top of page
Tìm kiếm

Quân đội Do Thái cũng tham gia lễ chuộc tội cùng người Do Thái

Đã cập nhật: 22 thg 2, 2022Cũng vào kỳ lễ chuộc tội Do Thái, khi mà mọi người, kể cả quân đội cũng đang tham gia trong kỳ lễ mà Chúa dùng để mang sự tha thứ cho tội lỗi của dân tộc họ thì đất nước Do Thái đã bị tấn công.


Lều tạm ngụy trang, cùng các binh sĩ tham gia lễ lều tạm


Nhưng Chúa là Đấng không hề bị bất ngờ; qua cuộc chiến 1973, đất nước Do Thái đã mở rộng, người Do Thái đã lấy lại những vùng đất thuộc về các tổ phụ của họ.


Hôm nay cũng vậy, cả đất nước Do Thái cũng tham gia trong kỳ lễ lều tạm hằng năm, cả quân đội cũng vậy; họ cùng tham gia một kỳ lễ mà tương lai tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ tham gia.Ma quỷ luôn tìm cách để ngăn chúng ta đến với Chúa, nhưng Chúa có ân điển cho chúng ta khi chúng ta đến với Ngài. Xin Chúa ban phước để ngày hôm nay, dù ở bất cứ phương tiện nào, thì không có ai hay điều gì có thể ngăn trở chúng ta đến thờ phượng Ngài.


Có ân điển và phước hạnh trong sự thờ phượng Chúa. Chúc mọi người một ngày Chúa Nhật phước hạnh trong Chúa.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page