top of page
Tìm kiếm

QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI DO THÁI VỀ MÔN THỂ THAO SĂN BẮN.Nếu xem trong Kinh Thánh của người Do Thái thì Kinh Thánh không cấm người Do Thái săn bắn thể thao, nhưng theo như quan điểm của người Do Thái thì môn thể thao săn bắn không phải là một hành động đứng đắn vì những lý do sau.


Trong Kinh Thánh có hai nhân vật xuất hiện rất sớm như là một người thợ săn nổi danh đó là Nim-rốt trong Sáng thế ký 10:8-9 “Cúc sanh Nim-rốt, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất.Người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, có tục ngữ rằng: Hệt như Nim-rốt, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va!”. Người thứ hai là Ê-sau trong Sáng Thế Ký 25:27 “Khi hai đứa trai nầy lớn lên, thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường giong ruổi nơi đồng ruộng;”. Với người Do Thái thì cả hai nhân vật này được coi là “kẻ xấu”.


Nim-rốt theo như Talmud (Pesachim 94b.) thì tên này có nghĩa là “nổi loạn”, tên này có nghĩa là như vậy vì theo như Talmud thì Nim-rốt chính là người lãnh đạo thế hệ của mình để xây tháp Ba-bên trong Sáng thế ký 11. Talmud (Chullin 89a:) chép “Tôi đã ban cho Nim-rốtd sự vĩ đại, và ông ấy nói” như trong Sáng Thế Ký 11:4 ”Lại nói rằng: Nào! Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất.” Đây chính là người cầm đầu việc xây tháp Ba-bên, tại nơi đó mà tiếng nói của loài người bị lộn xôn cho đến ngày nay.


Nim-rốt cũng là được xác định là Am-ra-phên trong Sáng 14:1 “Trong đời Am-ra-phên, vua Si-nê-a”, đây là vị vua đã bắt Lót, cháu của Áp-ra-ham đi, sau đó đã Lót đã được Áp-ra-ham giải cứu.


Ê-sau thì với người Do Thái họ cho rằng ông là người đại diện cho cái ác khi không coi trọng địa vị con trai trưởng nam của Đức Chúa trời ban cho mà bán địa vị đó cho Gia cốp. Theo Talmud, (Bava Batra 16a.) thì Ê-sau là người ngoại tình, một ngoại giáo và một kẻ giết người.


Cũng bởi điều đó mà mà người Do Thái thường coi việc săn bắn như là môn thể thao không phải là việc tốt, việc săn bắn thể thao là của những kẻ xấu.

Ngoài ra, luật do thái cho phép giết động vật nhưng cấm giết với cách tàn nhẫn vì người Do Thái tin rằng Chúa có lòng nhân từ với mọi vật “Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên.” Thi Thiên 145:9. Luật Do Thái cũng nghiêm cấm việc gây đau đớn với các loài động vật, việc giết mổ phải làm sao cho động vật ít bị đau đớn nhất. Điều này có nguồn gốc trong Phục 22:4 “Nếu ngươi thấy lừa hay bò của anh em mình té trên đường, chớ làm bộ không thấy; khá đỡ nó đứng dậy.” Ở đây Kinh Thánh răn dạy cần phải giúp đỡ động vật tránh để nó đau đớn huống chi việc săn bắn làm cho động vật chết từ từ và bị đau đớn.


Thi thiên 1:1 có chép “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;” theo Talmud, (Avodah Zarah 18b) thì không đứng trong đường tội nhân đó nói đến việc không tham dự vào “kenigyon” mà “kenigyon” có nghĩa là săn bắn động vật sử dụng chó với mục đích giải trí. Theo đó, luật Do Tháu quy định “Không được săn bắn với chó” vì đây chinh là sự “nhạo báng”.


Vì vậy cho dù có cấm hay không thì với người Do Thái săn bắn thể thao không dành cho những người Do Thái tốt bụng, hãy thử với một môn thể thao khác.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comentarios


bottom of page