top of page
Tìm kiếm

NGHIÊN CỨU DNA CHO THẤY KINH THÁNH ĐÃ ĐÚNG VỀ NGUỒN GỐC PHI-LI-TIN–NHỮNG NGƯỜI ĐẾN TỪ CÙ LAO CÁP-TƠHàng trăm nguồn tin tức có được từ một nghiên cứu được công bố gần đây khẳng định người Philistines là những người nhập cư từ Nam Âu. Điều khá thú vị đó là: Người Philistines có thể đến từ đảo Crete (Cáp-tô) cổ đại chính xác nơi Kinh thánh nói.


Tiên tri A- mốt đã viết, “Đức Giê-hô-va có phán: Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, ta há chẳng coi các ngươi như con cái của Ê-thi-ô-bi sao? Ta há chẳng từng đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ê-díp-tô, người Phi-li-tin khỏi Cáp-tô, và người Sy-ri khỏi Ki-rơ, hay sao?” (A-mốt 9: 7).


Một trăm năm sau A-mốt, Giê-rê-mi đã ghi lại rằng: “Ấy là đến ngày diệt hết dân Phi-li-tin và cất khỏi Ty-rơ và Si-đôn những kẻ còn lại giúp nó. Vì Đức Giê-hô-va sẽ diệt dân Phi-li-tin, tức những kẻ còn sót lại ở cù lao Cáp-tô.” (Giê-rê-mi 47: 4).


Kinh thánh nói rằng người Philistines, hay ít nhất một phần là đến đến từ cù lao Cáp-tô. Bất kỳ tập bản đồ hay từ điển Kinh thánh nào cũng sẽ cho bạn biết rằng Caphtor có liên quan đến Đảo Crete ở Địa Trung Hải, ngay phía nam Hy Lạp.


Ngày nay, một nghiên cứu đột phá cho thấy, “ DNA cổ đại làm sáng tỏ nguồn gốc di truyền của người Philistines sớm thời kỳ đồ sắt ”, đã phân tích dna của 10 người cổ đại khác nhau được phát hiện trong các cuộc khai quật ở bờ biển phía nam Israel. Những người này đều được chôn cất tại Ashkelon, một trong năm thành phố lớn của người Philistines.


Ba trong số những người có niên đại carbon khoảng 1600 BC cho hoặc mất 100 năm. Những cư dân đầu tiên của Ashkelon có DNA tương tự như những cư dân từ đông Mesopotamia hoặc Anatolia (khu vực thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay). Bốn cá nhân tiếp theo có niên đại khoảng 1250 trước Chúa với mức sai số tương tự. Không giống như nhóm trước đó, những người Ashkelonites này có dna tương tự như người Nam Âu, hơn là dân địa phương. Ba người cuối cùng có niên đại khoảng 1000 BC Tuy nhiên, DNA của họ lại khác, họ có DNA“Châu Âu”.


Các nghiên cứu này cho thấy, cả ba quần thể Ashkelon đều có nguồn gốc phần lớn là tổ tiên của họ từ nguồn gen Levantine ( Phía đông Địa Trung Hải ) địa phương. Dân số thời kỳ đồ sắt đầu tiên [nhóm 1250 BC ] cho thấy rằng một dòng gen từ nhóm gen có liên quan đến châu Âu đi vào ở cuối Thời đại đồ đồng hoặc vào đầu thời đại đồ sắt. Hay đơn giản hơn, nghiên cứu cho thấy rằng đã có một lượng lớn người nước ngoài đến từ "Nam Âu" vào khoảng sau năm 1600 BC và trước năm 1250 BC (một lần nữa, cho hoặc mất 100 năm).


Bản thân khám phá này rất đáng chú ý và bổ sung cho những gì chúng ta đã biết từ văn hóa vật chất của người Philistines. Sự thật hiện đã được chứng minh rằng người Philistines đến từ miền nam châu Âu cũng được chỉ ra bởi nền văn hóa giống tiếng Hy Lạp của người Philistine. Phần này của nghiên cứu đã so sánh những người Philistines “được truyền vào Nam Âu” với những người họ hàng gần nhất của họ ở những nơi khác. Điều này đã ủng hộ cho nhận định ['người Philistines châu Âu'] có nguồn gốc khoảng 43% tổ tiên của họ từ thời kỳ đồ đồng Hy Lạp .Chắc chắn rằng sự trùng khớp gần nhất mà họ tìm thấy trong nghiên cứu đến từ đảo Crete - đúng nơi Kinh thánh nói - đáng được đề cập đến.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #khảo_cổ

bottom of page