top of page
Tìm kiếm

PHƯỚC LÀNH TRÊN CÂY TRÁI – NĂM MỚI CHO CÂY CỐI.Thời điểm này tại Do Thái chính là những ngày bắt đầu cho năm mới của cây cối tại Israel. Mùa mưa sắp kết thúc, những cơn gió lạnh đang ấm dần lên, hương xuân thoang thoảng và cây cối khoe sắc thắm.


Trong thời kỳ Đền thờ còn tại Giê-ru-sa-lem, thì Tu BiShvat là ngày mà mọi người dâng của lễ một phần mười hàng năm vào trong đền thánh. Vào thời điểm này trong năm, cây cối đã thấm đẫm những cơn mưa của mùa đông, nhựa cây đang chảy trên cành để báo hiệu sự khởi đầu của một năm mới sinh trưởng. Ngày lễ này còn được biết đến với tên gọi là Rosh Hashana L'Ilanot, năm mới của những chồi non, hay năm mới của cây cối


Ngày này cũng là ngày được gọi là ngày “trái đầu mùa” cho những cây đã được bốn năm tuổi và cho những thu hoạch đầu tiên của cây này khi được 4 năm tuổi y như những gì được chép trong Lê vi ký 19:23-25 “Khi các ngươi sẽ vào xứ Ca-na-an, và đã trồng các thứ cây trái rồi, hãy coi các trái chiếng nó không sạch, như chưa chịu phép cắt bì; trong ba năm các ngươi hãy coi nó không sạch, chớ nên ăn; 24 nhưng qua năm thứ tư, các trái nó sẽ nên thánh làm của lễ khen ngợi Đức Giê-hô-va. Qua năm thứ năm, các ngươi phải ăn trái, hầu cho cây thêm hoa quả” (Lev 19: 23-25) .


Sau khi Đền thờ bị phá hủy, những người Do Thái lưu vong đã tổ chức ngày lễ bằng cách thưởng thức nhiều loại trái cây và ngũ cốc được trồng ở Đất Hứa như được đề cập trong Kinh Thánh. Có các phước lành đặc biệt được ban cho bảy loại trái cây như nho, ô liu, lựu, quả sung, chà là, lúa mạch và lúa mì.


Kinh thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra cây cối và hoa trái của chúng được dành cho loài người để làm phước và cung cấp thực phẩm. Các nhà hiền triết Do Thái qua nhiều thế kỷ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ cây cối và toàn bộ thiên nhiên. “Đấng Thánh đã dẫn Adam đi qua Vườn Địa Đàng và nói, Ta đã tạo ra tất cả các tác phẩm đẹp đẽ và vinh quang của Ta vì lợi ích của ngươi. Hãy chú ý không làm hư hỏng và phá hủy thế giới của Ta.” Rabbah 7:13.


Kinh thánh cũng cấm phá hoại cây cối, ngay cả trong chiến tranh, và khi tính mạng bị đe dọa. “ Khi ngươi vây một thành nào lâu đặng hãm chiếm, chớ lấy rìu chặt những cây của thành đó, vì ngươi có thể ăn được trái nó. Vậy, chớ chặt nó; vì cây ngoại đồng há là một người để bị ngươi vây sao?” Phục Truyền 20:19

Bởi những cái cây không thể thoát khỏi một thành phố đang bị bao vây, nên chúng cần được thương xót. Vì vậy cụm từ “ cây ngoài đồng há là một người? ” bày tỏ sự quan tâm của Đức Chúa Trời đến cây cối và không muốn chúng bị lạm dụng.Trong đêm Tu BiShvat, những người Do Thái sùng đạo sẽ đọc các câu Kinh Thánh như sau tại nhà cũng như trong nhà hội rằng: “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” Thi Thiên 1:1-3


Khi kết thúc của việc đọc Kinh Thánh người Do Thái thường ngợi khen Chúa bằng câu Kinh Thánh: “Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó; Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh.” Châm ngôn 3:18 “Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.” Châm ngôn 11:30.


Điều thú vị là Kinh thánh bắt đầu và kết thúc bằng Cây sự sống , biểu tượng cho sự sống sung mãn của Đức Chúa Trời và lời Ngài trong cuộc sống của chúng ta. ( Khải huyền 22 và Sáng thế ký 2 ).


Nguyện xin đời sống của quý anh chị em luôn được sung mãn và phước hạnh trong Chúa.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


bottom of page