top of page
Tìm kiếm

NGÀY NAY TRONG LỊCH SỬ DO THÁI – CHA MẸ MÔI-SE TÁI HÔN – CÁC THÁM TỬ BỊ CHẾT.Thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2023 tức nhằm ngày 7 tháng Elul năm 5783 theo lịch Do Thái Giáo. Theo như lịch sử Do Thái Giáo thì ngày hôm nay có hai sự kiện sau :


CHA MẸ MÔI-SE TÁI HÔN (1394 TCN)


Trong thời gian dân Do Thái bị nô lệ tại Ai-cập , khi Pa-ra-ôn thấy dân Y-sơ-ra-ên “đông và mạnh hơn” họ đã bắt dân tộc này làm lụng cực nhọc hơn rất nhiều. Dầu vậy Kinh Thánh chép “ người Ê-díp-tô càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Y-sơ-ra-ên càng thêm nhiều lên, và tràn ra chừng nấy”. Bởi điều này mà Pa-ra-ôn ra tiếp một sắc lệnh khác “Vua xứ Ê-díp-tô cũng phán cùng các bà mụ của dân Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a, mà rằng: Khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hê-bơ-rơ, hễ thấy sanh con trai, thì hãy làm cho chết đi; còn con gái, thì hãy để cho sống.” ( Câu chuyện được chép trong Sáng thế ký chương 1 ). Truyền thống Do Thái cho biết Giô-kê-bết, mẹ Môi se chính là bà đỡ Siếp-ra trong Kinh Thánh.


Cũng bởi sắc lệnh giết tất cả các trẻ em sơ sinh nam mà bố mẹ của Môi-se là Am-ram và Giô-kê-bết đã ly thân với nhau nhằm bảo vệ con trai của mình là Môi-se. Được sự nhắc nhở của con gái là Ma-ri-am, vào chính ngày hôm nay, ngày 7 tháng Elul năm 2367 kể từ khi tạo dựng (1394 TCN) họ đã tái hôn. Môi-se được sinh ra sáu tháng và một ngày sau đó vào ngày 7 tháng Adar năm 2368 theo lịch Do Thái (Talmud, Sotah 12b).


MƯỜI THÁM TỬ ĐI DO THÁM SỨ BỊ CHẾT (1312 TCN).


Cũng theo lịch sử trong truyền thống Do Thái thì ngày hôm nay những thám tử Do Thái đi do thám sứ sau khi về loan tin thất thiệt gây cho dân Israel sợ hãi đã “bị một tai vạ hành chết trước mặt Đức Giê-hô-va.” (Talmud, Sotah 35a; xem Dân số ký 13-14) trừ ra Giô-suê và Ca-lép


Dân số ký 13: 36-38 có chép “Những người mà Môi-se đã sai đi do thám xứ, khi trở về có xui cho cả hội chúng lằm bằm cùng Môi-se, và có phao phản xứ, những người nầy đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng trong bọn người đi do thám xứ, chỉ có Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, còn sống được,”


Mục vụ Do Thái


Comments


bottom of page