờ là quá muộn nếu chúng ta chân thành. Cho dù chúng ta có thể đi lang thang bao xa, hoặc chúng ta có thể trở nên không trong sạch đến mức nào, Đức Chúa Trời sẽ luôn có cơ hội và sẽ mở đường cho chúng ta nếu chúng ta chân thành muốn sửa đổi.


Điều này cũng thật có ý nghĩa khi Chúa cũng cho mỗi một người có cơ hội để ăn năn tội. “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi,” Công vụ 3:19


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#pesach_sheni

#lễ_vượt_qua_thứ_hai

bottom of page