top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY VỚI NHỮNG SỰ KIỆN TRONG KINH THÁNH - NGÀY TÌNH YÊU (TU B’AV) VÀ LỊCH SỬ CỦA NGÀY TÌNH YÊUThứ Tư, ngày 2 tháng 8 năm 2023 nhằm ngày 15 tháng 5 ( Av ) năm 5783 theo lịch Do Thái Giáo. Ngày 15 tháng Av theo lịch Do Thái Giáo được gọi là Tu B'Av, Ngày tình yêu của người Do Thái, đây vừa là một ngày lễ cổ xưa vừa là một ngày lễ hiện đại.


Ban đầu đây là một ngày vui sau Kinh thánh, nó được coi là ngày mai mối cho những phụ nữ chưa kết hôn trong thời kỳ Đền thờ thứ hai (trước khi thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ vào năm 70 CN). Tu B'Av hầu như không được chú ý trong lịch Do Thái trong nhiều thế kỷ nhưng nó đã được trẻ hóa trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là ở nhà nước Israel hiện đại. Trong hiện tượng hiện đại của nó, nó đang dần trở thành Ngày tình yêu của người Do Thái-Do Thái , hơi giống với Ngày lễ tình nhân ở các nước nói tiếng Anh.Không có cách nào để biết chính xác Tu B'Av bắt đầu sớm như thế nào. Đề cập đầu tiên về niên đại này là trong Mishnah : Không có ngày nào tốt hơn (tức là hạnh phúc hơn) cho dân Y-sơ-ra-ên hơn Ngày 15 tháng Av và Yom Kippur ( Đại lễ chuộc tội ) , vì vào những ngày này, các cô con gái Y-sơ-ra-ên / Giê-ru-sa-lem đi ra ngoài mặc đồ trắng và nhảy múa trong vườn nho. Họ đang nói gì: Hỡi chàng trai trẻ, hãy cân nhắc xem bạn chọn ai (làm vợ)? ( Ta'anit , Chương 4)Tamuld của người Do Thái cũng liên kết ngày này với những sự kiện có thật của Kinh Thánh diễn ra vào ngày 15 tháng Av, những điều liên quan này góp phần hình thành nên NGÀY TÌNH YÊU, ngày 15 tháng Av theo lịch Do Thái Giáo. Những sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày này như sau :


HỦY BỎ LỆNH CẤM KẾT HÔN GIỮA CÁC CHI PHÁI ISRAEL VÀO THẾ KỶ 13 TRƯỚC CHÚA.


Để đảm bảo sự phân chia có trật tự của Đất Thánh giữa mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên, các giới hạn đã được đặt ra đối với các cuộc hôn nhân giữa các thành viên của hai bộ lạc khác nhau. Một phụ nữ đã thừa kế đất đai của bộ tộc từ cha mình bị cấm kết hôn ngoài bộ tộc của mình, vì sợ rằng con cái của cô ấy - các thành viên trong bộ tộc của cha họ - gây ra việc chuyển nhượng đất đai từ bộ tộc này sang bộ tộc khác bằng cách thừa kế gia sản của cô ấy ( Dân số ký 36 ). Sắc lệnh này chỉ ràng buộc đối với thế hệ đã chinh phục và định cư Đất Thánh trong khoảng thời gian 14 năm 2488-2503 kể từ khi được tạo dựng (1273-1258 TCN); khi hạn chế được dỡ bỏ, vào ngày 15 của Av, sự kiện này được coi là nguyên nhân để tổ chức lễ kỷ niệm và lễ hội.


CHI PHÁI BÊN-GIA-MIN ĐƯỢC TÁI KẾT NẠP ( NĂM 1188 TRƯỚC CHÚA )


Ngày 15 tháng Av là ngày mà chi phái Bên-gia-min, vốn đã bị vạ tuyệt thông vì hành vi của mình trong sự kiện “Vợ lẽ của người Lê-vi” được gia nhập vào cộng đồng Y-sơ-ra-ên (như có liên quan trong Các quan xét 19-21). Sự kiện xảy ra trong thời kỳ xét xử của thẩm phán Othniel con trai Knaz, người đã lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên trong những năm 2533-2573 từ khi tạo dựng (1228-1188 TCN).


NGÀY MAI MỐI


Ở Y-sơ-ra-ên cổ đại, có tục lệ rằng vào ngày 15 tháng Av "các con gái của Giê-ru-sa-lem sẽ đi ra ngoài trong trang phục bằng vải lanh mượn (để không làm xấu mặt những người không có quần áo đẹp) ... và nhảy múa trong vườn nho" và "Ai chưa có vợ thì đến đó" để tìm cho mình một cô dâu (Talmud, Taanit 31a).


Điều này cũng liên quan đến sự kiện “lập lại chi phái Bên-gia-min” khi chi phái này gần như bị tiêu diệt trong sự kiện “vợ lẽ của người Lê-vi”. Các chi phái Israel cho phép chi phái Bên-gia-min được “bắt vợ” là những “con gái của Si-lô đi ra đặng múa” trong vườn nho ( Các quan xét 21 ) . Điều này đã làm cho ngày 15 tháng Av như là Ngày Tình Yêu của Do Thái.


NGOÀI RA CÒN CÓ MỘT SỐ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA VÀO NGÀY NÀY THEO LỊCH SỬ KINH THÁNH VÀ LỊCH SỬ DO THÁI GIÁO.

“ NGÀY GÃY RÌU”


Khi Đền Thánh còn đứng ở Jerusalem, việc đốn củi hàng năm cho bàn thờ được kết thúc vào ngày 15 tháng Av. Sự kiện này đã được tổ chức với một bữa tiệc linh đình và hân hoan, cũng như phong tục khi kết thúc một nỗ lực thánh thiện, và bao gồm nghi lễ bẻ gãy những chiếc rìu, vì vậy “ngày gãy rìu” đã được đặt tên cho ngày này.


KẾT THÚC MỘT THẾ HỆ NGƯỜI DO THÁI RA KHỎI AI-CẬP (1274 TCN)


Sau sự cố của "lằm bằm", mà Đức Chúa Trời đã phán rằng toàn bộ thế hệ lằm bằm sẽ chết trong sa mạc. Sau 38 năm lang thang trong đồng vắng, cái chết cuối cùng cũng kết thúc, và một thế hệ người Do Thái mới đã sẵn sàng tiến vào Đất Thánh. Đó là ngày 15 tháng Av của năm 2487 kể từ khi được tạo ra (1274 TCN)


NHỮNG CẢN TRỞ CỦA GIÊ-RÔ-BÔ-AM BỊ XÓA BỎ (574 trước CN)


Khi Đất Thánh bị chia cắt thành hai vương quốc sau cái chết của Vua Solomon vào năm 2964 từ khi thành lập (797 TCN), Giê-rô-bô-am người cai trị Vương quốc Israel ly khai phía Bắc, đã thiết lập các rào cản để ngăn chặn công dân của mình hành hương ba năm một lần đến Đền Thánh ở Jerusalem, thủ đô của Vương quốc Judea phía Nam. Những cản trở này cuối cùng đã bị loại bỏ hơn 200 năm sau bởi Ô-sê con trai của Ê-la, vị vua cuối cùng của Vương quốc phương Bắc, vào ngày 15 năm 3187 (574 TCN).


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page