top of page
Tìm kiếm

NGÀY NAY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH – GIÔ-SUÊ, NGƯỜI DẪN DẮT CUỘC NHẬP CƯ ( ALIYAH) ĐẦU TIÊN QUA ĐỜI.Hôm nay, Thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022 nhằm ngày 26 Nissan năm 5781 theo lịch Do Thái Giáo. Theo đó, hôm nay cũng chính là ngày mà Giô-suê (1355-1245 BC), qua đời ở tuổi 110 vào năm thứ 28 trên cương vị lãnh đạo dân tộc Do Thái “Sau các việc ấy, Giô-suê, con trai Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, tuổi được một trăm mười. Người ta chôn người trong địa phận đã bắt thăm về người tại Thim-nát-Sê-rách ở trên núi Ép-ra-im, về phía bắc núi Ga-ách.” ( Giô suê 24:29-30 )


Giô-suê được sinh ra tại Ai-cập với tên là Ô-sê ben Nun (Ô-suê con trai Nun) vào năm 2406 kể từ khi được tạo dựng (1355 BC). Cũng giống như Moses , Giô-suê đã được giấu tại sông Nile sau khi sinh để thoát khỏi sắc lệnh của Pharaoh “giết tất cả các con trai của người Do Thái sau khi sinh ra”. Trong bốn mươi năm, ông là môn đồ trung thành của Môi-se, và “Giô-suê, con trai của Nun, không ra khỏi Trại.” của Môi-se ( Xuất 33:11). Vì vậy, Giô-suê là đại diện cho cho sự tận tụy và cam kết, với người Do Thái thì đây là một trong năm điều kiện tiên quyết chính để có được khôn ngoan từ Kinh Thánh.


Tên của Giô-suê trong tiếng Do Thái là יְהוֹשֻׁעַ Yehoshua. Tên này có nghĩa là “Yahweh là sự cứu rỗi” hay trong ngôn ngữ hiện đại có nghĩa là “Yahweh là Chúa”.


Tên này cũng là tên của Chúa Jesus, từ “Jesus” là từ trong tiếng Anh được phiên âm từ tiếng Hy Lạp của từ “Yehoshua” qua tiếng Latinh. Như ý nghĩa của nó “Yahweh là sự cứu rỗi” thì Ngài là Đấng Cứu Thế và là Chúa như đúng trong tên của Ngài. Hê-bơ-rơ 4:8 chép “Vả, nếu Giô-suê đã cho họ yên nghỉ,..” khi họ vào đất Ca-na-an, yên nghĩ trong Đất Hứa thì Chúa Jesus sẽ dẫn dân sự Chúa “vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời,” Hê-bơ-rơ 4:10.


Dân Do Thái dưới sự dẫn dắt của Giô-suê bước vào đất hứa, đây chính là sự nhập cư mà người ta thường gọi là “Aliyah” vĩ đại và đầu tiên của dân tộc này. Ngày nay Yom Ha Aliyah ( Ngày Aliyah; tiếng Do Thái : יום העלייה ) chính là một ngày lễ quốc gia của Israel được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng Nisan của người Do Thái để tưởng nhớ Giô-suê đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên băng qua sông Giô-đanh vào Đất của Y-sơ-ra-ên.


Trong văn học Do Thái, Joshua được coi là một người trung thành, khiêm tốn, xứng đáng và khôn ngoan. Những câu Kinh thánh minh họa về những phẩm chất này và phần thưởng của chúng được áp dụng cho anh ta. Kinh Thánh Châm ngôn 27:18 chép “Ai săn sóc cây vả, sẽ ăn trái nó; Và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng.” và trong Châm ngôn 29:23 “Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống; Nhưng ai có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh.” cũng chính là ám chỉ đến Giô suê. Không phải các con trai của Môi-se — như chính Môi-se đã mong đợi — mà là Giô-suê được chỉ định làm người kế vị Môi-se.


Giô-suê sinh ra với tên là Hô-sê nhưng “Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê.” Dân số ký 13:16, ông đã sống như tên mà Môi-se ban cho ông. Khi đã “Giô-suê đã già tuổi tác cao, thì người gọi cả Y-sơ-ra-ên, các trưởng lão, các quan trưởng, các quan xét, và các quan tướng mà nói rằng:”, (Giô-suê 23:1-2) và khuyên họ không được thông công với dân bản xứ, vì điều đó có thể khiến họ bất trung với Đức Chúa Trời. “Giô-suê bèn nhóm hiệp các chi phái Y-sơ-ra-ên tại Si-chem, và gọi các trưởng lão Y-sơ-ra-ên, các quan trưởng, các quan xét, và các quan tướng; họ đều ra mắt trước mặt Đức Chúa Trời” (Giô suê 24:1) tại đó ông đã khuyên dân sự hãy trung thành với Đức Chúa Trời của mình, Đấng đã bày tỏ quyền năng ở giữa họ. Để làm chứng cho lời hứa phụng sự Đức Chúa Trời của họ, Giô-suê “Kế đó, người lấy một hòn đá lớn dựng tại đó ở dưới cây dẻ bộp gần nơi thánh của Đức Giê-hô-va.”


“Sau các việc ấy, Giô-suê, con trai Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, tuổi được một trăm mười. Người ta chôn người trong địa phận đã bắt thăm về người tại Thim-nát-Sê-rách ở trên núi Ép-ra-im, về phía bắc núi Ga-ách.” ( Giô suê 24:29-30 ). Ngày nay, có hai nơi mà người ta tin đó chính là lăng mộ của Giô-suê, một nằm ở Kifl Haris gần Nablus , thuộc khu Bờ Tây và ở Jodan.


( lăng mộ của Giô-suê, nằm ở Kifl Haris gần Nablus )


Một câu nói nổi tiếng cho đức tin là lòng trung thành của ông được ghi lại trong Kinh Thánh Giô suê 24:15 “Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; NHƯNG TA VÀ NHÀ TA SẼ PHỤC SỰ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA.”


Nguyện mỗi chúng ta cũng sẽ nói và làm như ông “..ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va”.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #Giô_suê

bottom of page