top of page
Tìm kiếm

Pidyon Haben – Lễ chuộc lại con trai đầu lòng

Đã cập nhật: 26 thg 11, 2020

Pidyon haben nghi lễ chuộc lại con trai đầu lòng. Truyền thống Do Thái gắn nghi lễ này với cuộc Xuất hành khỏi Ai Cập, khi những đứa con trai đầu lòng của người Ai Cập bị giết. nhưng những người trong dân Y-sơ-ra-ên được tha và do đó được dâng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên rằng một khi họ đến xứ Ca-na-an, họ phải “chuộc mọi con trai đầu lòng trong số các con của ngươi” điều này nhằm nhắc nhở thế hệ sau biết rằng Chúa đã cứu dân Do Thái ra khỏi nhà nô lệ ( Xuất ê díp tô ký 12:11-16 ).

Trong Dân số ký 18:16 có chép : Về sự chuộc lại, ngươi phải chuộc lại những con từ một tháng trở đi, theo giá định của ngươi, là năm siếc-lơ bạc, theo siếc-lơ của nơi thánh; một siếc-lơ của nơi thánh là hai mươi ghê-ra. Như vậy thời điểm chuộc được ấn định vào ngày thứ 31 của đứa trẻ và giá là năm shekel. Đến ngày nay điều này vẫn còn thực hiện trong ngày thứ 31 và với 5 Shekel ( siếc lơ ).

Đứa trẻ được chuộc bằng cách trả số tiền tương đương năm shekel hiện đại hoặc theo truyền thống một số nơi họ sẽ gởi những đồ vật có giá trị – cho một kohen ( thầy tế lễ ) , hậu duệ của thầy tế lễ Aaron . Nghi lễ chỉ được thực hiện cho đứa con đầu tiên của một người mẹ sinh thường hay đã "vỡ tử cung". Những đứa trẻ được sinh bằng phương pháp mổ lấy thai hoặc đứa con của một người phụ nữ bị sẩy thai sẽ không được chuộc lại.


Một số người Do Thái tự do đã mở rộng nghi lễ bao gồm cả con gái đầu lòng. Theo truyền thống thì cách thức của lễ chuộc lại được diễn ra như sau :

Những người tham gia chính của lễ pidyon haben ("chuộc lại đứa con đầu lòng") là người cha, đứa con trai đầu lòng của anh ấy , và kohen (thầy tế lễ). Theo thông lệ, bạn có thể mời gia đình và bạn bè đến để ăn mừng lễ đặc biệt này và thưởng thức một bữa ăn lễ hội.

Các bậc cha mẹ mặc quần áo cho mình và con trai của họ trong ngày lễ để chúc mừng đứa bé. Để thể hiện tình yêu đối với đứa trẻ, theo phong tục cha mẹ sẽ đeo đồ trang sức cho đứa bé, để trang sức lên giường cho đứa bé và đặt nó trên một chiếc khay bạc.

Sau khi mọi người rửa tay, đọc lời chúc phúc và bẻ bánh, người cha mang đứa con đầu lòng đến trước mặt thầy tế lễ cùng với năm shekel ( siếc-lơ ) bạc hoặc tương đương với 5 siếc-lơ.

Sau đó người Cha sẽ nói: Người vợ Y-sơ-ra-ên của tôi đã sinh cho tôi đứa con trai đầu lòng này.

Kohen ( Thầy tế lễ ) nói: Bạn muốn có cái nào hơn — con trai đầu lòng của bạn, hay năm đồng tiền mà bạn có nghĩa vụ phải đưa cho tôi để chuộc lại đứa con trai đầu lòng này?

Người cha: Tôi muốn cái này, con trai đầu lòng của tôi, và đây là năm đồng tiền mà tôi cần cho sự cứu chuộc.

Người cha đưa tay cầm tiền chuộc và đọc hai lời chúc phúc sau đây:

Phước cho Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, Vua của cả vũ trụ. Chúa đã thánh hóa chúng tôi với các điều răn của Ngài và truyền cho chúng ta về sự chuộc lại của một đứa con trai. Chúc phúc cho Ngài, Đức Chúa Trời của chúng ta, Vua của Vũ trụ, người đã ban cho chúng ta sự sống, nâng đỡ chúng ta và cho phép chúng ta đến được nơi này.

Bữa ăn lễ hội diễn ra sau đó cùng với tiếng hát vui tươi và những lời đọc Kinh Thánh.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page