top of page
Tìm kiếm

SỰ HÌNH THÀNH CỦA TÒA CÔNG LUẬN DO THÁI GIÁO (ANSHEI KNESSES HAGDOLAH – NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG)

 

Theo truyền thống của Do Thái Giáo thì vào khoảng 50 năm trước khi mà người Do Thái tin rằng lời tiên tri đã chấm dứt vào năm 3448, thì một nhóm gồm 120 học giả Torah vĩ đại nhất đã đảm nhận vai trò lãnh đạo tinh thần của người Do Thái. ( Đây cũng là khuôn mẫu của Quốc Hội Israel ngày nay gọi là Knesses với 120 đại biểu quốc hội )

 

Hội nghị này diễn ra vào tháng 8 này, do Ezra (Ê-xơ-ra) lãnh đạo và hoạt động như Tòa công luận của quốc gia. Toà công luận - Anshei Knesses Hagdolah đầu tiên này chính là hội đồng học giả vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc Do Thái. Các thành viên của Hội Đồng là những nhà hiền triết, các trưởng lão, thầy tế lễ, các nhà tiên tri khác nhau trong số đó đã từng có các thành viên nổi bật như Mordecai (Mạc-đô-chê) , Đa-ni-ên , Ezra (Ê-xơ-ra) , Nehemiah ( Nê-hê-mi ), Haggai ( A-ghê ) , Zachariah ( Xa-cha-ri ) , Malachi và Shimon HaTzadik.
 

Những nhà hiền triết này cho rằng thời đại tiên tri sắp kết thúc, để duy trì những giá trị của người Do Thái. Đại hội đồng đã có những đạo luật sâu rộng hướng dẫn dân tộc Do Thái cho đến ngày nay, giúp dân tộc này tồn tại về mặt tinh thần trong suốt thời gian dài, tăm tối, lưu đày. Những thành tựu chính của Men of the Great Assembly bao gồm:

 

1.      Chính thức hóa văn bản của những lời cầu nguyện và phước lành.

 

2.      Sắp xếp lại các luật truyền miệng. Từ thời Môi-se , Luật Truyền miệng đã được lưu giữ một cách tỉ mỉ và chính xác được truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, phần lớn thông tin này không được viết lại bằng bất kỳ văn bản chính thức nào. 120 học giả đã sử dụng cách diễn đạt chính xác và hệ thống hóa Luật Truyền miệng thành các phần và chủ đề. Các học giả đã ghi nhớ tài liệu này, mà sau này trở thành cơ sở của Kinh sách Mishnah được viết ra .

 

 

3.      Tạo ra các truyền thống và sắc lệnh của giáo sĩ Do Thái để bảo vệ Do Thái Giáo không bị tụt lùi nhằm giúp dân tộc này gìn giữ các điều răn.

 

4.      Phong ấn Kinh Thánh.

 

Toà công luận với 120 học giả đầu tiên này cũng đã đã phong ấn Kinh thánh Cựu Ước ( Tanach ). Đầu tiên, các nhà hiền triết quyết định những bài viết nào nên đưa vào quy điển Kinh thánh và sách nào bị loại ra. Thứ tự chính xác của các sách Kinh thánh cũng được xác định vào thời điểm này. Theo đó, Tanach được chia thành ba loại: Torah, Neviim , và Kesuvim . Torah, Năm cuốn sách của Moses, sở hữu sự tôn nghiêm lớn nhất trong Kinh thánh. Mọi lời trong những cuốn sách này đều do Đức Chúa Trời trực tiếp viết cho Môi-se. Các Neviim là những thông điệp thiêng liêng nhận bởi một nhà tiên tri và ghi lại theo cách của của nhà tiên tri. Một số nhà tiên tri ghi lại những lời tiên tri của họ, trong khi những người khác chỉ truyền miệng. Các Kesuvim không lời tiên tri chính thức, nhưng được viết bởi tác giả tương ứng của họ với Thiên Chúa cảm hứng ( Ruach HaKodesh) .

 

5.      Xác định kết thúc thời kỳ tiên tri

 

Với sự ra đi của nhà tiên tri cuối cùng, Ma-la-chi, vào năm 3448, truyền thống Do Thái cho rằng kỷ nguyên 1.000 năm của lời tiên tri đã kết thúc. 

 

Hai yếu tố  mà người Do Thái tin rằng không còn thời kỳ tiên tri như sau: thứ nhất, người Do Thái không đạt được trình độ tâm linh cao siêu cần thiết để các nhà tiên tri tồn tại. Thứ hai, lời tiên tri chỉ có chức năng ở Eretz Israel (vùng đất Israel), (và trong những trường hợp đặc biệt, ở nơi khác) và hầu hết người Do Thái sống bên ngoài vùng đất Israel. Từ thời điểm đó, không ai có thể tuyên bố: “Chúa cũng phán như vậy;” những người tuyên bố có sự mặc khải tiên tri ngay lập tức bị coi là kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, người Do Thái không bị mất khả năng lãnh đạo về mặt tinh thần: Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục hướng dẫn các nhà lãnh đạo Kinh Torah, mặc dù theo cách gián tiếp hơn.

 

Mục vụ do thái

 

Comments


bottom of page