top of page
Tìm kiếm

NGƯỜI DO THÁI VỚI VIỆC CẦU NGUYỆN CHO CÁC BẬC CẦM QUYỀNTruyền thống cầu nguyện cho chính phủ phản ánh sự thừa nhận rằng phúc lợi của người Do Thái gắn liền với phúc lợi của các quốc gia mà người Do Thái sinh sống. Kể từ khi Ngôi đền đầu tiên bị phá hủy vào năm 586 TCN, cộng đồng Do Thái đã nhận ra rằng số phận của họ gắn bó chặt chẽ với phúc lợi của các quốc gia nơi người Do Thái sinh sống vì vậy người Do Thái cũng đã khuyến khích chính những người Do Thái cầu nguyện cho chính phủ ở tại đó.


Nhà tiên tri Giê-rê-mi đã viết từ Ba-by-lôn, nơi ông đang bị lưu đày rằng: “Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù, hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó.” ( Giê-rê-mi 29:7 ) Malbim, một nhà bình luận ở thế kỷ 19, giải thích rằng sự phong phú đến với cộng đồng Do Thái thông qua Ba-by-lôn, và do đó chúng ta phải cầu nguyện cho chính phủ của các quốc gia mà chúng ta đang sống.


Những lời cầu nguyện của người Do Thái cho phúc lợi của chính phủ và các nhà lãnh đạo của nó không chỉ giới hạn ở mối quan tâm đến hạnh phúc của riêng người Do Thái. TRONG Pirkei Avot 3:2, Giáo sĩ Chanina dạy: “Hãy cầu nguyện cho sự thịnh vượng của chính phủ, vì sẽ mang đến sự bình an cho gia đình bạn”. Theo quan điểm này, chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các mối xung đột tồi tệ nhất của loài người và bảo vệ cuộc sống của mọi công dân. Mặc dù có thể có khó khăn với một số chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền theo thời gian, ý tưởng về chính phủ rộng rãi hơn được các giáo sĩ Do Thái chấp nhận như một công cụ cần thiết để bảo tồn cuộc sống, luật pháp và trật tự.


Vì lý do này mà hầu hết tất cả các cộng đồng Do Thái ngày nay đều kết hợp lời cầu nguyện cho chính phủ vào nghi lễ Shabbat hàng tuần, phổ biến nhất là một phần của nghi lễ Torah. (Một lời cầu nguyện riêng cho Nhà nước Israel cũng thường được đọc tại thời điểm trong buổi lễ.) Lời cầu nguyện đầu tiên như vậy được David Abudarham đưa vào sách cầu nguyện của người Do Thái vào thế kỷ 14, nhưng nhiều lời cầu nguyện cho chính phủ đã được soạn thảo hơn các thế kỷ. Mặc dù cách diễn đạt cụ thể khác nhau, nhưng hầu hết các phiên bản đều cầu xin phước lành cho vùng đất và các quan chức chính phủ có lời khuyên cần thiết để đưa ra các quyết định sáng suốt, nhân ái phù hợp với các giá trị truyền thống của người Do Thái.


Theo học giả Jonathan Sarna, lời cầu nguyện truyền thống cho chính quyền địa phương, thường được gọi bằng tiếng Do Thái là Hanoten Teshuah (“Đấng ban sự giải thoát”), đã được gắn chặt vào nghi lễ của người Do Thái vào đầu thế kỷ 17. Lời cầu nguyện này nhấn mạnh lòng trung thành của người Do Thái đối với chính thể rộng lớn hơn và cầu xin Chúa “ban phước lành, bảo vệ, bảo vệ, giúp đỡ, tôn cao, phóng đại và phóng đại”, vị vua với hy vọng rằng những lời ca ngợi này và ân sủng của Chúa sẽ bảo vệ cộng đồng Do Thái địa phương . Lời cầu nguyện đại diện cho hy vọng của người Do Thái rằng những biểu hiện trung thành công khai trong giáo đường Do Thái sẽ mang lại an ninh cho cộng đồng của họ và giảm bớt tỷ lệ phân biệt đối xử hoặc bạo lực chống người Do Thái.


Trong Siddur, Lev Shalem của phong trào Bảo thủ, “Lời cầu nguyện cho Đất nước của chúng ta,” cầu xin: “Chúa của chúng ta và Chúa của tổ tiên chúng ta, với lòng thương xót, chấp nhận lời cầu nguyện của chúng ta thay mặt cho đất nước và chính phủ của chúng ta. Xin ban phước lành cho vùng đất này, cho cư dân của nó, cho các nhà lãnh đạo, thẩm phán, sĩ quan và quan chức của nó, những người trung thành cống hiến hết mình vì nhu cầu của công chúng. Hãy giúp họ hiểu các quy tắc công lý mà bạn đã ban hành, để hòa bình và an ninh, hạnh phúc và tự do, sẽ không bao giờ rời khỏi đất nước của chúng ta.”


Các cộng đồng Do Thái cầu nguyện cho chính phủ bất kể đảng chính trị nào nắm quyền hay ai lãnh đạo chính phủ. Người Do Thái cầu nguyện cho lợi ích của những người xung quanh họ, cho trí tuệ và lòng trắc ẩn để hướng dẫn các quyết định của những người nắm quyền.


Lời cầu nguyện cho phúc lợi của quốc gia chúng ta đang sống như một lời nhắc nhở hàng tuần rằng chúng ta không sống một mình với tư cách cá nhân hay một dân tộc - phúc lợi của những người hàng xóm và chính phủ của chúng ta gắn liền với lợi ích của chính chúng ta. Lời cầu nguyện này có thể là một thách thức nếu chúng ta không ủng hộ một chính phủ cụ thể, nhưng ngay cả trong những thời điểm khó khăn đó, lời cầu nguyện này khẳng định sự cần thiết của chính phủ với tư cách là một lợi ích xã hội và quyền lợi mà chúng ta có trong khả năng đưa ra các quyết định công bằng và sáng suốt.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Kommentare


bottom of page