top of page
Tìm kiếm

NHÀ THỜ CHÚA HÓA HÌNH TẠI NÚI THA-BÔNhà thờ Chúa Hóa Hình ( tiếng Do Thái : כנסיית ההשתנות ; tiếng Anh: The Church of the Transfiguration) là một nhà thờ dòng Phanxicô nằm trên núi Tabor ở Israel . Theo truyền thống, đây được cho là địa điểm diễn ra Sự biến hình của Chúa Giê-su , một sự kiện được chép trong sách trong các sách Phúc âm Ma-thi-ơ 17:1–9 , Mác 9:2–8 , Lu-ca 9:28–36.Kinh Thánh trong Mác 9:2 -4 chép “Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đi tẽ với Ngài lên núi cao; và Ngài hóa hình trước mặt ba người. Áo xống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Ê-li và Môi-se hiện ra, nói chuyện cùng Đức Chúa Jêsus.”


Nhà Thờ công giáo mang tên Nhà thờ Chúa Hóa Hình được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Ý Antonio Barluzzi , nằm giữa tàn tích của một tu viện Byzantine. Nhà thờ có “ba nhà nguyện” đại diện ba cái trại mà Phi-e-rơ muốn dựng “cho thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li” (Lu-ca 9:33). Phía dưới nhà nguyện là nền của nhà thờ Byzantine cổ đại (thế kỷ 4 - 6), nơi có một nền đá mà người ta tin rằng đây là nơi mà Chúa Jesus đã đứng khi Ngài hóa hình.


Nhà thờ Chúa Hóa Hình có hai nhà nguyện ở hai tháp hai bên, nhà nguyện của Ê-li nằm ở tháp phía nam; tháp phía bắc lưu giữ nhà nguyện Môi-se. Phần trên của nhà thờ, ở phần trung tâm là một bức tranh khảm trên nền vàng miêu tả cho câu chuyện Hóa Hình trong Kinh Thánh. Theo lịch Công Giáo thì “ngày hóa hình” là vào ngày 6 tháng 8, vào ngày đó mặt trời sẽ chiếu vào một tấm kính đặt dưới nền nhà để bức tranh khảm vàng được chiếu sáng trong một thời gian ngắn.Bên cạnh Nhà thờ Chúa Hóa Hình còn có Nhà Thờ Chính Thống Giáo Hy Lạp không mở cửa cho du khách, nhà thờ cũng có mục đích tương tự nhưng chính dùng để tôn vinh Ê-li. Nhà thờ Chính Thống Giáo Hy Lạp này cũng được xây dựng trên tàn tích của nhà thờ Byzantine và Crusader.
Mục vụ Do Thái.


Comments


bottom of page