top of page
Tìm kiếm

NGÀY THỨ NĂM TRONG SỰ SÁNG TẠO CHÚA – SÁNG TẠO NÊN CÁC SINH VẬT DƯỚI BIỂN CÙNG CÁC LOÀI CHIM.Ngày 25 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 29 tháng Elul năm 5782 theo lịch Do Thái chính là ngày cuối cùng trong năm đầu tiên tính theo lịch Do Thái cũng là ngày cuối cùng của năm 5782 theo lịch hiện tại. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của năm mới được gọi là lễ Rosh Hashanah của người Do Thái.


CHÚA SÁNG TẠO NÊN CÁC SINH VẬT DƯỚI BIỂN CÙNG CÁC LOÀI CHIM TRÊN TRỜI


Theo lịch sử Do Thái thì đây là ngày thứ năm trong sự sáng tạo Chúa, là ngày mà Chúa dựng nên các loài chim, các loài cá hay vật sống dưới nước. (3760 TCN)


“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.” Sáng thế ký 1: 20-23.


Khi Chúa phán thì bỗng dưng biển tràn đầy những sinh vật biển từ các loài nhuyễn thể cho đến các loài cá khổng lồ. Từ các loài tảo cho đến các loài san hô, tất cả chỉ bởi một tiếng phán. Kinh Thánh cho thấy Chúa tạo dựng “tùy theo loại” và Kinh thánh cho biết Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả các loài chim trước khi Ngài tạo ra bất kỳ loài động vật nào trên đất liền. Nếu động vật tự tạo (tiến hóa) ra từ động vật khác trong một thời gian dài, chúng ta sẽ tìm thấy hàng triệu triệu hóa thạch của động vật “nửa vời”, nhưng chúng ta không!Thuyết tiến hóa nói rằng sinh vật biển xuất hiện trước, sau đó đến thực vật trên cạn, sau đó động vật trên cạn, rồi chim. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đã tạo ra thực vật trước tiên, sau đó là sinh vật biển và các loài chim cùng nhau.


Cũng vậy, theo lệnh của Đức Chúa Trời, có đủ loại sinh vật biết bay xuất hiện. Sẽ rất ấn tượng khi hàng trăm tỷ các loài chim khác nhau đột ngột xuất hiện. Đó hẳn là một cảnh tượng tuyệt vời! Thật là một âm thanh kỳ diệu khi những con chim bắt đầu hót!.


Dù số lượng ngày nay chắc chắn không giống như lúc Chúa tạo dựng nhưng người ta thống kê có khoảng hơn 100 tỷ con, nó đặc biệt xinh đẹp, muôn hình muôn vẻ, đa dạng phong phú. Dầu vậy Chúa vẫn quan tâm đến từng con chim nhỏ nhất trong hơn 100 tỷ đó “ Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất.” Ma-thi-ơ 10:29.


Và với số lượng hơn 100 tỷ con chim (đây là ước lượng thấp nhất), chúng ta có thể tưởng tượng số lượng thức ăn khủng khiếp mà hằng ngày Chúa dùng để nuôi chim. Tuy vậy Chúa còn nói “Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. CÁC NGƯƠI HÁ CHẲNG PHẢI LÀ QUÝ TRỌNG hơn loài chim sao?” Ma-thi-ơ 6:26.


Không chỉ vậy Kinh Thánh chép “Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển;” đây là lần đầu trong hai lần sáng tạo mà Chúa ban phước cho tạo vật của Chúa và ra lệnh hãy sanh sản lên nhiều. Lần nữa là khi Chúa tạo dựng nên loài người và “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất”. Một loài tạo vật được ban phước để đầy dẫy biển và một được Chúa ban phước để đầy dẫy đất.


Thật vậy, chúng ta chỉ nhìn vào một trong những sự sáng tạo của Chúa cũng là đủ để chúng ta lấy lòng ngợi khen Chúa về sự vĩ đại của Ngài. Thật tạ ơn Chúa vì được chính Chúa tạo dựng, được ở trong tay Chúa là sự vui mừng và phước hạnh lớn lao.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#ngaythunamtrongsusangtao

#chuataonencabienchimtroi

#tientrigiahananiachet

bottom of page