top of page
Tìm kiếm

Shema câu thần chú của người Do Thái

Đã cập nhật: 26 thg 11, 2020Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad


Hãy nghe hỡi Israel, Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời có một không hai.


Những từ này, thường được gọi là Shema, theo truyền thống được người Do Thái đọc lời Shema này vào lúc bắt đầu và kết thúc một ngày. Không chỉ hằng ngày những lời này là cả cuộc sống của người Do Thái. Shema cũng thường là lời cầu nguyện đầu tiên mà người Do Thái được dạy khi còn nhỏ và là lời cầu nguyện cuối cùng của người Do Thái khi từ giã thế giới này.


Shema là câu thần chú của Do Thái giáo, thông điệp của nó là nền tảng cho ý nghĩa của cuộc sống, đức tin của người Do Thái trong thế giới này.


Shema bắt đầu với một mệnh lệnh: Lắng nghe! đó là một mạng lệnh, là một lời mạnh mẽ. Lắng nghe không phải là một điều dễ dàng để làm. Lắng nghe nó hơn cả việc chúng ta nghe theo cách đơn giản, lắng nghe thực sự đòi hỏi chúng ta phải mở ra trải nghiệm của người khác để trái tim chạm đến trái tim và chúng ta được thay đổi.


Trong Do Thái giáo, hành động lắng nghe là chìa khóa để mở ra phần thưởng và phước lành. Trong Phục truyền luật lệ ký, khi dân Y-sơ-ra-ên đi lang thang trong đồng và chuẩn bị vào đất Israel, Môi-se ra lệnh cho họ một cách dứt khoát – Shema ( hãy lắng nghe ). Nếu bạn lắng nghe, thực sự lắng nghe, thì phước lành sẽ đến, còn ngược lại rủa sả sẽ đến.


Lắng nghe có nghĩa là chúng ta phải luôn sẵn sàng tiếp nhận và lắng nghe những lời của Chúa. Tiếng nói của Chúa là trong tất cả mọi thứ, vì tất cả được tạo ra bởi Lời của Chúa.


Mỗi người chúng ta, cho dù chúng ta có vẻ khác nhau như thế nào, đều do Chúa tạo ra. Shema kêu gọi chúng ta không chỉ đơn thuần là lắng nghe, mà hãy nhớ rằng bất chấp sự khác biệt của chúng ta, Lời Chúa đã tạo nên, đã gắn kết thế giới này. Chúa là Chúa tể, Chúa của chúng ta, Chúa là duy nhất có một không hai.


Bạn có bắt đầu mỗi ngày bằng lời cầu nguyện Shema hay không? Xin Chúa ở cùng bạn mỗi ngày.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.Comments


bottom of page