top of page
Tìm kiếm

Phòng cao - nới Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Lễ ngũ tuần
Vào hơn 3300 năm trước, khi Đức Giê Hô Va GIÁNG LÂM trên núi Sinai (Xuất 19 : 16-20), tại trên đó, Chúa đã ban cho dân sự Chúa các điều răn là luật lệ mà dân sự Chúa phải giữ ( Xuất 20 ), bảng Mười Điều Răn có từ đó. Chính bởi vậy LỄ NGŨ TUẦN với người Do Thái là ngày họ nhận được 10 Điều Răn.


Sự GIÁNG LÂM của ĐỨC CHÚA TRỜI trên núi SINAI đã giải phóng dân DO THÁI ra khỏi sự NÔ LỆ thực sự bằng BẢN GIAO ƯỚC mà CHÚA BAN cho dân Chúa. Như là một dân tộc thì họ KẾT ƯỚC với CHÚA và được sinh ra khi HỌ NHẬN ĐƯỢC GIAO ƯỚC này.


Tiếp đó vào khoảng hơn 2000 năm trước, TẠI CĂN PHÒNG CAO nơi 120 môn đồ nhóm lại (Công vụ 1 : 13-15 ) THÁNH LINH CHÚA đã tuôn đổ trong ngày LỄ NGŨ TUẦN (Công vụ 2:1-4). Trước đó các môn đồ được Chúa Jesus dạy dỗ trong 40 ngày, cũng giống như Môi se được Chúa dạy dỗ trong 40 ngày trước khi nhận được bản giao ước.


SỰ GIÁNG LÂM của Đức Thánh Linh trong ngày LỄ NGŨ TUẦN đã KHAI SINH ra Hội Thánh của Chúa (Công vụ 2:42-47). Bông trái ĐẦU MÙA trong ngày LỄ MÙA MÀNG (LỄ NGŨ TUẦN) đó là gần 3000 người thêm vào Hội Thánh (Công vụ 2:41).


ĐỨC CHÚA TRỜI GIÁNG LÂM trên núi Sinai, ban cho dân Do Thái LUẬT PHÁP để từ đó lập giao ước với dân tộc này. ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM cũng ban cho chúng la LUẬT PHÁP (Hê-bơ-rơ 8:10) đây cũng là giao ước mà Chúa lập với chúng ta.


Khi ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM, Ngài làm cho MỖI NGƯỜI trong bọn DẦY DẪY và họ NÓI TIẾNG MỚI (Công vụ 2:4). Kinh Thánh có chép Chúa đổ THẦN CHÚA trên mọi loài xác thịt (Công vụ 2:17). Chính vì vậy những người tin mình là HỘI THÁNH NGŨ TUẦN nghĩa là họ tin vào SỰ ĐẦY DẪY THÁNH LINH cũng như NÓI TIẾNG MỚI hay tin vào NHỮNG ÂN TỨ TRONG THÁNH LINH.


Ngày nay tại Do Thái, căn phòng nơi Đức Thánh Linh đã giáng lâm trong kỳ lễ Ngũ Tuần mang tên là Cenacle nằm trên núi Zion tại Jerusalem. Đây là một căn phòng nằm trong khu được gọi là lăng mộ của Vua Đa-Vít, người Do Thái cho rằng bên dưới chính là mộ của Vua Đa-Vít. Căn phòng này nằm ở tầng trên của một toà nhà hai tầng nằm gần nhà thờ Dormition, phía nam Cổng Ziôn gần ngay bức tường thành cổ Jerusalem.

Tại đây, cả phòng tiệc thánh và căn phòng mà Thánh Linh Chúa đã tuôn đổ trong ngày Lễ Ngũ Tuần nằm trong cùng một tòa nhà với lối đi ngắn thông với nhau. Đây chính là PHÒNG CAO được chép trong Công Vụ 1:13. Theo truyền thống ban đầu của Kitô giáo, thì “phòng cao” này là nhà của Mary, mẹ của Giăng Mác. Giăng Mác chính là người đã viết sách Mác và truyền thống công giáo cũng tin rằng đây chính là thanh niên đã trần truồng chạy trốn, bỏ lại chiếc áo bằng vải lanh, khi Chúa Giê-su bị bắt trong vườn tại Ghết-sê-ma-nê, một sự kiện mà ông ghi lại trong Mác 14:51.


Ngôi nhà này là chính là nơi gặp gỡ thường xuyên của những người theo Chúa Giê-su. Nó nằm bên trong các bức tường thành của Jerusalem, và là nơi cư trú của những cư dân giàu có nhất. Người ta cũng tin rằng đây cũng là ngôi nhà mà Phi-e-rơ đã đến sau khi một thiên sứ của Chúa thả ông ra khỏi nhà tù. Công vụ 12:12-16.

Từ chính căn phòng này, cơn phấn hưng đầu tiên cũng như vĩ đại nhất của Cơ Đốc Giáo đã xảy ra. Từ đó con cái Chúa đã nếm trải được sự vận hành của Thánh Linh khi Ngài tuôn đổ.


Nguyện xin Thánh Linh Chúa cũng tuôn đổ trên quý ông bà anh chị em trong một kỳ lễ KỶ NIỆM ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM cách phước hạnh.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

bottom of page