top of page
Tìm kiếm

NHÀ NGUYỆN CHÚA THĂNG THIÊN NƠI LƯU GIỮ BƯỚC CHÂN CUỐI CÙNG CỦA CHÚA JESUS TRÊN ĐẤT.
Hôm nay, Chúa Nhật ngày 21.05.203 cũng là ngày mà các Cơ Đốc Nhân trên thế giới kỷ niệm Chúa Jesus về trời.


Câu chuyện Chúa Thăng Thiên được chép trong Mác 16:19; Lu ca 24:51. Theo như Kinh Thánh thì sau khi Chúa sống lại, Ngài ở cùng các sứ đồ trong 40 ngày để phán bảo về những sự thuôc về nước Đức Chúa Trời sau đó Chúa Jesus về trời “Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” Công vụ 1:10-11. Chính vì vậy mà lễ thăng thiên thường được tính sau lễ kỷ niệm Chúa Phục sinh 40 ngày, nhằm vào thứ năm và một số các Hội Thánh kỷ niệm Lễ Thăng Thiên vào ngày Chúa Nhật kế tiếp.


( Mái vòm bên trong nhà nguyện )

Chúa Jesus thăng thiên là một sự kiện rất quan trọng vì Chúa đi để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ( Giăng 14:2-3 ) và nếu Chúa không đi thì Đấng Yên Ủi hay Chúa Thánh Linh sẽ không đến ( Giăng 16:7 ).


Chúa Jesus thăng thiên cũng mở cho chúng ta một con đường. Kinh Thánh có nói "Ngài đã lên nơi cao dẫn theo muôn vàn phu tù và ban ơn cho tất cả mọi người... Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự." ( Ê-phê-sô 4:8-10 ). Sẽ không có nghĩa gì nếu Chúa chết đi, sống lại nhưng không thăng thiên về trời được. Chúa chết chúng ta được tha tội, Chúa sống lại để chúng ta được sống và Chúa thăng thiên về với Cha để chúng ta cũng sẽ được cất lên trong những ngày sau cuối và như Kinh Thánh chép Chúa lên để làm cho đầy dẫy mọi sự.


( Tường bao quanh nhà nguyện )

Ngày nay, tại Do Thái, nơi mà Chúa Jesus đã lên trời hiện đang có một nhà nguyện mang tên là Nhà nguyện Chúa Thăng Thiêng (tiếng Hebrew: קפלת העלייה‎, tiếng Hy Lạp: Εκκλησάκι της Αναλήψεως). Đây là một địa điểm tôn giáo linh thiêng trên Núi Olives. Nhà nguyện này là một phần của một khu phức hợp, bao gồm một nhà nguyện và một tu viện Kitô giáo, sau đó là một thánh đường Hồi giáo.


( Nơi cuối cùng Chúa đặt chân trên đất )

Dome of the Ascension ( Nhà nguyện mái vòm thăng thiên) năm ở phía đông của con đường chính chạy lên đỉnh của Núi Ôlive ở Jerusalem. Nhà Thờ được xây dựng trên một hang động mà những người theo đạo Thiên chúa đầu tiên đã sử dụng như một nơi để tưởng nhớ lễ Thăng thiên. Nơi này nằm trên một địa điểm truyền thống Cơ Đốc Giáo tin là nơi Chúa Jesus đã tập họp các môn đồ 40 ngày sau khi Ngài sống lại và Chúa đã về trời tại đây trước mắt các môn đồ.


( Nơi cuối cùng Chúa Jesus đặt chân trên đất )

Bên trong nhà nguyện có chứa một phiến đá được cho là có dấu bàn chân của Chúa Jesus, phiến đá này lưu giữ bước chân cuối cùng của Chúa Jesus trên đất. Nhà nguyện chính hình bát giác bao quanh phiến "đá thăng thiên", được cho là có dấu bàn chân bên phải của Chúa Jesus, phần mang dấu bàn chân bên trái đã được đưa đến nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa (Jerusalem) trong thời Trung cổ. Các tín hữu tin rằng dấu bàn chân tại đây là dấu chân Chúa Jesus đã đứng lên khi lên trời. Chính vì vậy nơi này được tôn kính như là điểm cuối cùng trên trái đất mà Chúa Chúa Jesus đã đứng trên.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comentarios


bottom of page