top of page
Tìm kiếm

NGÀY NAY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH – NƯỚC RÚT– ISRAEL DỪNG TẠI NÚI SINAI – Ê-XÊ-CHI-ÊN TIÊN TRI.Hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng năm năm 2022 nhằm ngày 1 tháng Sivan năm 5782 theo lịch Do Thái. Theo truyền thống của Do Thái và của Kinh Thánh thì ngày hôm nay trong lịch sử đã diễn ra các sự kiện sau:

SAU ĐẠI HỒNG THỦY, NƯỚC BẮT ĐẦU RÚT (2105 TCN).


150 ngày sau khi mưa ngừng rơi trong trận Đại hồng thủy, các vùng nước bao phủ mặt đất dịu đi và bắt đầu giảm xuống với tốc độ một cubit cứ bốn ngày một lần


Sáng thế ký 8: 1-3 chép : Vả, Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại. Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại; mưa trên trời không sa xuống nữa. Nước giựt khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giựt; trong một trăm năm mươi ngày nước mới bớt xuống.


DÂN ISRAEL ĐÓNG QUÂN TẠI SI-NA-I (1313 TCN).


Vào ngày 1 năm Sivan năm 2448 kể từ khi được tạo dựng (1313 TCN), sáu tuần sau khi rời khỏi Ai Cập, Con cái của Y-sơ-ra-ên đến Núi Sinai trong Sa mạc Sinai và cắm trại dưới chân núi " với tư cách là một người, với một lòng "để chuẩn bị cho việc nhận Kinh Torah từ Gd. Xuất ê-díp-tô-ký 19:1-3 “Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, trong ngày đó [ Nghĩa là mồng một tháng thứ ba ]dân Y-sơ-ra-ên đến nơi đồng vắng Si-na-i. Từ Rê-phi-đim ra đi, đến nơi đồng vắng Si-na-i, và đóng trại tại đó, đối diện cùng núi.”


“[Vào ngày đầu tiên của Sivan ] Moses đã không nói bất cứ điều gì với người dân Do Thái, vì họ đã mệt mỏi sau cuộc hành trình.” ( Talmud , Shabbat 86b ).


Vào ngày đầu tiên của tháng Sivan năm 2448 kể từ khi tạo dựng (1313 TCN), sáu tuần sau cuộc Xuất hành, dân Y-sơ-ra-ên đến Núi Sinai. Sáu ngày sau đó, cả dân tộc đứng dưới chân núi khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho họ và trao cho họ cuốn Kinh Torah . Kể từ đó, người Do Thái kỷ niệm lễ hội Shavuot (Sivan 6–7) là “Thời điểm trao tặng kinh Torah của người Do Thái ”.


Ê-XÊ-CHI-ÊN MIÊU TẢ SỰ SỤP ĐỔ CỦA A-SI-RI (423 TCN).


Khi khiển trách Pharaoh, vua của Ai Cập, Ê-xê-chi-ên mô tả sự sụp đổ của Assyria trong tay của Nê-bu-cát-nết-sa, vua của Babylon, khoảng hai mươi năm trước đó. Sử dụng những thuật ngữ mang tính mô tả cao, Ê-xê-chi-ên ví A-si-ri như một cây hương bách cao cả, hùng vĩ đã bị chặt hạ.


Lời tiên tri được chép trong Ê-xê-chi-ên 31 “Năm thứ mười một, ngày mồng một tháng ba, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: Hỡi con người, hãy nói cùng Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, và cùng cả đoàn dân người rằng: Sự tôn đại của ngươi so sánh cùng ai? Hãy xem A-si-ri: ngày trước nó giống như cây hương bách của Li-ban, nhánh đẹp đẽ, bóng diềm dà, cây cao, và ngọn nó lên đến mây….”


CÔ-RÊ NỔI LOẠN VÀ BỊ ĐẤT NỨT RA NUỐT LẤY (1312 TCN).Cô-rê, người đã dẫn đầu một cuộc nổi loạn chống lại sự lãnh đạo của Môi-se và A-rôn ( Dân số ký 16 ) đã gặp phải kết cục của mình “…đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra; hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe Cô-rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đương sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ; đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng.”(Dân số ký 16: 31-33).


Cô-rê là chắt của Lê-vi , con thứ ba trong số mười hai con trai của Gia-cốp , và là anh em họ đầu tiên với Môi-se lãnh đạo của dân Israel và A-rôn thầy tế lễ thượng phẩm.


Cô-rê được sinh ra ở Ai Cập, vào thời điểm người Do Thái bị bắt làm nô lệ cho Vua Pharaoh. Cô-rê đã trải qua cuộc Xuất hành kỳ diệu khỏi Ai Cập và hành trình qua Biển Đỏ trên vùng đất khô cằn, và nhận Kinh Torah tại Núi Sinai cùng với những người anh em còn lại của mình.


Cô-rê cực kỳ giàu có, 3 tuổi và là một người thông minh và sắc sảo. Với tư cách là thành viên của bộ tộc Lê vi Cô-rê đã tham gia phục vụ ở Mishkan ( Đền tạm ) , thánh địa di động mà người Do Thái mang theo trong suốt cuộc hành trình đến Đất Hứa.


Với nhiều những đặc quyền của mình, Cô-rê cảm thấy có thể có đủ sức để chống lại Môi-se và A-rôn, điều đó đã dẫn đến sự sụp đổ của Cô-rê.


Dân số ký chương 16 kể về câu chuyện phản loạn của đảng Cô-rê làm cho “Có mười bốn ngàn bảy trăm người chết vì tai vạ nầy, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ Cô-rê.” Tai vạ chỉ dừng lại khi “A-rôn bèn cầm lấy lư hương y như Môi-se đã biểu, chạy đến giữa hội chúng; kìa, tai vạ đã phát khởi giữa dân sự. A-rôn bèn bỏ hương vào, và làm lễ chuộc tội cho dân sự. 48 Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống, thì tai vạ bèn ngừng lại.” ( Dân số ký 16 :47-49 ).


Lúc đầu, “Các con trai của Cô-rê là: Át-si, Ên-ca-na, và A-bi-a-sáp” ( Xuất 6:24 ), tham gia vào sự phản loạn của cha họ. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ đã hối hận về hành động của mình và ăn năn. Kết quả là họ đã được cha mình tha cho số phận và sống sót. “Ấy, khi đất hả miệng ra nuốt hai người và Cô-rê cùng những kẻ đã hiệp đảng chết luôn, lúc lửa thiêu nuốt hai trăm rưởi người; họ làm gương như vậy. Nhưng các con trai Cô-rê không chết.” ( Dân số ký 26:10-11 ).


Thật vậy, con cháu của Cô-rê sau này nằm trong số những người Lê-vi đã hát trong Đền Thánh ( I Sử ký 6 :18-22 và 25: 4-5 ). Họ cũng thuộc trong số những người phục vụ đền thờ ( I Sử ký 26 ) và một số bài thánh vịnh trong Sách Thi thiên như trong Thi thiên 42-48 do con cháu của Cô-rê sáng tác hoặc hát. Trong số các hậu duệ của Cô-rê có nhà tiên tri nổi tiếng Sa-mu-ên , và rất nhiều thầy tế lễ phục vụ cho hai vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, Sau-lơ và Đa-vít . ( I Sử ký 6:7-13 ).


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page