Tìm kiếm

NHỮNG KHÁM PHÁ “MỚI” CỦA KHOA HỌC HOÁ RA ĐÃ ĐƯỢC VIẾT TRƯỚC TRONG KINH THÁNH.
Nhiều người thường coi khoa học và Kinh Thánh là hai mặt đối lập với nhau, có người còn coi Kinh thánh là một văn bản lạc hậu về mặt khoa học của các tôn giáo. Nhưng trên thực tế nếu chúng ta xem xét kỹ hơn, liên quan đến khoa học thì Kinh Thánh đã đi trước thời đại hàng ngàn năm. Nhiều nguyên tắc khoa học đã được mô tả cách đây hàng thiên niên kỷ trong Kinh thánh nhưng thời gian gần đây khoa học mới “khám phá” và giải thích được.


Nhiều người thường coi khoa học và Kinh Thánh là hai mặt đối lập với nhau, có người còn coi Kinh thánh là một văn bản lạc hậu về mặt khoa học của các tôn giáo. Nhưng trên thực tế nếu chúng ta xem xét kỹ hơn, liên quan đến khoa học thì Kinh Thánh đã đi trước thời đại hàng ngàn năm. Nhiều nguyên tắc khoa học đã được mô tả cách đây hàng thiên niên kỷ trong Kinh thánh nhưng thời gian gần đây khoa học mới “khám phá” và giải thích được. Dưới đây là một số những khám phá của khoa học mà Kinh Thánh đã ghi chép từ trước.


Truyền đạo 1:9 có chép “Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.”


Dưới đây là một số những khám phá của khoa học mà Kinh Thánh đã ghi chép từ trước.


VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC.


Các trí thức cổ đại tin rằng tất cả nước đều có nguồn gốc bên dưới bề mặt Trái đất. Vào khoảng năm 800 trước Công nguyên, Homer cho biết một hang động khổng lồ bên trong Trái đất đã cung cấp tất cả nước sông. Vào thế kỷ thứ tư trước Công nguyên, các nhà triết học Hy Lạp đã đưa ra giả thuyết rằng quá trình thủy văn là tuần hoàn, và lý thuyết của Homer đã không đúng. Tuy nhiên, phải đến năm 1580, Bernard Palissy mới đưa ra lời giải thích khoa học đầy đủ về chu kỳ - khoảng 2.500 năm sau khi Vua Solomon mô tả chi tiết về nó.


Sa-lô-môn nói điều đó: Truyền-đạo 1: 7, c. 950 B.C.


“Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa.”

Con người đã “khám phá” ra nó: 1580


CON NGƯỜI ĐƯỢC TẠO RA TỪ BỤI ĐẤT.


Các nhà khoa học tin rằng cơ thể con người được tạo thành từ 25 nguyên tố, mỗi nguyên tố đều cần thiết cho sự sống của con người. Mỗi một trong số này được tìm thấy trong vỏ Trái đất. Kinh thánh đã chỉ ra điều này khoảng 3.400 năm trước năm 1982, đó là khi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA xác nhận rằng mọi nguyên tố trong con người đều được tìm thấy trong đất.


Môi-se đã viết nó: Sáng thế ký 2: 7, c. 1400 B.C.


“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.”

Con người “phát hiện ra” nó: cuối những năm 1800.


CÓ VÔ SỐ CÁC VÌ SAO.


Trước khi phát minh ra kính thiên văn năm 1608, các nhà khoa học như Ptolemy (150 sau Công nguyên) đã cho rằng các ngôi sao trên trời có số lượng từ 3.000 trở xuống. Ngày nay, các nhà thiên văn học cho biết chỉ riêng thiên hà Milky Way đã chứa 400 tỷ ngôi sao. Họ ước tính rằng vũ trụ có thể quan sát được chứa hơn 170 tỷ thiên hà, nhiều trong số đó chứa hàng nghìn tỷ ngôi sao. Vũ trụ bên ngoài đó chưa được biết đến. Như Giê-rê-mi đã nói 2.500 năm trước: “Người ta không thể đếm được cơ binh trên trời,”.


Giê-rê-mi đã nói điều đó: Giê-rê-mi 33:22, c. 580 B.C.


“Người ta không thể đếm được cơ binh trên trời”

Con người đã “khám phá” ra nó: 1608

(Xem thêm Gióp 9: 8; Xa-cha-ri 12: 1)


TRÁI ĐẤT TREO LƠ LỬNG TRONG KHÔNG GIAN.


Hầu hết các nền văn hóa cổ đại tin rằng Trái đất được nâng đỡ bởi những động vật khổng lồ, bởi một người đàn ông hoặc bởi các cột trụ. Anaximander của Hy Lạp (611-547 TCN) là một trong những trí thức đầu tiên đưa ra ý tưởng rằng trái đất lơ lửng trong không gian. Sau đó vào thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên, Pythagoras đã tiến hành các nghiên cứu thiên văn, theo ông đã chứng minh lý thuyết của Anaximander. Điều này xảy ra 1.000 năm sau khi Gióp nói về nó như một sự thật. Lời giải thích về cách Trái đất "lơ lửng" trong không gian chỉ xuất hiện cho đến cuối những năm 1600 khi Isaac Newton đưa ra lý thuyết về lực hấp dẫn.


Gióp đã nói điều đó: Gióp 26: 7, c. 1550 B.C.


“Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không.”

Con người “phát hiện ra” nó: cuối những năm 1600.


VỆ SINH VÀ KIỂM DỊCH.


Trong suốt lịch sử, ngay cả các nền văn hóa tiên tiến cũng không hiểu gì về vi khuẩn. Cái chết Đen những năm 1300 đã giết chết 50 triệu người chỉ riêng ở châu Âu - hơn một nửa dân số. Trong trận dịch hạch này, người Do Thái (những người tuân theo các chỉ dẫn trong Kinh thánh về cách ly và vệ sinh) có tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn nhiều. Chỉ trong những năm 1800, những tiến bộ trong nghiên cứu vi khuẩn mới mang lại cho các nhà nghiên cứu sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc kiểm dịch, vệ sinh và giữ gìn vệ sinh. Đó là 3.200 năm và hàng triệu cuộc sống sau khi những nguyên tắc này được nêu trong các tác phẩm của Môi-se.


Môi-se đã viết nó: Dân số ký 19: 3-22, c. 1400 B.C.

Con người đã “khám phá” ra nó: những năm 1800

(Xem thêm Lê-vi Ký 11, 13, 14 và 22)


SỰ SỐNG TRONG MÁU.


Trong hàng ngàn năm, con người đã để cho chảy máu như một phương pháp điều trị bệnh. Thực hành y tế này đã gây ra vô số cái chết vì nó không hiểu rằng sự sống là trong máu. Khi máu được lấy ra, sự sống kết thúc. Vào khoảng năm 1628, William Harvey đã mô tả chính xác chức năng của tim và sự lưu thông của máu xung quanh cơ thể. Mãi đến năm 1840, protein hemoglobin vận chuyển oxy mới được phát hiện trong máu. Kinh thánh đã chỉ rõ rằng "sự sống nằm trong máu" hơn 3.000 năm trước.


Chúa đã qua Môi-se viết nó: Lê-vi Ký 17:11, c. 1400 B.C.


“vì sanh mạng ( Nguyên-bổn rằng: Linh-hồn vẫn ở trong huyết ) của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đạng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được”

Con người đã “khám phá” ra nó: 1628.


DÒNG CHẢY ĐẠI DƯƠNG


Một mạng lưới phức tạp của các dòng chảy qua các đại dương, gây ảnh hưởng đến thời tiết Trái đất. Đường đi của các dòng chảy này ít thay đổi. Các thủy thủ thời Trung cổ đã đề cập đến các dòng hải lưu, nhưng hiểu rất ít về chúng. Năm 1770, Benjamin Franklin đã vẽ bản đồ các phần của Dòng chảy Vịnh, nhưng bức tranh lớn vẫn còn mờ mịt cho đến khi Matthew Maury (1806–1873) cách mạng hóa du lịch biển bằng cách lập biểu đồ gió và dòng chảy. Nhiệm vụ của anh ấy là tìm “những con đường của biển cả” mà Vua David đã viết về 2.800 năm trước đó trong Thi thiên 8.


Đa-vít đã viết nó: Thi thiên 8: 8, c. 1000 B.C.


“Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lội đi CÁC LỐI BIỂN”

Con người đã “khám phá” ra nó: những năm 1800


CẮT BAO QUY ĐẦU VÀO NGÀY THỨ TÁM.


Cắt bao quy đầu đã được thực hành trong ít nhất bốn thiên niên kỷ. Trong Hồi giáo, nó thường được thực hiện bất cứ lúc nào cho đến tuổi dậy thì. Người Polynesia, thổ dân Úc, và một số bộ lạc châu Phi cắt bao quy đầu ở tuổi dậy thì. Người Ai Cập cổ đại cắt bao quy đầu cho thanh thiếu niên. Các hướng dẫn trong Kinh thánh là duy nhất ở chỗ họ quy định cắt bao quy đầu vào ngày thứ tám sau khi sinh. Vào thế kỷ trước, người ta chỉ phát hiện ra rằng các chất làm đông máu, vitamin K và prothrombin, đạt mức cao nhất vào ngày thứ tám (110% so với bình thường). Đây là ngày duy nhất trong cuộc sống của một nam giới bình thường khi mức vượt quá 100 phần trăm. Điều này làm cho ngày thứ tám cho đến nay là ngày tốt nhất để cắt bao quy đầu, đặc biệt là trong một cơ sở y tế sơ khai hơn - giảm nguy cơ chảy máu nghiêm trọng và nhiễm trùng.


Môi-se đã viết nó: Sáng thế ký 17: 10-12, c. 1400 B.C.

Con người đã “khám phá” ra nó: những năm 1900


RỬA TAY BẰNG NƯỚC CHẢY.


Năm 1846, Ignaz Semmelweis nhận ra rằng bàn tay không rửa sạch sẽ lây lan bệnh tật. Trước anh ta, các bác sĩ thường xử lý xác chết và sau đó, không rửa, xử lý các bà mẹ đang mang thai. Điều này khiến tỷ lệ tử vong của phụ nữ tăng vọt. Semmelweis thuyết phục nhiều bác sĩ rửa tay giữa các thủ thuật, nhưng hầu hết chỉ rửa trong một bát nước. Mãi đến cuối những năm 1800, Joseph Lister mới nhận ra rằng họ cần phải rửa bằng nước chảy. Moses đã nói rõ điều này khoảng 3.200 năm trước đó.


Môi-se đã viết nó: Lê-vi Ký 15:13, c. 1400 B.C.


“…tắm trong nước chảy; đoạn, người sẽ được tinh sạch.”

Con người “phát hiện ra” nó: cuối những năm 1800


MỞ RỘNG VŨ TRỤ.


Vào thế kỷ thứ tư trước Chúa, Aristotle cho biết vũ trụ có kích thước hữu hạn và không thay đổi trong suốt thời gian vĩnh cửu. Lý thuyết này thịnh hành cho đến năm 1576, khi nhà thiên văn học người Anh Thomas Digges đưa ra ý tưởng rằng các ngôi sao kéo dài đến vô cùng. Lý thuyết này được củng cố vào thế kỷ 17 bởi René Descartes và Isaac Newton. Năm 1929, bằng cách đo độ dịch chuyển đỏ của một số thiên hà xa xôi, Edwin Hubble đã chứng minh một cách dứt khoát rằng vũ trụ thực sự đang giãn nở. Không có sự hỗ trợ của kính thiên văn, Ê-sai, Gióp và Xa-cha-ri đã ghi lại sự kiện tương tự từ nhiều thế kỷ trước.


Ê-sai đã viết nó: Ê-sai 45:12, c. 720 B.C.


“Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính ta, tức là tay ta, đã GIƯƠNG RA CÁC TỪNG TRỜI, và đã truyền bảo các cơ binh nó.”

Con người đã “khám phá” ra nó: 1929


Trên đây chỉ là một số khái niệm khoa học được Kinh thánh tiết lộ — đã bị bỏ qua hoặc bị lãng quên từ lâu, chỉ hàng thiên niên kỷ sau mới được chứng minh là đúng.


Trên thực tế, nhiều nhà khoa học đầu tiên - trong suốt thế kỷ 16 và 17 - coi trọng Kinh thánh, họ thậm chí còn đi vào quan sát khoa học của mình với mục đích quan sát cách khoa học tôn vinh Đức Chúa Trời! Ngày nay, thì ngược lại, tuy nhiên nếu loại bỏ Kinh Thánh thì đó không phải là khoa học. Đó là chống khoa học. Và thẳng thắn mà nói, nó vạch trần một động cơ thâm độc và nham hiểm hơn. Thay vì khách quan cố gắng tìm ra sự thật, khoa học đã suy thoái đến mức chỉ thành kiến cá nhân.


Vì vậy, câu hỏi vẫn là: Làm thế nào mà thông tin này Kinh thánh lại được biết đến từ rất sớm? Đối với những người không tin, câu trả lời là một câu hỏi hóc búa. Nhưng đối với những người tin vào Kinh Thánh, điều rõ ràng là: Đấng Tạo Hóa đã hiểu rõ từng chi tiết về cách thức hoạt động của vũ trụ của Ngài kể từ khi Ngài mới hình thành. Ông đã tiết lộ một số lẽ thật đó cho những người viết Kinh Thánh rất lâu trước khi các nhà khoa học hiểu được chúngBiên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #khoahocvakinhthanh #khoahoc #kinhthanh