top of page
Tìm kiếm

NGÀY NAY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH – NGÀY BẮT ĐẦU LỊCH KINH THÁNH CHÚA TRUYỀN VÀ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA

Đã cập nhật: 2 thg 4, 2022Hôm nay, thứ bảy, ngày 2 tháng 4 năm 2022 nhằm ngày 1 tháng Nissan năm 5782 theo lịch sáng tạo. Tháng đầu tiên của Kinh Thánh mà Chúa dạy dỗ và truyền lại cho dân sự chính là tháng Nisan như trong Ê-xơ-tê 3:7 có nhắc “Tháng giêng là tháng Ni-san..”


NGÀY CHÚA TRUYỀN BẮT ĐẦU LỊCH DO THÁI ( 1313 BC )


Theo Kinh Thánh thì hôm nay, ngày mồng một tháng Nissan ( tháng giêng ) chính là ngày đầu tiên của Lịch Do Thái Giáo và đây là ngày bắt đầu của Lịch Do Thái (1313 BC).


Vào ngày Nissan đầu tiên của năm 2448 kể từ khi tạo dựng (1313 BC - hai tuần trước cuộc Xuất hành), Đức Chúa Trời đã cho Moses thấy mặt trăng và hướng dẫn Môi-se, "Khi bạn nhìn thấy mặt trăng như thế này, hãy thánh hóa [tháng mới]. " Xuất-ê-díp-tô ký 12:1 thì chép “ Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm.” Điều này mở ra tháng Do Thái đầu tiên, và người Do Thái bắt đầu theo dõi lịch kể từ đó.


CÁC TỔ PHỤ ĐỨC TIN SINH VÀ MẤT VÀO THÁNG NISSAN (1813-1506 BC)


Theo Talmud, ba vị Tổ phụ của dân tộc Do Thái – Áp-ra-ham (1813-1638 TCN), Y-sác (1713-1533 TCN) và Gia-cốp (1653-1506 TCN) - tất cả đều sinh ra và qua đời vào tháng Nissan.


NGÀY ĐỀN TẠM ( MISHKAN ) KHÁNH THÀNH. (1312 TCN)


Đền tạm vốn đã được dựng xong từ 7 ngày trước đó, sau đó trong 7 ngày các thầy tế lễ đã luyện tập thi hành các công việc ở Đền Tạm. Đến ngày thứ tám Mishkan di động ("Đền tạm" hay "Thánh địa") do Con cái Y-sơ-ra-ên xây dựng trong sa mạc Sinai được dựng lên và khánh thành. ( Dân số ký 7 ). Bắt đầu từ ngày hôm nay, A-rôn và các con trai của ông bắt đầu phục vụ với tư cách là thầy tế lễ, và Vinh Quang của Chúa đến đầy dẫy trên đền tạm ( Lê-vi-ký 9).


Kinh Thánh chép “A-rôn giơ tay mình trên dân sự chúc phước cho; sau khi dâng của lễ chuộc tội, của lễ thiêu, và của lễ thù ân, thì người bước xuống khỏi bàn thờ. Môi-se và A-rôn bèn vào hội mạc, kế lại ra chúc phước cho dân sự; sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự: một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa của lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Cả dân sự thấy, đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất.” ( Lê-vi-ký 9: 22-24 ).


Vào trong ngày hôm nay, các chi phái Israel mang đến những lễ vật đặc biệt bao gồm một loạt quà tặng “Người dâng lễ vật mình ngày đầu, là Na-ha-sôn, con trai của A-mi-na-đáp, thuộc về chi phái Giu-đa.” Dân số ký 7:12. Những lễ vật tương tự đã được các bộ tộc khác của Y-sơ-ra-ên mang đến trong 11 ngày tiếp theo.


NA-ĐÁP VÀ A-BI-HU CHẾT VÌ DÂNG LỬA LẠ TRƯỚC MẶT CHÚA. (1312 BC ).


Cũng vào ngày hôm nay, ngày Mishkan được khánh thành , “Hai con trai A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va.” (Lê-vi Ký 10: 1-2).


Biên tập bởi Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page