top of page
Tìm kiếm

QUAN ĐIỂM CỦA DO THÁI GIÁO ĐỐI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI.Trong luật Do Thái, cơ thể con người thuộc về Đấng Tạo Hóa, chính Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên mọi vật trong đó có con người. Vì vậy quyền lớn nhất của cơ thể con người là thuộc về Đức Chúa Trời. Thân thể của mỗi một chúng ta chỉ đơn thuần là được Đức Chúa Trời cho mượn, chúng ta chỉ là người giám hộ của thân thể này, chúng ta như là người giám hộ nên không có quyền từ chối thân thể chúng ta khi Chúa muốn. Bởi điều đó theo luật Do Thái thì thân thể phải được "trả lại" trong tình trạng nguyên vẹn như đã được trao, nghĩa là nếu người đó không được phá hủy thân thể mình dưới mọi hình thức, khi chết cần được nguyên vẹn, không được hỏa táng.

Ngoài ra, Con người được tạo dựng “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta,”Sáng thế ký 1:29. Chúng ta giống Chúa theo như “hình ảnh, sự đẹp đẽ, vinh hiển của Chúa” Vì vậy, bất kỳ hành vi xâm phạm nào đối với cơ thể con người đều được coi là vi phạm chính bản thân Ngài.


Nguyên tắc và luật chung này được chép trong Kinh Thánh và được sử dụng cũng như áp dụng trong nhiều luật của Do Thái ví dụ luật cấm tự cắt xén thân thể (Phục truyền luật lệ ký 14: 1 .) hoặc cấm xăm hình (Lê-vi Ký 19:28 ). Luật thân thể này cũng yêu cầu chúng ta làm hết sức mình để giữ cho mình khỏi nguy hiểm bằng cách duy trì vệ sinh đúng cách và nhiểu điều tương tự khác. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho thân thể sau khi chết; theo đó mọi hành vi cắt xén người chết đều bị cấm. Đây cũng là một trong những lý do tại sao luật Do Thái không cho phép khám nghiệm tử thi ngoài những trường hợp bất khả kháng.

Bởi sự tôn trọng tối đa đối với sự thiêng liêng của cơ thể con người mà người Do Thái rất quan tâm đến việc chăm sóc thân thể mình. Cơ thể được coi là thiêng liêng, như đền thờ của linh hồn, và là phương tiện mà chúng ta làm điều tốt trên thế giới này. Ở một mức độ sâu hơn, là người Do Thái, họ tin rằng có mục đích sống, mục đích đến thế giới này, mục đích cho hành động sáng tạo.


Niềm tin của người Do Thái cũng thừa nhận tầm quan trọng của phần thưởng của linh hồn kiếm được thông qua cuộc sống-cuộc hành trình của mình, nhưng nhìn thấy sự tinh tế của cơ thể và thế giới vật chất này như là mục tiêu tối quan trọng. Linh hồn được ban cho từ nơi ở trên trời của nó để truyền cho những thực thể trần tục này sự thánh thiện và mục đích sống. Trong khi, linh hồn phần thưởng thông qua việc hoàn thành sứ mệnh trần thế của nó, đó là sự thánh hóa của thể chất - cả thể xác và thế giới nói chung - là lý do tạo nên chính sự Sáng tạo.


Cũng bởi sự tôn trọng đối với thân thể mà các sứ đồ của Chúa Jesus cũng đã nhắc đến tầm quan trọng của thân thể. Trong I Cô-rinh-tô 6:15 có chép “Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao?” Lu ca 12:23 thì nói Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc.” và trong I Cô-rinh tô 6:19 cho rằng “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em,”


Bởi đó mà chúng ta hãy gìn giữ thân thể mà Chúa ban cho chúng ta, tránh xa những điều ô uế có thể làm tổn hại đến thân thể mình và “.. chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.” Hê bơ rơ 10:22.


“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” ITê sa lô ni ca 5:23


Mục vụ Do Thái.


Comments


bottom of page