top of page
Tìm kiếm

NGÀY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH – NGÀY ĐỀN THỜ THỨ II ĐƯỢC HOÀN THÀNH.
Hôm qua, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022 nhằm ngày 3 tháng Adar II . Theo như lịch Do Thái Giáo thì hôm qua chính là ngày mà việc xây dựng đền thờ thứ 2 được hoàn thành ( 349 BC ).


Dầu vậy việc cung hiến Đền Thánh thứ hai ( Beit HaMikdash ) trên địa điểm của Đền thờ thứ nhất ở Jerusalem, được cử hành vào ngày 3 tháng 3 của năm 3412 kể từ khi được tạo dựng (349 BC), sau bốn năm làm việc.


Ngôi đền đầu tiên được xây dựng bởi Vua Solomon vào năm 833 BC, đã bị phá hủy bởi người Babylon vào năm 423 BC. Khi ấy, nhà tiên tri Giê-rê-mi đã nói trong sách Giê-rê-mi 29:10. “Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất nầy.” . Đây cũng chính là điều mà tiên tri Đa-ni-ên đã nhắc đến trong Đa-ni-ên 9:2 “Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm.”


Đúng như lời tiên tri, đúng kỳ hạn bảy mươi năm, vào năm 371 BC, hoàng đế Cyrus của Ba Tư cho phép người Do Thái trở lại Judah và xây dựng lại Đền thờ, nhưng việc xây dựng bị dừng lại vào năm sau khi người Samari thuyết phục Cyrus rút lại sự cho phép. Achashverosh II (nổi tiếng của Purim, chồng của Ê-xơ-tê ) đã giữ nguyên lệnh cấm. Chỉ trong năm 353 BC - chính xác 70 năm sau khi bị phá hủy - việc xây dựng Đền thờ được tiếp tục lại dưới thời Darius II.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page