top of page
Tìm kiếm

NGÀY THỨ TƯ CỦA SỰ SÁNG TẠO CHÚA – SÁNG TẠO NÊN MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO SÁNG.Hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 28 tháng Elul năm 5783 theo lịch Do Thái Giáo. Năm đầu tiên trong lịch Do Thái chỉ có 5 ngày theo 5 ngày sáng tạo của Chúa. Ngày thứ 6 là ngày Chúa tạo dựng lên loài người, từ lúc đó bắt đầu thời gian lịch sử của người Do Thái. Hôm nay là ngày thứ tư trong sự sáng tạo Chúa, chỉ còn 1 ngày nữa là đến năm mới của người Do Thái.


Theo Kinh Thánh thì ngày hôm nay là ngày Chúa tạo dựng nên mặt trời, mặt trăng và các vì sao sáng.


MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG.


“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm;”


Mặt trời và mặt trăng được đề cập đến như là biểu tượng của sự vĩnh cửu ( Thi thiên 72:5) và nó được xem như biểu tượng của sự sáng tạo ( Thi thiên 8:3 ). Đối với người Do Thái thì mặt trời và mặt trăng là biểu hiện của sự tồn tại của họ khi Chúa nói trong Giê-rê-mi 31:35-36 rằng “Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, … Nếu lệ luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bấy giờ dòng giống Y-sơ-ra-ên cũng sẽ thôi không làm một nước trước mặt ta đời đời.” Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì các vì sao lớn này ngày nay vẫn ở đó đúng vị trí của nó (theo cả nghĩa đen) và chúng ta cũng biết ơn Chúa vì dân tộc Do Thái vẫn tồn tại như cách mà Chúa muốn.


Sáng 1:24 còn cho biết mặt trời và mặt trăng được “dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm”, điều này vẫn còn đúng cho đến ngày hôm nay. Xuất 12:2 cho biết lịch Do Thái được Chúa ban cho dân tộc này và lịch này được tính theo chu kỳ của mặt trăng. Vì vậy những ngày trăng mới (ngày đầu tháng) với những người Do Thái là rất quan trọng, họ coi đấy như những ngày Thánh. Vào thời xưa theo luật định ho dâng của lễ vào những ngày này ( Dân số ký 28:11-15 ). Kinh thánh cho biết sẽ có một ngày mà “Từ ngày trăng mới nầy đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt ta.” Ê-sai 66:23


CÁC VÌ SAO SÁNG.


“Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.” Sáng thế ký 1:14-19.


Theo Nasa thì dãy thiên hà chúng ta mà chúng ta đang ở có khoảng 100 tỷ ngôi sao nhưng nó không phải là thiên hà duy nhất trong vũ trụ. Có khoảng 10 tỷ thiên hà trong vũ trụ có thể quan sát được chưa tính đến các phần vũ trụ không quan sát được cách xa chúng ta. Số lượng các ngôi sao trong các thiên hà là khác nhau, nhưng giả sử trung bình có 100 tỷ ngôi sao trên mỗi thiên hà có khoảng 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (đó là 1 tỷ nghìn tỷ tương đương 10 21 ) ngôi sao trong vũ trụ có thể quan sát được. Cũng thật kỳ lạ, số lượng này người ta ước tính tương đương với TẤT CẢ CÁT BIỂN trên trái đất. Vì vậy chúng ta cũng không ngạc nhiên khi Chúa hứa với Áp-ra-ham bằng cách so sánh dòng dõi ông “nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển” Sáng thế ký 22:17.


Đối với người Do Thái thì những vì sao sáng ban đêm trên bầu trời có ý nghĩa quan trọng đối với dân tộc này. Lời hứa về một dân tộc được lựa chọn thông qua dòng dõi của Áp-ra-ham sẽ đông như sao trên trời được chép trong Sáng Thế Ký 15:5 ứng nghiệm ở trong Phục truyền 1:10 “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã gia thêm các ngươi, kìa ngày nay, các ngươi đông như sao trên trời.”


Chúng ta là những người tin Chúa cũng là một phần trong lời hứa đó như trong Ga-la-ti 3:29 có chép “Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.”


Khi tìm hiểu về vũ trụ, mặt trời, mặt trăng và các vì sao về số lượng cũng như cách thức vận hành của nó. Chúng ta thấy kinh sợ vì quyền năng vĩ đại của Chúa. Thật vĩ đại khi tất cả những điều đó được sáng tạo chỉ bởi MỘT TIẾNG PHÁN. Trái đất mà chúng ta đang đứng, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao trên trời, các thiên hà xa, rất xa, rất xa, được gọi là vũ trụ (universe). “Uni” có nghĩa là một, và “verse” có nghĩa là “giọng nói”. Từ vũ trụ (universe) có nghĩa là “một giọng nói”. Kinh Thánh chép “Đức Chúa Trời phán rằng…” và mọi sự có từ đó.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comentários


bottom of page